CTC Media ger uppdatering om förväntad tidpunkt för transaktion


MTG noterar dagens tillkännagivande från CTC Media, Rysslands ledande oberoende
mediabolag av vilket MTG äger 38 procent, att CTC Media har erhållit en licens
från Office of Foreign Assets Control, enhet inom det amerikanska
finansdepartementet, för att fullborda den tidigare tillkännagivna
sammanslagningen. Styrelsen i CTC Media håller för närvarande på att slutföra
förberedelserna för sammanslagningen samt väntar på återbetalning av skatt från
amerikanska Internal Revenue Service. CTC Media förväntar sig i nuläget att
sammanslagningen kommer att vara fullbordad i början av andra kvartalet 2016.
CTC Medias pressrelease finns på: http://www.ctcmedia.ru/press-center/releases.
Aktier i CTC Media handlas på NASDAQ Global Select Market under symbolen ”CTCM”.

****
Frågor?
www.mtg.com
Facebook: facebook.com/MTGAB
Twitter: @mtgab
press@mtg.com (eller Jessica Sjöberg +46 76 494 09 13)
investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)
MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell
underhållningskoncern. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (”MTGA”
och ”MTGB”). Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29
mars 2016 klockan 15.40 CET.

Attachments

03295434.pdf