MTG investerar i InnoGames – går in på mångmiljardmarknaden för online-spel

SWEDEN


· MTG skapar en tredje vertikal till MTGx portfölj av digitala
underhållningsbolag genom att förvärva 35% i den snabbväxande utvecklaren och
publicisten av online-spel InnoGames, med en option att köpa upp till 51%
  · InnoGames har genererat genomsnittlig årlig omsättningstillväxt över 20% för
de senaste tre åren med förväntade intäkter om cirka EUR 125 miljoner under 2016
och med en EBITDA-marginal om cirka 20%. Förvärvet påverkar MTG:s resultat per
aktie positivt redan under första året
  · Fler än 150 miljoner registrerade spelare på InnoGames framgångsrika
portfölj av gratisspel bestående av Elvenar, Tribal Wars I och II, Grepolis, The
West och Forge of Empires. Över 50% av de nya spelare som registrerar sig gör
det för mobila plattformar och andelen mobilspelare ökar snabbt

MTG har ingått avtal om att köpa 35% av InnoGames, en ledande global utvecklare
och publicist av online-spel, från Eight Roads Ventures och bolagets grundare.
Transaktionen är baserad på en värdering för 100% av bolaget (Enterprise Value)
om EUR 260 miljoner. MTG har rätten att köpa ytterligare 16% av bolaget till
samma värdering. Affären är villkorad av tyska och österrikiska
myndighetsgodkännanden. MTG kommer att rapportera sin andel av InnoGames
resultat som resultat från andelar i intressebolag och kommer att ingå i
segmentet MTGx.

Investeringen ligger i linje med MTG:s digitala strategi att investera i
relevanta, kompletterande och skalbara digitala innehållsproducenter,
publicister och distributörer. Förvärvet skapar en tredje digital
underhållningsvertikal i MTGx vid sidan av verksamheterna inom esport och
multiplattformnätverk (MPN). MTG:s verksamheter ESL och DreamHack är ledande
inom esport, vilket är den snabbast växande professionella sporten och som
kommer att engagera 250 miljoner fans världen över under 2016. Samtidigt skapas
innehåll från MTG:s verksamheter inom multiplattformnätverk, Zoomin.TV och
Splay, med omkring 2,5 miljarder online-visningar varje månad, av vilka 25%
relaterar till spelinnehåll. Esport och gaming är bland de största och snabbast
växande innehållskategorierna online och en ny svensk rapport visar att det
under andra kvartalet 2016 var fler som tittade på esport/gaming över nätet än
på traditionell sport. Under det andra kvartalet växte MTGx intäkter med över
50% för jämförbara enheter jämfört med samma kvartal föregående år.

Spelindustrin
Intäkterna för spelindustrin förväntas visa en genomsnittlig årlig tillväxttakt
om 7% mellan 2015 och 2018 till totalt USD 113 miljarder, av vilka USD 51
miljarder förväntas komma från spel för webbläsare och mobil. Mobilbaserade spel
är det snabbast växande segmentet med en förväntad genomsnittlig årlig
tillväxttakt om 12% över samma period. Utvecklingen drivs av en större målgrupp,
fler betalande spelare och en ökad genomsnittlig intäkt per spelare.

InnoGames
InnoGames grundades i Hamburg 2007 och är en stor utvecklare och publicist av
online-spel med stark kompetens att skapa populära strategi- och rollspel.
Bolaget har en modell där samtliga spel kan spelas utan kostnad (”free-to-play”)
och där intäkterna genereras från köp inuti i spelen. InnoGames har fyra studios
(tre i Hamburg och en i Dusseldorf) och antalet anställda uppgår till 400
personer. USA är InnoGames största marknad sett till intäkter (>25%) följt av
Tyskland (>15%) och Frankrike (~10%). InnoGames har genererat en genomsnittlig
årlig omsättningstillväxt över 20% under de senaste tre åren och har förväntade
intäkter om cirka EUR 125 miljoner under 2016. Bolaget har varit lönsamt sedan
första året och marginalen har varit hög och stabil med en förväntad EBITDA
-marginal om cirka 20% för 2016. Bolaget har 150 miljoner registrerade användare
och en portfölj av populära titlar som fungerar över flera plattformar och som
håller spelarna engagerade genom innovativa och kontinuerliga
realtidsuppdateringar (live game operations). InnoGames har framgångsrikt
lanserat sina spel för mobilanvändare och mer än hälften av alla nya
registrerade användare är mobilspelare. Flera nya mobilspel är under utveckling
och kommer att lanseras under de kommande 12 månaderna. InnoGames ledningsgrupp
kommer även fortsättningsvis driva utvecklingen av bolaget.

Översikt av förvärvet
Köpet av 35% i InnoGames delas upp i två delar där 21% köps under det fjärde
kvartalet 2016 och 14% under det första kvartalet 2017. Sett till 100% av
bolagets värdering (Enterprise Value) om EUR 260 miljoner, så värderas InnoGames
till 2,1 gånger förväntad försäljning för 2016 och 10,4 gånger bolagets EBITDA.
MTG har, till slutet av september 2017, rätten att köpa ytterligare 16% av
bolaget till samma värdering som den initiala investeringen, med option att öka
ägandet ytterligare över tid. MTG kommer att rapportera transaktionskostnader
under det tredje kvartalet om cirka SEK 20 miljoner. Kvarstående
förvärvskostnader från transaktionen inkluderas i resultatet för det fjärde
kvartalet.

