Evli Pankki Oyj:n hallitus hyväksynyt uuden osinkopolitiikan

Helsinki, FINLAND


Evli Pankki Oyj Pörssitiedote 25.1.2016 klo 16.50

Evli Pankki Oyj:n hallitus hyväksynyt uuden osinkopolitiikan

Evli Pankki Oyj:n hallitus on tänään 25.1.2016 hyväksynyt uuden osingonjakopolitiikan. Osinkopolitiikan mukaan Evli pyrkii maksamaan osinkoina vähintään 50 prosenttia emoyrityksen omistajille kohdistuvasta tilikauden tuloksesta verojen jälkeen, huomioiden aina kuitenkin yhtiön vakavaraisuuden ja maksuvalmiuskyvyn. 

EVLI PANKKI OYJ  

Juho Mikola
Talousjohtaja

Lisätietoja:

Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. (09) 4766 9871, juho.mikola@evli.com

Evli lyhyesti:

Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Yhtiö tarjoaa varainhoitopalveluita, erilaisia pääomamarkkinoihin liittyviä palveluita, kuten osake- ja muiden sijoitustuotteiden välitystä, markkinatakausta ja sijoitustutkimusta, sekä Corporate Finance -palveluita.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com