Precise BioMatch™ Mobile integrerad i smartphone från sydkoreansk tillverkare


Precise Biometrics algoritmlösning för fingeravtrycksigenkänning i mobila
enheter, Precise BioMatch Mobile, har genom samarbetet med Fingerprint Cards
integrerats i en smartphone från en sydkoreansk mobiltelefontillverkare.
Precise Biometrics räknar med att integrationen av Precise BioMatch Mobile ger
royaltyintäkter med start under fjärde kvartalet 2016. Värdet av
royaltyintäkterna är baserat på antalet sensorer som använder Precise BioMatch
Mobile och kan därför för tillfället inte prognostiseras.

Precise BioMatch
Mobile (http://media.ne.cision.com/l/pghnqhcv/precisebiometrics.com/fingerprint
-technology/precise-biomatch-mobile/) är den ledande algoritmlösningen för
bekväm och säker fingeravtrycksigenkänning för mobiltelefoner och tablets. En
unik patentskyddad hybridalgoritm optimerar lösningen för små
fingeravtryckssensorer och plattformar med begränsad processorkraft och
minnesutrymme. Precise BioMatch Mobile ger snabb, noggrann och säker kontroll av
användarens identitet, vilket gör det bekvämt att låsa upp mobila enheter eller
identifiera sig för tjänster.

Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober
2016 kl. 11.30
FÖR MER INFORMATION
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 05 eller 0734 35 11 05
E-post; hakan.persson@precisebiometrics.com
OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för bekväm och
säker verifiering av människors identitet. Bolaget
erbjuder fingeravtrycksmjukvara och mobila smartkortläsare som ger marknadens
bästa användarupplevelse och säkerhet. Bolagets lösningar används dagligen
hundratals miljoner gånger av människor över hela världen och marknadsförs
tillsammans med starka samarbetspartners. För mer information,
besök precisebiometrics.com