WULFF-YHTIÖT OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2016

FINLAND


Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto paranivat toisella
vuosineljänneksellä
Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tammi-kesäkuun 2016
puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän
pörssitiedotteen liitteenä. Katsaus on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

1.1. – 30.6.2016 LYHYESTI

 ·  Liikevaihto oli 30,1 milj. euroa (35,4 milj. euroa). Liikevaihto laski 15,1
prosenttia edellisvuodesta.
 ·  Käyttökate (EBITDA) oli 0,3 milj. euroa (0,6 milj. euroa).
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 0,1 milj. euroa (0,8 milj. euroa).
 ·  Liikevoitto (EBIT) oli 0,1 milj. euroa (-0,4 milj. euroa).
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli -0,1 milj. euroa (0,4 milj. euroa).
 ·  Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,01 euroa (-0,14 euroa).
 ·  Omavaraisuusaste nousi katsauskaudella 48,6 prosenttiin (31.12.2015: 46,4
%).
 ·  Konsernin vuoden 2016 liikevoittoa koskeva näkymä säilyy ennallaan.

1.4. - 30.6.2016 LYHYESTI

 · Liikevaihto oli 14,6 milj. euroa (16,3 milj. euroa). Liikevaihto laski 10,3
prosenttia edellisvuodesta.
 · Käyttökate (EBITDA) oli 0,5 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Vertailukelpoinen
käyttökate (EBITDA) oli 0,4 milj. euroa (0,4 milj. euroa).
 · Liikevoitto (EBIT) oli 0,4 milj. euroa (-0,6 milj. euroa). Vertailukelpoinen
liikevoitto (EBIT) oli 0,3 milj. euroa (0,2 milj. euroa).
 · Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,04 euroa (-0,12 euroa).

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA HEIKKI VIENOLA

”Liiketoimintamme on kehittynyt myönteisesti vuoden toisella neljänneksellä.
Olemme panostaneet kilpailukykyymme ja uudistaneet toimintaamme –
asiakaslähtöinen ja kustannustehokas toiminta näkyy liikevoiton kasvuna toisella
neljänneksellä, vaikka liikevaihtomme laskikin vuoden 2015 puolivuosikauteen
verrattuna. Ydinliiketoimintaan keskittyminen on ollut oikea ratkaisu tiukassa
markkinatilanteessa. Uskommekin vuoden 2016 olevan kokonaisuudessaan meille
myönteinen. Kotimaisuus, paikallisuus, asiakkaan kuunteleminen ja toiminnan
kehittäminen yhdessä asiakkaidemme kanssa ovat tärkeitä wulffilaisia elementtejä
myös tulevaisuuden menestyksen rakentamisessa. Loppuvuonna keskitymme
erityisesti asiakasmäärän kasvattamiseen.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Tammi-kesäkuussa 2016 liikevaihto oli 30,1 milj. euroa (35,4 milj. euroa), ja
14,6 milj. euroa (16,3 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Liikevaihdon
laskuun edellisvuoteen verrattuna vaikuttivat yleinen taloudellinen tilanne,
tuotteiden kysynnän heikkeneminen ja tappiollisen liikelahjatoiminnan myyminen.
Tammi-kesäkuussa 2016 käyttökate (EBITDA) oli 0,3 milj. euroa (0,6 milj. euroa)
eli 1,1 prosenttia (1,8 %) liikevaihdosta, ja 0,5 milj. euroa (0,3 milj. euroa)
toisella vuosineljänneksellä. Tammi-kesäkuussa 2016 vertailukelpoinen käyttökate
(EBITDA) oli 0,1 milj. euroa (0,8 milj. euroa) ja 0,4 milj. euroa (0,4 milj.
euroa) toisella vuosineljänneksellä. Vuonna 2016 käyttökatteen
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä olivat autokannan myynneistä kirjatut
myyntivoitot 0,2 milj. euroa tammi-kesäkuussa ja 0,1 milj. euroa toisella
vuosineljänneksellä. Vuonna 2015 käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia
eriä olivat liikelahjatoiminnoista kirjatut vaihto- ja käyttöomaisuuden
arvonalennukset 0,2 milj. euroa tammi-kesäkuussa ja 0,2 milj. euroa toisella
vuosineljänneksellä.

