COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2016

FINLAND


Pörssitiedote 17.02.2017 klo 8.00


 

COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2016

 

 • Liikevaihto ja tulos kasvoivat, tulos per osake kasvoi 154,4 %

 

Neljännen vuosineljänneksen avainluvut: 

 • Liikevaihto 29,9 miljoonaa euroa (Q4 2015: 32,6), muutos -8,2 %
 • Liiketulos 5,0 miljoonaa euroa (5,6), muutos -10,2 %
 • Liiketulos 16,8% liikevaihdosta (17,2)
 • Tulos 8,0 miljoonaa euroa (4,0), kasvua 100,97 %
 • Tulos/osake 0,07 euroa (0,04), kasvua 96,3 %
 • Tilauskanta 65,7 miljoonaa euroa (66,3), muutos -0,9 % 

 

Koko vuoden avainluvut:

 • Liikevaihto 100,0 miljoonaa euroa (2015: 97,7), kasvua 2,3 %
 • Liiketulos 11,0 miljoonaa euroa (8,5), kasvua 29,8 %
 • Liiketulos 11,0 % liikevaihdosta (8,7)
 • Vertailukelpoinen tulos, ilman Intian verokirjausta, oli 7,1 miljoonaa euroa (4,5), kasvua 57,3 %
 • Raportoitu tulos 11,7 miljoonaa euroa (4,5), kasvua 157,5 %
 • Tulos/osake 0,11 euroa (0,04), kasvua 154,4%

 

Osinkoehdotus 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa. 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osingon jakamisesta 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta yhdessä erässä osingonjaon määrän ollessa enintään 0,04 euroa osakkeelta ehdollisena sille, että Nokia Oyj:n ja Comptel Oyj:n 8.2.2017 allekirjoittaman transaktiosopimuksen voimassaolo on päättynyt mistä tahansa muusta syystä johtuen kuin ostotarjouksen toteutumisen takia, eli valtuutusta voidaan käyttää ainoastaan edellyttäen, että Nokia Oyj:n 9.2.2017 julkistama ostotarjous koskien kaikkia Comptel Oyj:n liikkeeseen laskemia osakkeita ja optio-oikeuksia ei toteudu. 

Osingonjakovaltuutus on voimassa 31.12.2017 asti. Valtuutuksen perusteella hallitus on oikeutettu päättämään osingonjaon täsmäytyspäivästä, osingon maksupäivästä ja muista tarpeellisista seikoista. Mahdollisesta osingon jakamisesta päätettäessä hallitus arvioi yhtiön maksukyvyn ja taloudellisen aseman osakeyhtiölain mukaisesti.

 

Tulevaisuuden näkymät 

Vuonna 2017 yhtiön liikevaihdon odotetaan kasvavan kaksinumeroisella kasvuprosentilla ja vertailukelpoisen liikevoiton olevan 10-15 prosenttia liikevaihdosta.

Tyypillisesti Comptelin liikevoitto ja liikevaihto painottuvat vuoden jälkipuoliskolle. 

Tässä pörssitiedotteessa esitetyt koko tilikautta koskevat tilinpäätöstiedot perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomus on annettu 16.2.2017.

   

Toimitusjohtaja Juhani Hintikka: 

Comptelin molempien liiketoimintayksiköiden liikevaihto kasvoi hieman vuonna 2016. Samoin molempien liiketoimintayksiköiden kannattavuus parani selkeästi vuonna 2016.

Jatkoimme suunnitellusti uusien tuotteiden markkinoille tuontia ja tämä näkyi tuotejakauman muutoksena liikevaihdossa. Yhtiölle tärkeän Fulfillment-ratkaisun liikevaihto kasvoi yli 20 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Intelligent Data -liiketoimintayksikössä sekä Fastermind- että Monetizer-ratkaisujen liikevaihdot kasvoivat merkittävästi vuoden 2016 aikana. Fastermind kasvoi 50 prosenttia ja Monetizer 70 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Perinteisten tuotteiden liikevaihto laski ja yhtiön kokonaiskasvu jäi vuonna 2016 tämän johdosta vaatimattomaksi. Odotamme jatkossa uusien tuotteiden kasvun jatkuvan ja heijastuvan vahvemmin koko yhtiön kasvuluvuissa.

FWD-pilviratkaisu on herättänyt asiakkaissa vahvaa kiinnostusta ja vuoden lopussa meillä oli neljä allekirjoitettua asiakassopimusta. Lisäksi yhtiöllä on käynnissä useita uusia asiakasneuvotteluja ja odotamme FWD:sta muodostuvan tulovirran kehittyvän vuoden 2017 aikana.

Alueista EMEA jatkoi vahvaa kasvua 2016. Saimme Euroopassa yhtiön kannalta erityisen merkittävän referenssin, kun yksi alueen suurimmista operaattoreista valitsi Comptelin yhteistyökumppanikseen kehittämään tulevaisuuden virtuaaliratkaisuja. Aasian ja Tyynenmeren alueella asiakkaiden päätöksenteko jatkui hitaana ja kilpailutilanne kiristyi toimittajien kesken.

