Förtydligande av nyhet om att Precise BioMatch Embedded integrerats i kreditkort


Precise Biometrics meddelade tidigare idag på bolagets hemsida att Precise
BioMatch™ Embedded, bolagets algoritmlösning för fingeravtrycksigenkänning i
produkter med små sensorer och begränsade plattformar, integrerats i ett Kona-i
kreditkort genom samarbete med Fingerprint Cards. Kortet lanserades igår på
branschmässan Money 20/20 i Las Vegas.

Precise Biometrics förtydligar att det lanserade kreditkortet inte är
kommersialiserat och att integrationen därmed inte har någon finansiell påverkan
på bolaget.

Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober
2016, kl 16.30.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics
Telefon; 046 31 11 05 alt 0734 35 11 05
E-mail; hakan.persson@precisebiometrics.com

OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar bekväm och
säker autentisering av människors identitet, Vi utvecklar och säljer
fingeravtrycksmjukvara och mobila smartkortsläsare som levererar marknadens
bästa användarupplevelse och säkerhet. Våra lösningar används hundratals
miljoner gånger varje dag av människor över hela världen och marknadsförs
tillsammans med starka partners. Mer information finns på:
precisebiometrics.com

Attachments

10259816.pdf