MTG säljer sin TV-verksamhet i Ukraina


MTG har tecknat ett avtal för att sälja sin betal-TV-verksamhet i Ukraina till
ukrainska 1+1 Media Group (media.1plus1.ua). Slutförandet av transaktionen är
villkorad av lokala regulatoriska godkännanden.
Viasat Ukraina erbjuder licensierade paket bestående av upp till 110 kanaler på
sin betal-TV-plattform för satellit och förser också Ukrainas största
telekomoperatör Kyivstar med betal-TV-plattformen för sitt nyligen lanserade
Internet-TV-erbjudande som omfattar upp till 130 kanaler och video on demand
-tjänster.

“Försäljningen av vår verksamhet i Ukraina är en del av vår pågående strategiska
översyn av vår bolagsportfölj. Det ukrainska teamet har skapat populära
underhållningsplattformar och produkter för TV och vi önskar dem all framgång i
framtiden.”

Jørgen Madsen Lindemann, MTG:s VD och koncernchef
Frågor?
www.mtg.com
Facebook: facebook.com/MTGAB
Twitter: @mtgab
press@mtg.com (eller Jessica Sjöberg +46 76 494 09 13)
investors@mtg.com (eller Stefan Lycke 46 73 699 27 14)
MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell
underhållningskoncern. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (”MTGA”
och ”MTGB”). Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1
mars 2016 klockan 10.30 CET.

Attachments

02297240.pdf