Etelä-Amerikassa vuosi 2016 oli haastava. Teimme alueella operatiivisia muutoksia, jotka paremmin vastaavat markkinatilanteeseen. Etelä-Amerikassa liikevaihto laski erityisesti perinteisillä tuotealueilla. Odotamme kuitenkin myös tämän alueen vahvistuvan kuluvan vuoden aikana. Vuoden 2016 aikana lisäsimme panostuksia Pohjois-Amerikkaan ja rakensimme hyvän alustan tulevaa kasvua varten.

Yhtiön kannattavuus kehittyi suotuisasti vuonna 2016. Liiketulos parani 8,7 prosentista 11 prosenttiin huolimatta merkittävistä panostuksista tuotekehitykseen ja myynnin kehitykseen. Olen erityisen tyytyväinen yhtiön kannattavuuden paranemiseen.

Vuoden tulos parani merkittävästi ja oli 11,7 miljoonaa euroa ja tulos per osake 0,11 euroa. Saimme Intian lähdeverosaamisten palautusprosessin valtaosin päätökseen ja tällä oli 4,5 miljoonan euron vaikutus tulokseemme.

Vuoden 2016 aikana saimme 21 merkittävää, yli 1,0 miljoonan arvoista tilausta. Vuonna 2015 vastaavia tilauksia oli 25. Vuonna 2016 voitimme myös 9 uutta asiakasta.

Vuoden 2017 alkaessa on painotettu hankekantamme merkittävästi vuoden takaista korkeampi ja olemme luottavaisia siihen, että saavutamme vuonna 2017 kaksinumeroisen kasvuprosentin.”

 

Liiketoimintakatsaus vuodelle 2016

Neljännellä vuosineljänneksellä Comptelin liikevaihto laski 8,2 prosenttia ja oli 29,9 miljoonaa euroa (32,6). Molempien liiketoimintayksiköiden liikevaihto laski neljännellä vuosineljänneksellä suhteessa vertailukauteen. EMEA-alueen liikevaihdon kasvu jatkui neljännellä vuosineljänneksellä, kun taas muiden alueiden liikevaihto laski.

Koko vuoden liikevaihto kasvoi 2,3 prosenttia vertailukaudesta ja oli 100,0 miljoonaa euroa (97,7). Uusien ratkaisujen liikevaihdon kasvu jatkui merkittävänä, kun taas joidenkin perinteisten tuotteiden liikevaihto laski vertailukaudesta.

Vuoden liiketulos parani 29,8 prosenttia vertailukaudesta ja oli 11,0 miljoonaa euroa (8,5). Merkittävä investointitaso tuotekehitykseen ja yhtiön tuoteportfolioon jatkui vuonna 2016.

Rahoituskulujen ja -tuottojen nettosumma vuonna 2016 oli 0,9 miljoonaa euroa (-1,1). Tämä summa sisältää Intian lähdeveron palautuksiin liittyvää korkoa 1,1 miljoonaa euroa. Muut rahoituserät syntyvät euron ja muiden valuuttojen kurssimuutoksista. Osakkuusyrityksen tulos vaikutti tulokseen ennen veroja -0,2 miljoonaa euroa (0,3).

Tulos ennen veroja oli 11,7 miljoonaa euroa (7,6) ja nettotulos 11,7 miljoonaa euroa (4,5). Tilikauden osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (0,04).

Vuoden 2016 verokulu oli 0,1 miljoonaa euroa (3,1), johon sisältyi -2,7 miljoonaa lähdeveroja (1,2). Verokulu sisältää Intiasta saadun lähdeveropalautuksen. Intian 4,5 miljoonan euron lähdeveropalautuksen vero-osuus oli 3,4 miljoonaa euroa sekä korko 1,1 miljoonaa euroa. Tilikauden loppuun mennessä tästä on yhtiölle maksettu 3,6 miljoonaa euroa.

Comptel sai vuoden 2016 aikana 21 yli miljoonan euron tilausta (25), joista Intelligent Data -liiketoimintayksikkö sai viisi (neljä Data Refinery –ratkaisua ja yksi Monetizer-ratkaisu) ja Service Orchestration –liiketoimintayksikkö 11 (11 FlowOne-ratkaisua). Viisi tilausta sisälsi molempien liiketoimintayksikköjen ratkaisuja. Comptel raportoi myydyt projektit ja lisenssit, joiden arvo on vähintään 1 000 000 euroa.

Konsernin tulevan 12 kuukauden tilauskanta laski hieman edellisvuodesta ja oli EUR 65,7 miljoonaa (66,3) useiden merkittävien tilauksien siirryttyä vuoden 2017 puolelle. Konsernin kokonaistilauskanta oli vuoden lopussa noin 90 miljoonaa euroa.

