Myndigheter i USA och Nederländerna föreslår förlikningsbelopp

FINLAND


Sedan våren 2014 utreder amerikanska och nederländska myndigheter historiska
transaktioner rörande Telia Companys etablering i Uzbekistan 2007. Telia Company
fick den 14 september på kvällen ny information från myndigheterna med förslag
om en förlikning med bolaget. Informationen från myndigheterna var översiktlig
och gick inte in på alla detaljer, men förslagen skulle innebära en total
kostnad för samtliga undersökningar för Telia Company på omkring 1,4 miljarder
dollar, vilket motsvarar cirka 12 miljarder kronor.
– Jag har många gånger tidigare sagt att Telia Company gick in i Uzbekistan på
ett oetiskt och felaktigt sätt och vi är beredda att ta ansvar för det. Vi
samarbetar fullt ut med myndigheterna för att bringa klarhet. Med detta sagt är
vår första reaktion på det föreslagna beloppet att det är mycket stort. Vi måste
nu analysera informationen och bestämma hur vi ska fortsätta den pågående
dialogen med myndigheterna, säger Telia Companys styrelseordförande Marie
Ehrling.


Telefonkonferens för media och analytiker klockan 08.30

Telia Company håller en telefonkonferens med Telia Companys VD och koncernchef
Johan Dennelind, chefsjuristen Jonas Bengtsson och ekonomi- och finansdirektör
Christian Luiga.

Telefonnummer: 08-50336434
Kod: 83137312

Du kan lyssna på telefonkonferensen efteråt fram till den 20 september.
Telefonnummer: +44 (0)1452550000
Kod: 83137312


Informationen är sådan som Telia Company AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2016-09-15, 07.45.

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök
Newsroom (http://www.teliacompany.com/en/newsroom/) och följ oss på Twitter
@Teliacompany (https://twitter.com/Teliacompany).


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser,
inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade
uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och
innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida
förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida
resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade
beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga
kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder.
Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor,
företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras
villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och
telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor
ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på
www.teliacompany.com.

Attachments

09150899.pdf