Tammi-kesäkuussa 2016 liikevoitto (EBIT) oli 0,1 milj. euroa (-0,4 milj. euroa),
eli 0,4 prosenttia (-1,3 %) liikevaihdosta, ja 0,4 milj. euroa (-0,6 milj.
euroa) toisella vuosineljänneksellä. Tammi-kesäkuussa 2016 vertailukelpoinen
liikevoitto (EBIT) oli -0,1 milj. euroa (0,4 milj. euroa), ja 0,3 milj. euroa
(0,2 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Vuonna 2016 liikevoiton
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä olivat autojen myynneistä kirjatut
myyntivoitot 0,2 milj. euroa tammi-kesäkuussa ja 0,1 milj. euroa toisella
vuosineljänneksellä. Vuonna 2015 liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia
eriä olivat liikelahjatoiminnoista kirjatut vaihto- ja käyttöomaisuuden
arvonalennukset 0,2 milj. euroa ja liikearvon arvonalentuminen 0,7 milj. euroa
tammi-kesäkuussa ja toisella vuosineljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoitto
parani toisella vuosineljänneksellä 0,1 milj. euroa edellisvuodesta. Onnistuneet
tehostamistoimenpiteet ja kustannussäästöt ovat vaikuttaneet myönteisesti
kannattavuuteen. Ensimmäisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli
0,4 milj. euroa heikompi kuin edellisvuonna johtuen liikevaihdon laskusta.
Toimialalle ja konsernille on tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät
vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Henkilöstökulut tammi-kesäkuussa 2016 olivat 6,8 milj. euroa (7,2 milj. euroa),
ja 3,4 milj. euroa (3,5 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä.
Liiketoiminnan muut kulut olivat 3,8 milj. euroa (4,2 milj. euroa) tammi
-kesäkuussa 2016, ja 1,9 milj. euroa (1,9 milj. euroa) toisella
vuosineljänneksellä. Henkilöstökulujen ja liiketoiminnan kulujen kehitykseen
vaikuttivat edelleen onnistuneet kustannussäästötoimenpiteet. Wulff jatkaa
suunnitellusti kulurakenteensa läpikäymistä osana jatkuvaa uudistamista
kannattavuuden parantamiseksi.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-kesäkuussa 2016 nettomääräisesti -0,2
milj. euroa (-0,03 milj. euroa), sisältäen korkokuluja 0,1 milj. euroa (0,1
milj. euroa) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita
rahoituseriä nettomääräisesti -0,1 milj. euroa (0,07 milj. euroa). Toisella
vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja –kulut olivat nettomääräisesti -0,1 milj.
euroa (-0,03 milj. euroa).

Tammi-kesäkuussa 2016 tulos ennen veroja oli -0,04 milj. euroa (-0,5 milj.
euroa), ja 0,3 milj. euroa (-0,7 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä.
Katsauskauden tulos oli -0,1 milj. euroa (-0,9 milj. euroa) tammi-kesäkuussa
2016, ja 0,3 milj. euroa (-0,7 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä.
Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,01 euroa (-0,14 euroa) tammi-kesäkuussa 2016,
ja 0,04 (-0,12) toisella vuosineljänneksellä.