 

Liiketoiminta-alueet
 

Liikevaihto, miljoonaa euroa 10-12
2016
10-12
2015
Muutos % 1-12
2016
1-12
2015
Muutos %
Intelligent Data 13,1 14,6 -10,0 43,8 42,5 3,0
Service Orchestration 16,8 18,0 -6,8 56,1 55,2 1,6
Muut 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Yhteensä 29,9 32,6 -8,2 100,0 97,7 2,3
Liiketulos, miljoonaa euroa             
Intelligent Data 2,6 3,5 -26,4 6,8 5,8 16,6
Service Orchestration 3,5 2,9 21,2 7,5 5,1 46,1
Muut -0,1 -0,7 -36,0 -3,3 -2,5 -32,3
Yhteensä 5,0 5,6 -10,2 11,0 8,5 29,8
Liiketulos, % liikevaihdosta             
Intelligent Data 19,5 23,8   15,5 13,7  
Service Orchestration 20,8 16,0   13,4 9,3  
Muut - -   - -  
Yhteensä 16,8 17,2   11,0 8,7  

 

Neljännellä vuosineljänneksellä molempien liiketoimintayksiköiden liikevaihto laski vertailukaudesta. Intelligent Data -liiketoimintayksikön suhteellinen kannattavuus laski vertailukaudesta. Service Orchestration -liiketoimintayksikön suhteellinen kannattavuus parani vertailukaudesta.

Molempien liiketoimintayksiköiden liikevaihto kasvoi hieman vuonna 2016. Intelligent Data -liiketoimintayksikon liiketulos kasvoi vertailukaudesta 16,6 prosenttia ja Service Orchestration -liiketoimintayksikön 46,1 prosenttia. Liiketuloksen kasvu heijastuu myös molempien liiketoimintayksiköiden suhteellisen kannattavuuteen.

 

Liikevaihdon jakauma,
miljoonaa euroa
10-12
2016
10-12
2015
Muutos % 1-12
2016
1-12
2015
Muutos %
Projekti- & lisenssiliiketoiminta 21,0 24,0 -12,8 65,1 63,3 2,9
Ylläpitoliiketoiminta 9,0 8,5 5,7 34,9 34,4 1,4
Yhteensä 29,9 32,6 -8,2 100,0 97,7 2,3

 

Neljännellä vuosineljänneksellä projekti- ja lisenssimyynti laski 12,8 prosenttia vertailukaudesta. Ylläpitomyynti kasvoi 5,7 prosenttia vertailukaudesta.

Vuonna 2016 projekti ja lisenssiliikevaihto kasvoi 2,9 prosenttia ja ylläpitoliikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia vertailukaudesta.

 

Maantieteellinen liikevaihdon jakauma,
miljoonaa euroa
10-12
2016
10-12
2015
Muutos % 1-12
2016
1-12
2015
Muutos %
APAC 6,6 8,9 -26,1 30,1 29,6 1,6
EMEA 21,6 20,5 5,2 61,6 56,9 8,3
AMERICAS 1,8 3,2 -44,6 8,3 11,2 -26,0
Yhteensä 29,9 32,6 -8,2 100,0 97,7 2,3


Neljännellä vuosineljänneksellä EMEA-alueen liikevaihdon kasvu oli 5,2 prosenttia ja tämä oli kuudes peräkkäinen vuosineljännes, jossa alue kasvoi edelliseen vuoden vuosineljännekseen verrattuna. Sekä Americas- että Aasian ja Tyynenmeren alueiden liikevaihto laski vertailukaudesta.

Vuoden 2016 liikevaihto kasvoi EMEA alueella 8.3 prosenttia vertailukaudesta. Aasian ja Tyynenmeren alueen liikevaihto kasvoi 1.6 prosenttia vertailukaudesta. Asiakkaiden päätöksien viivästymisestä johtuen Aasian ja Tyynenmeren alueen liikevaihdon kasvu hidastui vuoden toisella vuosipuoliskolla. Vuonna 2016 Americas-alueen liikevaihto laski 26,0 prosenttia vertailukaudesta.

 

Rahoitusasema
 

Miljoonaa euroa 31.12.2016 31.12.2015 Muutos %
Taseen loppusumma 94,9 86,4 9,8
Likvidit varat 9,2 3,0 205,0
Myyntisaamiset, brutto 40,4 42,1 -4,1
Luottotappiovaraus -1,9 -1,6 13,7
Myyntisaamiset, netto 38,5 40,5 -4,8
Siirtosaamiset 15,8 10,0 59,0
Osatuloutukseen liittyvät siirtovelat 4,8 3,3 47,2
Korolliset velat 9,5 7,5 32,3
Omavaraisuusaste, prosenttia 58,6 52,4 11,8


Taseen loppusumma oli raportointikauden lopussa 94,9 miljoonaa euroa (86,4), josta likvidien varojen osuus oli 9,2 miljoonaa euroa (3,0). Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli koko vuoden aikana 15,6 miljoonaa euroa (0,6). 

Myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa 38,5 miljoonaa euroa (40,5). Siirtosaamiset olivat 15,9 miljoonaa euroa (10,0). Osatuloutukseen liittyvät siirtovelat olivat 5,0 miljoonaa euroa (3,3).

Yhtiöllä on käytettävissään 25 miljoonan euron suuruinen rahoitusjärjestely, josta 20 miljoonaa euroa on valmiusluottolimiittiä ja viisi miljoonaa tililuottolimiittiä. Yhtiöllä oli kauden lopussa käytössään kahdeksan miljoonaa euroa valmiusluottolimiitistä ja 0,8 miljoonaa euroa tililuottolimiitistä. Rahoitusjärjestelysopimus on voimassa heinäkuuhun 2018 asti.

Omavaraisuusaste oli 58,7 prosenttia (52,4) ja nettovelkaantumisaste (gearing) oli 0,5 prosenttia (11,1).


Tutkimus ja tuotekehitys (T&K)

 

Miljoonaa euroa 10-12
2016
10-12
2015
Muutos
%
1-12
2016
1-12
2015
Muutos
%
Välittömät t&k-kustannukset 5,8 7,5 -22,2 21,8 20,3 7,4
IAS 38:n mukaisesti taseeseen aktivoidut t&k–menot -1,7 -1,5 16,8 -6,2 -5,2 19,5
Tuotekehityspoistot ja arvonalentumiset 1,2 1,4 -17,6 4,9 5,5 -12,1
T&k-kustannukset, netto 5,3 7,4 -28,9 20,5 20,6 -0,9
Välittömät t&k-kustannukset ja investoinnit, % liikevaihdosta 19,5 22,9   21,8 20,8  


Tuotekehityskustannukset olivat 21,8 prosenttia (20,8) liikevaihdosta.

Pääosa Comptelin tuotekehityskustannuksista kohdistui nykyisten ratkaisujemme jatkokehitykseen (Service Orchestration ja Intelligent Data), sekä FWD:n, aikaperusteisen mobiilidatan markkinointiratkaisumme, kehittämiseen.

Kehitystyön tarkoituksena on turvata tuleva liikevaihto kilpailukykyisillä tuotteilla, tuottaa liikevaihtoa uusilla markkina-alueilla tarjoamalla asiakkaille ainutlaatuista arvoa sekä parantaa katteita entistä tehokkaammilla tuotteiden toimituksilla ja skaalautuvuudella.

FlowOne Fulfillment on laaja-alainen palvelujen ja liiketoiminnan hallinnointi- ja orkestrointiratkaisu. FlowOne V mahdollistaa digitaalisten palvelun hallinnoinnin ja orkestroinnin virtuaaliverkoissa ja pilvessä. Data Refinery jalostaa reaaliaikaista dataa mistä lähteestä tahansa kohdejärjestelmän ymmärtämään muotoon. Monetizer-ratkaisun avulla voidaan luoda ja laskuttaa monimuotoisia sisältö- ja datapalveluja liiketoiminnan edellyttämällä nopeudella. Fastermind käyttää tekoälyä, ennakoivan analytiikkaa ja koneoppimista oikea-aikaisen asiakasvuorovaikutuksen automatisoimiseksi. Kaikilla näillä toiminta-alueilla Comptel pyrkii maailmanlaajuiseen ajatusjohtajuuteen operaattoreiden ja digitaalisten viestintäpalvelujen tarjoajien liiketoimintaongelmien ratkaisussa.

Vuonna 2016 yhtiö jatkoi nykyisen tuoteportfolion kehittämistä. Katsauskauden aikana yhtiö teki kymmenen merkittävää ohjelmistojulkistusta edellä mainituilla tuotealueilla.

 

Investoinnit
 

Miljoonaa euroa 10-12
2016
10-12
2015
Muutos % 1-12
2016
1-12
2015
Muutos %
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 0,2 0,2 46,3 1,5 0,6 177,6


Investoinnit muodostuivat laite-, ohjelmisto- ja kalustohankinnoista. Investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella.


Henkilöstö

 

  31.12.2016 31.12.2015 Muutos %
Henkilöstömäärä kauden lopussa 837 742 12.8

           

  1-12
2016
1-12
2015
Muutos %
Henkilöstöä keskimäärin 791 723 9.4


Henkilöstömäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna tuotteisiin ja toimituskapasiteettiin tehtyjen investointien vuoksi. Neljännellä vuosineljänneksellä henkilöstökulut olivat 43,3 prosenttia liikevaihdosta (47,2). Koko vuoden 2016 osalta henkilöstökulut olivat 46,8 prosenttia liikevaihdosta (47,9).

