Marcus Lindqvist tillträder som VD och koncernchef för Qliro Group den 1 augusti 2016

SWEDEN


Qliro Group AB (publ) meddelade idag att Marcus Lindqvist tillträder som VD och
koncernchef för Qliro Group från och med den 1 augusti 2016.
Som tidigare offentliggjorts, utsågs Marcus Lindqvist till VD och koncernchef
för Qliro Group i februari 2016. Marcus ersätter Paul Fischbein som i september
2015 informerade bolagets styrelse att han avsåg att lämna sitt uppdrag.
Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juli 2016
kl. 08:00 CET.
För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
Frågor från press, investerare och analytiker:
Erik Löfgren, kommunikationschef
Tfn: +46 (0) 700 80 75 06
E-post: press@qlirogroup.com, ir@qlirogroup.com
Om Qliro Group
Qliro Group är en ledande e-handelskoncern i Norden. Sedan starten 1999 har
gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara en ledande e
-handelsaktör inom konsumentvaror och livsstilsprodukter genom CDON.com, Lekmer,
Nelly (Nelly.com, NLYman.com, Members.com), Gymgrossisten
(Gymgrossisten.com/Gymsector.com, Bodystore.com, Milebreaker.com) och Tretti. I
koncernen ingår även betaltjänsten Qliro. Under 2015 genererade gruppen över fem
miljarder kronor i intäkter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq
Stockholms Mid-caplista under kortnamnet ”QLRO”.

Attachments

07282791.pdf