Inbjudan till telefonkonferens för första kvartalet 2016


MTG offentliggör resultatet för det första kvartalet 2016, onsdagen den 20 april
kl. 07.30 CET. En telefonkonferens hålls samma dag kl. 09.00 CET ledd av Jørgen
Madsen Lindemann, VD och koncernchef, samt Maria Redin, finanschef.
Telefonkonferensen, som kommer att hållas på engelska, inleds med en kort
presentation av rapporten, följd av en frågestund. Använd följande nummer för
att delta:

Sverige: +46(0)8 5033 6539
Storbritannien: +44(0)20 3427 1904
USA: +1646 254 3361

Kod till telekonferensen: 7010074

Vänligen ring in 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att
konferensen startar i tid.

Det går även att lyssna på telefonkonferensen via MTGs hemsida www.mtg.com. En
presentation kommer att finnas tillgänglig på samma adress.

****
Frågor?
www.mtg.com
Facebook (https://www.facebook.com/pages/Modern-Times
-Group/184644878213403?fref=ts): facebook.com/MTGAB
 (https://www.facebook.com/MTGAB?fref=ts)Twitter (https://twitter.com/MTGAB):
@mtgab
 (https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fmtg.com%2F&scr
e 
en_name=MTGAB&tw_p=followbutton&variant=2.0)press@mtg.com (eller Jessica Sjöberg
+46 76 494 09 13)
investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 09)
MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande internationell
underhållningskoncern. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (”MTGA” och
”MTGB”).

Attachments

04050187.pdf