Katsauskauden lopussa henkilöstöstä työskenteli Suomessa 28,1 prosenttia (29,5), Malesiassa 22,7 prosenttia (25,5), Intiassa 15,5 (11,3) prosenttia, Bulgariassa 12,2 prosenttia (10,2) ja muissa toimintamaissa 21,5 prosenttia (23,5).Comptelin osake

Katsauskauden päätöskurssi oli 2,37 euroa (1,83). Comptelin markkina-arvo oli 31.12.2016 258,7 miljoonaa euroa (198,1).
 

Comptelin osakkeen vaihto 10-12
2016
10-12
2015
Muutos % 1-12
2016
1-12
2015
Muutos %
Vaihto, miljoonaa kappaletta 10,4 16,6 -37,4 48,4 41,2 17,3
Vaihto, miljoonaa euroa 23,7 24,7 -3,9 92,4 52,9 74,8
Ylin hinta, euroa 2,56 1,93 32,6 2,65 1,93 37,3
Alin hinta, euroa 1,96 1,15 70,4 1,19 0,84 41,7


Comptelin osakkeista 5,1 prosenttia (6,0) oli ulkomaisessa omistuksessa tai hallintarekisterissä katsauskauden päättyessä.

Katsauskauden päättyessä yhtiön hallussa oli 117 129 omaa osaketta, mikä vastaa 0,11 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallussa olevien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo oli 2 295 euroa.

 

Yhtiön hallinnointi

Comptel Oyj:n varsinainen yhtiökokous 6.4.2016 päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Pertti Ervi, Hannu Vaajoensuu, Eriikka Söderströmin ja Antti Vasara valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Thomas Berlemann.

Yhtiön tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Järventaustan.

Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2015 maksetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi Pertti Ervin ja varapuheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun.

Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan käsittelemään yhtiön taloudellista raportointia, riskien hallintaa ja valvontaa koskevia asioita. Hallitus valitsi Eriikka Söderströmin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Pertti Ervin ja Antti Vasaran tarkastusvaliokunnan jäseniksi. Kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 21 400 000 osakkeen suuruisista osakeanneista sekä enintään 10 700 000 oman osakkeen hankkimisesta tai luovuttamisesta. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2017 saakka, kuitenkin siten, että valtuutus yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen pörssitiedote 6.4.2016.


Raportointikauden päättymispäivän jälkeiset tapahtumat

Nokia ilmoitti 9.2.2017 aikomuksestaan ostaa Comptel edistääkseen ohjelmistostrategiaansa. Nokia teki Comptelin hallituksen suositteleman käteisostotarjouksen kaikista yhtiön osakkeista ja optio-oikeuksista. Tarjoushinta on 3,04 euroa käteisenä jokaisesta Comptelin osakkeesta. Asiasta on annettu erillinen pörssitiedote 9.2.2017.

 

Yhtiön lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Comptel kehittää joustavia kokonaisratkaisuja johtaville teleoperaattoreille maailmanlaajuisesti. Tämä edellyttää, että yhtiö ymmärtää liiketoimintaympäristönsä kehittymisen sekä asiakkaidensa ja jälleenmyyjiensä tarpeet alueellisesti oikein. Epäonnistuminen markkinasuhdanteiden tunnistamisessa, asiakkaiden tarpeiden huomioimisessa ja tuotteiden oikea-aikaisessa kehittämisessä saattaa aiheuttaa merkittävää haittaa Comptelin liiketoiminnan kasvulle ja kannattavuudelle.

Yhtiön toimialalle on tyypillistä liikevaihdon ja tuloksen merkittävä vaihtelu vuosineljänneksittäin liittyen asiakaskunnan ostokäyttäytymiseen ja yksittäisten merkittävien kauppojen ajoittumiseen.

Comptelin liiketoiminta muodostuu laajojen tuotteistettujen tietojärjestelmien toimittamisesta, ja yksittäisen toimitusprojektin arvo voi olla useita miljoonia euroja. Näin ollen yksittäiseen toimitusprojektiin tai asiakkaaseen voi liittyä huomattava luottotappioriski. Lisäksi osa Comptelin asiakkaista toimii maissa, joiden poliittinen tai taloudellinen tilanne voi lisätä luottotappioriskiä.

Comptel toimii maailmanlaajuisesti ja on siten altistunut eri valuuttapositioista aiheutuville riskeille. Valuuttakurssien muutokset yhtiön raportointivaluutan euron sekä Yhdysvaltain dollarin, Ison-Britannian punnan ja Malesian ringgitin välillä vaikuttavat yhtiön liikevaihtoon, kuluihin ja tulokseen.

Hakemusprosessi Comptelin kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi on edelleen valtiovarainministeriössä kesken. Valtioiden välinen prosessi on kuitenkin erittäin hidas ja muutoksen ajankohtaa on vaikea ennustaa. Valtiot voivat myös päätyä verosopimusten tulkinnassa eriäviin näkökantoihin, mikä voi tarkoittaa, että kaksinkertainen verotus jää voimaan. Comptelilla on hakemuksia myös muissa maissa lähdeverojen takaisin saamiseksi ja nämäkin ovat osaltaan hitaita paikallisia oikeusprosesseja.