AVAINLUVUT

+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|               |II  |II    |I-II   |I-II   |I-IV   |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|1000 euroa          |2016 |2015   |2016   |2015   |2015   |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Liikevaihto          |14  |16 265  |30 085  |35 439  |68 820  |
|               |595 |     |     |     |     |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Liikevaihdon muutos, %    |-10,3|-7,1 %  |-15,1 % |-5,0 %  |-7,3 %  |
|               |%  |     |     |     |     |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Käyttökate (EBITDA)      |519 |252   |325   |633   |2 019  |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Käyttäkate (EBITDA), %    |3,6 %|1,5 %  |1,1 %  |1,8 %  |2,9 %  |
|liikevaihdosta        |   |     |     |     |     |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Liikevoitto/-tappio      |419 |-631   |106   |-446   |505   |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Liikevoitto/-tappio, %    |2,9 %|-3,9 %  |0,4 %  |-1,3 %  |0,7 %  |
|liikevaihdosta        |   |     |     |     |     |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Tulos ennen veroja      |318 |-656   |-47   |-475   |354   |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Tulos ennen veroja, %     |2,2 %|-4,0 %  |-0,2 %  |-1,3 %  |0,5 %  |
|liikevaihdosta        |   |     |     |     |     |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Katsauskauden tulos (emoyhtiön|280 |-796   |-81   |-886   |-195   |
|omistajille kuuluva)     |   |     |     |     |     |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Katsauskauden tulos, %    |1,9 %|-4,9 %  |-0,3 %  |-2,5 %  |-0,3 %  |
|liikevaihdosta        |   |     |     |     |     |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Tulos/osake, EUR (laimennettu |0,04 |-0,12  |-0,01  |-0,14  |-0,03  |
|= laimentamaton)       |   |     |     |     |     |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Oman pääoman tuotto (ROE), % |2,4 %|-5,7 %  |-0,5 %  |-7,2 %  |-1,6 %  |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Sijoitetun pääoman tuotto   |3,1 %|-4,0 %  |0,1 %  |-2,0 %  |2,7 %  |
|(ROI), %           |   |     |     |     |     |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Omavaraisuusaste kauden    |48,6 |44,3 %  |48,6 %  |44,3 %  |46,4 %  |
|lopussa, %          |%  |     |     |     |     |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Nettovelkaantumisaste kauden |24,7 |39,3 %  |24,7 %  |39,3 %  |23,8 %  |
|lopussa            |%  |     |     |     |     |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Oma pääoma/osake, EUR *    |1,73 |1,74   |1,73   |1,74   |1,84   |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Liiketoiminnan rahavirta   |587 |1 287  |-62   |-36   |1 693  |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Bruttoinvestoinnit      |0  |44    |26    |138   |161   |
|aineettomiin ja aineellisiin |   |     |     |     |     |
|hyödykkeisiin         |   |     |     |     |     |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Bruttoinvestoinnit, %     |0,0 %|0,3 %  |0,1 %  |0,4 %  |0,2 %  |
|liikevaihdosta        |   |     |     |     |     |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Omat osakkeet kauden lopussa |79  |79 000  |79 000  |79 000  |79 000  |
|               |000 |     |     |     |     |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Omat osakkeet, %       |1,2 %|1,2 %  |1,2 %  |1,2 %  |1,2 %  |
|osakepääomasta ja äänimäärästä|   |     |     |     |     |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Osakemäärä kauden lopussa   |6 607|6 607 628|6 607 628|6 607 628|6 607 628|
|               |628 |     |     |     |     |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Henkilöstö keskimäärin    |217 |247   |221   |236   |233   |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+
|Henkilöstö kauden lopussa   |216 |233   |216   |233   |226   |
+------------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Toimistotarvikkeiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi yleinen talouden kehitys.
Laskusuhdanteen aikana organisaatioissa tehdyt henkilöstövähennykset ja
kustannussäästötoimenpiteet vaikuttavat yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen.
Epävarmuuden pitkittyessä kustannussäästötoimenpiteiden vaikutus
yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen jatkuu. Työ- ja elinkeinoministeriön
myöntämien kansainvälistymistukien supistuminen ja jakoperusteiden muuttuminen
vaikuttavat myös yritysten mahdollisuuksiin osallistua kansainvälisille
messuille. Wulff-konsernin liikevaihdosta noin puolet tulee muista kuin
euromaista. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen,
mutta niiden vaikutuksen arvioidaan olevan maltillinen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Konsernissa ei ole ollut olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen tehtävä on auttaa
yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla heille
innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille sopivimmalla tavalla.
Markkinoilla on tapahtunut konsolidoitumista viime vuosina ja pohjoismaisten
markkinoiden odotetaan konsolidoituvan jatkossakin. Wulff-konsernilla on jatkuva
valmius tehdä strategian mukaisia yritysostoja ja listattuna yhtiönä Wulffilla
on hyvät mahdollisuudet olla kilpailijoitaan aktiivisempi toimija.

Wulff ei usko toimistotarvikkeiden kysynnän nopeaan kasvuun. Epävarmuuden
vallitessa on tärkeää edelleen jatkaa kulurakenteen läpikäyntiä ja toiminnan
tehostamista. Wulffin tavoitteena on parantaa kannattavuutta edelleen. Wulff
arvioi vuoden 2016 liiketuloksen olevan positiivinen. Toimialalle on
tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät viimeisen vuosineljänneksen
aikana.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Wulff julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2016:

Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2016                  to 3.11.2016

Helsingissä 3.8.2016

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

hallituksen puheenjohtaja Heikki Vienola

puh. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi

Attachments

08034882.pdf