ENNAKKOTIETOJA COMPTELIN LIIKEVAIHDOSTA JA LIIKEVOITOSTA 2016 SEKÄ OHJEISTUS VUODELLE 2017 JA TAVOITTEET STRATEGIAKAUDELLE

FINLAND


Comptel Oyj pörssitiedote 9.2.2017 klo 9:05

 

Comptelin alustava liikevaihto vuonna 2016 oli noin 100,0 miljoonaa euroa (2015: 97,7milj. euroa) ja alustava liikevoitto oli noin 11,0 miljoonaa euroa (2015: 8,5 milj. euroa). Vertailukelpoinen tulos, ilman Intian verokirjausta, oli 7,1 miljoonaa euroa. Yhtiön raportoitu tulos oli noin 11,7 miljoonaa euroa (2015: 4,5 milj. euroa) ja tulos/osake oli noin 0,11 euroa (2015: 0,04 euroa). Seuraavan 12 kk tilauskanta oli vuoden lopussa 65,7 miljoonaa euroa (2015: 66,3 milj. euroa). Luvut perustuvat alustaviin tilintarkastamattomiin tulostietoihin vuodelta 2016.

HALLITUKSEN OHJEISTUS VUODELLE 2017

Vuonna 2017 yhtiön liikevaihdon odotetaan kasvavan kaksinumeroisella kasvuprosentilla ja vertailukelpoisen liikevoiton olevan 10-15 prosenttia liikevaihdosta.

YHTIÖN TALOUDELLISET TAVOITTEET STRATEGIAKAUDELLE 2017-2019

Comptelin taloudellinen tavoite seuraavalle strategiakaudelle on pyrkiä vuotuiseen kaksinumeroiseen kasvuprosenttiin ja kasvattaa liikevoittoa kohti 20 %:a liikevaihdosta strategiakauden loppua kohden.  Lisäksi Comptel arvioi mahdollisuuksia vauhdittaa kasvua yrityskauppojen avulla.

Comptel julkistaa tilinpäätöstiedotteensa vuodelta 2016 perjantaina 17. helmikuuta 2017. Vuoden 2016 vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, julkaistaan maaliskuussa viikolla 11.

 

Yhtiön lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Edellä kerrottuun ohjeistukseen sekä tavoitteisiin soveltuvat samat lähiajan riskit ja epävarmuustekijät, jotka on julkistettu ja joihin on viitattu yhtiön vuoden 2016 osavuosikatsaustiedotteissa.

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juhani Hintikka, puh. (09) 700 1131

 

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.comptel.com

 

Comptel Oyj

Elämä koostuu digitaalisista hetkistä. Comptel muuttaa tavan, jolla pilvipalvelusukupolven tarpeisiin voidaan vastata ja kääntää digitaaliset hetket liiketoiminnaksi. 

Comptel yhdistää digitaalisen kysynnän ja tarjonnan ja lisäämme älykkyyttä, jotta asiakkaidemme kasvava digitalisoituva liiketoiminta olisi yksinkertaisempaa ja sujuvampaa. Ratkaisumme mahdollistavat sisältö- ja datapalvelujen luomisen nopeammin ja helpommin, palvelujen ja tilausten hallinnoinnin ja toimittamisen sujuvammin sekä nopean ja älykkään datan jalostamisen päätöksenteon ja toimenpiteiden automatisoinnin tueksi.

Comptel mahdollistaa digitaalisten viestintäpalveluiden tarjoamisen yli kahdelle miljardille ihmiselle. Joka päivä Comptelin ohjelmistot huolehtivat yli 20 prosentista maailman mobiilikäyttötiedosta. Lähes 300 operaattoria 90 maassa luottaa meidän tekevän kuluttajien digitaalisista hetkistä täydellisiä, ja muuttavan ne liiketoiminnaksi.

Lisätietoja www.comptel.com.