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2016 yhteydessä selostetaan laajemmin yhtiön toimintaan liittyviä riskejä.
 

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Gartner ennustaa teleoperaattoreiden investointitason kasvavan noin neljä prosenttia lähivuosina. Merkittävää Comptelin kannalta on investointien painopisteen siirtyminen laitteista kohti ohjelmistopohjaisia ratkaisuja ja pilviteknologiaa. Viimeisen vuoden aikana kaikki merkittävät operaattorit ovat käynnistäneet kehitysprojekteja jotka edistävät siirtymistä seuraavan sukupolven ohjelmistopohjaisiin verkkoihin. Ensimmäiset koekäyttöihin perustuvat kokemukset ovat osoittaneet, että uusi teknologia tarjoaa merkittäviä kustannussäästöjä sekä helpottaa uusien, digitaalisen yhteiskunnan vaatimien palvelujen käyttöönottoa. Ohjelmistopohjaisten verkkojen avustamana uudet konseptit, kuten Esineiden Internet (IoT) ja 5G, voidaan tuoda tehokkaasti globaaliin käyttöön.

Odotamme tämän kehityksen kiihtyvän seuraavien vuosien ajan ja parantavan Comptelin kilpailukykyä toimintaympäristössä, jossa hallittavien ja laskutettavien palveluiden sekä niistä saatavan reaaliaikaisen tiedon kirjo kasvaa. Uskomme, että seuraavien vuosien aikana Comptelin erityinen vahvuus on kyky toimittaa järjestelmiä hybridi-ympäristöön, jossa vanha ja uusi tekniikka toimivat rinnakkain.

Toinen merkittävä trendi on operaattoreiden palvelutarjonnan kehittyminen monipuolisemmaksi ja henkilökohtaisemmaksi. Operaattorien haasteena on sovittaa hallittavaksi kokonaisuudeksi se laaja palvelukirjo, jota tarjoavat niin monikansalliset teknologiajätit (kuten Facebook, Google ja Apple) kuin uudet innovatiiviset sovelluskehittäjätkin. Tämä vaatii verkkojen kapasiteetin, vasteaikojen, toiminnan mukautuvuuden ja verkkotoiminnasta kerättävän datan määrän ja laadun kehittämistä, jotta tilaajien odottama asiakaskokemuksen laatu pysyisi korkeana.

Comptelin rooli näissä verkoissa on auttaa luomaan käyttäjien tarvitsemia palveluja käytettävissä olevista verkko- ja palvelinresursseista sekä hallita niitä niin, että palvelun laatu ja kustannukset ovat tasapainossa. Tämä perinteisesti verkkotasolla toteutettu resurssien hallinta on siirtymässä pilvipohjaisiin ohjelmistoihin ja on lisännyt tarvetta integroitua erilaisiin liiketoimintajärjestelmiin (kuten myynti-, asiakashallinta- ja palveluveloitus). Näkemyksemme mukaan uusissa palvelukonsepteissa tarvitaan entistä enemmän reaaliaikaista tietoa ja hallintaa koko palveluketjusta.Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2017 yhtiön liikevaihdon odotetaan kasvavan kaksinumeroisella kasvuprosentilla ja vertailukelpoisen liikevoiton olevan 10-15 prosenttia liikevaihdosta.

Tyypillisesti Comptelin liikevoitto ja liikevaihto painottuvat vuoden jälkipuoliskolle.

 

Hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä

Konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2016 oli 13 002 143 euroa (7 692 598).

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osingon jakamisesta 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta yhdessä erässä osingonjaon määrän ollessa enintään 0,04 euroa osakkeelta ehdollisena sille, että Nokia Oyj:n ja Comptel Oyj:n 8.2.2017 allekirjoittaman transaktiosopimuksen voimassaolo on päättynyt mistä tahansa muusta syystä johtuen kuin ostotarjouksen toteutumisen takia, eli valtuutusta voidaan käyttää ainoastaan edellyttäen, että Nokia Oyj:n 9.2.2017 julkistama ostotarjous koskien kaikkia Comptel Oyj:n liikkeeseen laskemia osakkeita ja optio-oikeuksia ei toteudu.

Osingonjakovaltuutus on voimassa 31.12.2017 asti. Valtuutuksen perusteella hallitus on oikeutettu päättämään osingonjaon täsmäytyspäivästä, osingon maksupäivästä ja muista tarpeellisista seikoista. Mahdollisesta osingon jakamisesta päätettäessä hallitus arvioi yhtiön maksukyvyn ja taloudellisen aseman osakeyhtiölain mukaisesti.

 

 

COMPTEL OYJ
Hallitus


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juhani Hintikka, puh. (09) 700 1131
Talousjohtaja Tom Jansson, puh. 040 700 1849

 

 

 

 

 

 

TAULUKKO-OSA

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotettua IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Tilinpäätöstiedote on laadittu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä noudattaen kuin vuonna 2015.

Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

 

Konsernin laaja tuloslaskelma
(1 000 euroa)
1.1.-31.12.
2016
1.1.-31.12.
2015
1.10.-31.12.
2016
1.10.-31.12.
2015
         
Liikevaihto 100 011 97 728 29 930 32 611
         
Liiketoiminnan muut tuotot 27 63 6 40
         
Materiaalit ja palvelut -4 141 -5 546 -897 -1 556
Työsuhde-etuuksista johtuvat kulut -46 763 -46 764 -12 964 -15 383
Poistot ja arvonalentumiset -5 817 -6 756 -1 451 -1 672
Liiketoiminnan muut kulut -32 314 -30 251 -9 588 -8 432
  -89 035 -89 317 -24 899 -27 043
         
Liikevoitto/-tappio 11 003 8 474 5 037 5 608
         
Rahoitustuotot 3 269 1 392 1 503 91
Rahoituskulut -2 365 -2 541 -264 -65
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -172 287 -171 287
         
Voitto/tappio ennen veroja 11 735 7 612 6 105 5 921
         
Tuloverot -77 -3 085 1 857 -1 958
         
Katsauskauden voitto/tappio 11 658 4 527 7 962 3 963
         
Muut laajan tuloksen erät:        
         
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi        
         
Muuntoerot -934 189 45 75
Rahavirran suojaukset -296 14 -479 -505
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 59 -3 95 101
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -1 170 200 -338 -329
         
Katsauskauden laaja tulos yhteensä 10 487 4 728 7 624 3 634
         
Katsauskauden voiton/tappion jakautuminen        
Emoyrityksen osakkeenomistajille 11 658 4 527 7 962 3 963
         
Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen        
Emoyrityksen osakkeenomistajille 10 487 4 728 7 624 3 634
         
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos, euroa        
         
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 0,11 0,04 0,07 0,04
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 0,10 0,04 0,07 0,04

 

Konsernin tase (1 000 euroa) 31.12.2016 31.12.2015
     
Varat    
     
Pitkäaikaiset varat    
Liikearvo 2 646 2 646
Muut aineettomat hyödykkeet 14 095 12 837
Aineelliset hyödykkeet 1 707 1 152
Osuudet osakkuusyrityksissä 788 960
Myytävissä olevat sijoitukset 87 87
Laskennalliset verosaamiset 8 242 7 685
Muut pitkäaikaiset saamiset 570 646
  28 135 26 013
     
Lyhytaikaiset varat    
Myyntisaamiset ja muut saamiset 56 977 56 930
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 532 403
Rahavarat 9 242 3 030
  66 751 60 363
     
Varat yhteensä 94 886 86 376
     
Oma pääoma ja velat    
     
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma    
     
Osakepääoma 2 141 2 141
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 975 1 698
Käyvän arvon rahasto -407 -170
Muuntoerot -1 443 -510
Kertyneet voittovarat 42 783 34 165
Oma pääoma yhteensä 45 049 37 324
     
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat 2 805 2 572
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 491 92
  3 296 2 664
     
Lyhytaikaiset velat    
Varaukset 116 1 090
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 8 993 7 075
Ostovelat ja muut velat 37 432 38 223
  46 541 46 388
     
Velat yhteensä 49 837 49 052
     
Oma pääoma ja velat yhteensä 94 886 86 376

 

Konsernin rahavirtalaskelma (1 000 euroa) 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
     
Liiketoiminnan rahavirrat    
     
Katsauskauden voitto/tappio 11 658 4 527
Oikaisut:    
Liiketoimet, joihin ei liity maksua tai liiketoiminnan rahavirtaan kuulumattomat erät 6 497 7 834
Korkokulut ja muut rahoituskulut 250 273
Korkotuotot -1 197 -88
Tuloverot 77 3 069
Käyttöpääoman muutos:    
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -174 -14 240
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -1 500 5 031
Varausten muutos -664 -277
Maksetut korot ja rahoituskulut -250 -273
Saadut korot 1 197 12
Maksetut tuloverot ja saadut palautukset -291 -5 245
     
Liiketoiminnan nettorahavirta 15 603 623
     
Investointien rahavirrat    
     
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -1 417 -456
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -132 -102
Investoinnit tuotekehityshankkeisiin -6 185 -5 176
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 95 7
Muiden pitkäaikaisten saamisten muutos 29 -3
     
Investointien nettorahavirta -7 610 -5 730
     
Rahoituksen rahavirrat    
     
Maksetut osingot -3 248 -2 139
Maksullinen oman pääoman lisäys 277 497
Optioiden myynti - 800
Lainojen nostot 33 715 27 935
Lainojen takaisinmaksut -31 924 -28 063
Muiden rahoitusvelkojen muutokset 527 -243
     
