Ny finansiell rapporteringsstruktur


MTG tillkännagav idag att man kommer att ändra sin finansiella
rapporteringsstruktur från och med det första kvartalet 2016. Detta följer de
förändringar som gjorts i MTGs ledning och operativa struktur under koncernens
strategiska omvandling från ett traditionellt TV-bolag till en digital
underhållningskoncern.
Den nya finansiella rapporteringsstrukturen kommer att vara indelad i fyra
segment: Nordic Entertainment, International Entertainment, Studios och MTGx
Ventures.

Jämförelsebara helårssiffror från och med 2013 inklusive kvartalssiffror för
2014 och 2015, finns tillgängliga på MTGs hemsida (https://www.mtg.com/sv/vara
-resultat/kvartalsrapporter/).

“Omvandlingen av koncernen handlar helt enkelt om att driva och forma de snabba
förändringarna i konsumtionsbeteenden inom underhållnings-industrin. Denna
rapporteringsstruktur speglar det sätt på vilket vår verksamhet nu är
organiserad och styrd, samt även den riktning vi räknar med att verksamheten
kommer att utvecklas. Vi har gemensamma intäktsströmmar och kostnadsbaser i vart
och ett av dessa segment och den nya strukturen tillåter oss att mer effektivt
dela investeringar inom exempelvis innehåll och teknik över flera plattformar.”

                             Jørgen Madsen Lindemann, MTG:s VD och koncernchef

****
Frågor?
www.mtg.com
Facebook: facebook.com/MTGAB
Twitter: @mtgab
press@mtg.com (eller Jessica Sjöberg +46 76 494 09 13)
investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)
MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell
underhållningskoncern. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (”MTGA”
och ”MTGB”). Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17
mars 2016 klockan 08.00 CET.

Attachments

03166490.pdf