LIDDS AB : LIDDS får patent i Israel och Korea

Helsingborg, SWEDEN


Patentverken i Israel och Sydkorea har beviljat LIDDS patent för den metod som används vid administreringen av läkemedelsprodukten Liproca® Depot för behandling av prostatacancer.

Patentet skyddar anordning och metod att bereda och administrera produkten Liproca® Depot. Skyddet gäller även för andra läkemedel och beredningar baserade på LIDDS läkemedelsteknologi med syfte att optimera lokal läkemedelseffekt och reducera biverkningar. LIDDS har tidigare fått företagets mest väsentliga formuleringspatent godkänt i båda dessa länder.
Patentbeskeden avser den israeliska patentansökan IL/2011/211732 och den koreanska ansökan KR/2011/7008301, båda med titeln: "Injector Device".

För mer information, vänligen kontakta:
Monica Wallter, CEO, +46 (0)737 07 09 22, e-post monica.wallter@liddspharma.com

LIDDS mål är att utveckla mindre biverkningstyngda läkemedelsprodukter mot olika cancersjukdomar.  Bolagets längst framskridna projekt - prostatacancerprodukten Liproca® Depot med hydroxyflutamid - har visat positiva resultat i kliniska prövningar utan hormonella biverkningar. LIDDS unika drug development-teknologi frisätter läkemedel lokalt i nära anslutning till tumören. Läkemedlet frisätts under lång tid, vilket reducerar antalet doseringstillfällen. Eftersom LIDDS teknologi kan utnyttja läkemedelssubstanser som redan godkänts av myndigheterna, minskas utvecklingsrisken samt tiden och kostnaden för att nå fram till marknadsgodkännande. För mer information, besök www.lidds.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 november 2015.  Redeye AB är LIDDS certified adviser.


Attachments

Nyheten i PDF