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchef, MTG: “Vi har varit involverade i
spelindustrin under en tid nu och letar efter bolag som utvecklar egna
rättigheter vilka resulterat i en hög försäljningstillväxt och där det finns en
god lönsamhetspotential över tid. Det är precis vad vi hittat i InnoGames. Vi
har fokus på digitala vertikaler med global potential, kriterier som gaming
uppfyller. InnoGames är det rätta bolaget genom deras etablerade position, deras
snabbväxande bas av mobilspelare samt spännande portfölj av nya spel under
utveckling. MTG finns nu inom tre kompletterande digitala videovertikaler och vi
kommer att investera ytterligare för att expandera vår verksamhet inom dessa
områden.”

Hendrik Klindworth, VD, InnoGames: “Vi har nått stora framgångar med våra
livespel. Nu ligger fokus på att utveckla flera nya mobilspel medan vi behåller
den höga kvaliteten på våra realtidsuppdateringar i våra befintliga spel. MTG:s
internationella närvaro, förståelse för underhållande berättarteknik, fokus på
utvecklingen av egna rättigheter och att bygga engagerade användargrupper kommer
att föra ut våra spel till ännu fler användare världen över. MTG:s kultur där
man bygger en entreprenöriell anda är precis vad vi sökt efter när vi nu går in
i nästa kapitel i bolagets historia och vi är glada över att skapa än bättre
förutsättningar för bolagets framtida utveckling.”

Arnd Benninghoff, MTG Executive Vice President och VD för MTGx: “Gaming är en
mångmiljardindustri med fler än 2 miljarder spelare världen över. Det är också
en av de primära källorna för underhållning för millennials och alla de som växt
upp med digitala tjänster. Gaming är ett område som möter vårt digitala fokus
och spänner över vår digitala portfölj. Vi har redan idag
distributionsplattformar genom vår verksamhet inom esport och
multiplattformnätverk, till vilka vi nu adderar än mer relevant innehåll. Vi ser
fram emot att arbeta ihop med InnoGames ledning och hela deras team för att
fortsätta den framgångsrika utvecklingen av vår gemensamma verksamhet, och att
ge våra användargrupper ännu fler härliga upplevelser.”

InnoGames och dess aktieägare har rådgivits om transaktionen av
teknikinvesteringsbanken GP Bullhound.

Konferenssamtal för investerare kl 09.00
Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på www.mtg.com och MTG
kommer att hålla ett konferenssamtal idag kl 09.00. Samtalet kommer att hållas
med MTG:s VD och koncernchef Jørgen Madsen Lindemann samt Arnd Benninghoff, MTG
Executive Vice President och VD för MTGx.

För att delta på konferenssamtalet, ring:
Sverige: +46 (0)8 5065 3942
UK: +44 (0)20 7026 5967

Använd följande pin-kod för att ansluta till samtalet: 9057207.

Vänligen ring in till konferensbryggan 5-10 minuter innan samtalet börjar.

Se mer från InnoGames spel nedan:

Forge of Empires: https://www.youtube.com/watch?v=e11X1Jl_lMk,
https (https://www.youtube.com/watch?v=xGE
-Op_eAJU):// (https://www.youtube.com/watch?v=xGE
-Op_eAJU)www.youtube.com/watch?v=xGE-Op_eAJU
Elvenar: https (https://www.youtube.com/watch?v=zk0_frIIL
-I)://www.youtube.com/watch?v=zk0_frIIL-I
Tribal Wars: https (https://www.youtube.com/watch?v=zv
-VuRmp8LU)://www.youtube.com/watch?v=zv-VuRmp8LU

****

Frågor?
mtg.com (http://media.ne.cision.com/l/qeixyqnq/mtg.com/)
facebook.com/MTGAB
 (https://wpyadmin.ne.cision.com/l/qeixyqnq/www.facebook.com/MTGAB?fref=ts)
@mtgab (https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http://mtg.com/&scree
n 
_name=MTGAB&tw_p=followbutton&variant=2.0)
press@mtg.com / +46 (0)76 494 09 13 (Jessica Sjöberg)
investors@mtg.com / +46 (0)73 699 27 14 (Stefan Lycke)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande internationell digital
underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att föra
samman konsumenter med det innehåll som de älskar, på så många sätt som möjligt.
Våra populära varumärken inom underhållning omfattar innehållsproduktion, TV,
Radio och esport, och når konsumenter över hela världen. Vi har vårt ursprung i
Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ and ‘MTGB’). Den
här informationen har offentliggjorts enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och/eller lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiella instrument.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 oktober 2016 kl. 07.30 CET.

Om InnoGames
Med över EUR 100 miljoner i intäkter för 2015 och fler än 150 miljoner
registrerade spelare är InnoGames en av världens ledande utvecklare och
publicister av online-spel. Bolaget grundades 2007 och är baserat i Hamburg och
Dusseldorf med drygt 400 anställda från 30 länder. InnoGames har nått stora
framgångar med spel som Tribal Wars, Grepolis och Forge of Empires.

About Eight Roads Ventures
Eight Roads Ventures backs technology entrepreneurs with aspirations for
greatness. By combining a collaborative approach with the strength and resources
of the Fidelity network and a near 50-year history of investing, Eight Roads
helps companies across the globe accelerate their growth and become leaders in
their field. A strong track record includes investments in Alibaba, Appsflyer,
CloudByte, Cúram (IBM), Made.com, Manthan Systems, Metaps, NewBay (RIM) and
Treatwell (Recruit). In Europe, Eight Roads Ventures is currently investing a
£150 million fund focused on enterprise, consumer and financial technology.
www.eightroads.com @8roadsventures (Claire Davies +44 (0) 7795 605 657
claire.davies@eightroads.com)

Attachments

10131305.pdf