Inbjudan till Telia Companys delårsrapport januari-september 2016

FINLAND


Telia Companys delårsrapport januari-september 2016 offentliggörs fredagen den
21 oktober 2016, cirka kl 07.00 och presentationsmaterial kommer att finnas
tillgängligt på www.teliacompany.com inför press- och analytikerkonferensen.
Fredagen den 21 oktober 2016
Press- och analytikerkonferens
Tid: 10.30 (CET)
Plats: Telia Companys huvudkontor, Stjärntorget, Solna

Telia Companys koncernchef och VD Johan Dennelind och finansdirektör Christian
Luiga presenterar delårsrapporten januari-september 2016.

Presslegitimation eller motsvarande fordras för att delta. Press- och
analytikerkonferensen hålls på engelska och direktsänds över internet på
www.teliacompany.com.

Telefonkonferens i samband med press- och analytikerkonferensen
Du kan ringa in och ställa frågor i samband med frågestunden efter
presentationen. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen
genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Telefonnummer:
08 503 364 34, 0200 890 171
Kod:
97609086
Observera att det kan uppstå en fördröjning om upp till 30 sekunder mellan
webbsändningen och telefonsändningen om du följer konferensen både över internet
och telefon.
Du kan även lyssna på konferensen i efterhand till och med den 25 oktober 2016.
Telefonnummer:
+44 (0) 1452 550 000
Kod:
97609086
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök
Newsroom (http://www.teliacompany.com/en/newsroom/) och följ oss på Twitter
@Teliacompany (https://twitter.com/Teliacompany)
Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser,
inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade
uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och
innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida
förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida
resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade
beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga
kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder.
Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor,
företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras
villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och
telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor
ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på
www.teliacompany.com

Attachments

10120526.pdf