Rahoituksen nettorahavirta -653 -1 213
     
Rahavarojen muutos 7 339 -6 319
     
Rahavarat katsauskauden alussa 3 030 9 352
Rahavarat katsauskauden lopussa 9 242 3 030
Muutos 6 212 -6 322
     
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -1 127 -2

 

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista  
Emoyrityksen omistajille kuuluva pääoma  
1 000 euroa Osake-
pääoma
Muut
rahastot
Muunto-erot Arvonmuu-tosrahasto Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma
31.12.2014
2 141 401 -698 -182 31 684 33 346
Osingonmaksu         -2 139 -2 139
Uudet osakkeet   497       497
Osakepohjaiset
palkitsemis-
järjestelmät
  800     428 1 228
Puretut tytäryhtiöt         7 7
Edellisten tilikausien virheen korjaus *         -342 -342
Katsauskauden
laaja tulos yhteensä
    188 12 4 527 4 727
Oma pääoma
31.12.2015
2 141 1 698 -510 -170 34 165 37 324

 

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista  
Emoyrityksen omistajille kuuluva pääoma  
1 000 euroa Osake-
pääoma
Muut
rahastot
Muunto-erot Arvonmuu-tosrahasto Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma
31.12.2015
2 141 1 698 -510 -170 34 165 37 324
 
Osingonmaksu
        -3 248 -3 248
 
Uudet osakkeet
  277       277
Osakepohjaiset
palkitsemis-
järjestelmät
        492 492
Edellisen tilikauden virheen korjaus *         -283 -283
Katsauskauden
laaja tulos
yhteensä
    -934 -237 11 658 10 487
Oma pääoma
31.12.2016
2 141 1 975 -1 444 -407 42 784 45 049


* Raportointikauden aikana korjattiin edellisen tilikauden virhe suoraan omaan pääomaan.

 

 

Liitetiedot


1. Uusien ja muutettujen standardien sekä tulkintojen soveltaminen


Konserni otti 1.1.2016 käyttöön EU:ssa sovellettavaksi hyväksytyt uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat. 1.1.2016 voimaan tulleilla uusilla standardeilla tai standardimuutoksilla ei ole ollut vaikutusta laadintaperiaatteisiin ja laskentamenetelmiin.
 

2. Segmenttitiedot

Liikevaihto segmenteittäin
 

1 000 euroa 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 1.10.–31.12.2016 1.10.–31.12.2015
         
Intelligent Data 43 791 42 503 13 126 14 587
Service Orchestration 56 085 55 225 16 797 18 024
Other 135 - 7 -
Konsernin liikevaihto yhteensä 100 011 97 728 29 930 32 611


Liikevoitto/-tappio segmenteittäin
 

1 000 euroa 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 1.10.–31.12.2016 1.10.–31.12.2015
         
Intelligent Data 6 769 5 808 2 554 3 469
Service Orchestration 7 492 5 128 3 496 2 884
Other -3 259 -2 462 -1 012 -745
Konsernin liikevoitto yhteensä 11 003 8 474 5 037 5 608

 

3. Tuloverot

Laajan tuloslaskelman mukainen verokulu on 77 tuhatta euroa (3 085 tuhatta euroa).
 
Konserniverokeskuksen verotuksen oikaisulautakunta antoi vuonna 2006 hylkäävän päätöksen lähdeverojen hyvittämisestä verotuksessa verovuosilta 2004 ja 2005.


Hakemusprosessi Comptelin kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi on edelleen kesken valtiovarainministeriössä. Valtioiden välinen prosessi on kuitenkin erittäin hidas ja muutoksen ajankohtaa on vaikea ennustaa. Valtiot voivat myös päätyä verosopimusten tulkinnassa eriäviin näkökantoihin, mikä voi tarkoittaa, että kaksinkertainen verotus jää voimaan.

Oikaisulautakunnan voimassa olevan päätöksen mukaisesti Comptel on kirjannut kuluksi lähdeveroja tammi-joulukuun aikana -2 714 tuhatta euroa (1 167 tuhatta euroa).

 

4. Aineelliset hyödykkeet
 

1 000 euroa 1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015
     
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset 1 417 456
Aineellisten hyödykkeiden vähennykset -446 -150
     5. Lähipiiritapahtumat

Konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiö, hallituksen jäsenet, konsernin johtoryhmä sekä johdon vaikutuspiiriin kuuluvat henkilöt ja yhtiöt.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

 

1 000 euroa 1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015
     
Osakkuusyhtiö    
Liiketoiminnan muut tuotot 2 -
Korkotuotot 8 8

 

1 000 euroa 31.12.2016 31.12.2015
     
Osakkuusyhtiö    
Pitkäaikaiset saamiset 128 121

 

Johdon palkat ja palkkiot:

Johdon työsuhde-etuuksiin sisältyvät hallituksen jäsenten ja konsernin johtoryhmän työsuhde-etuudet

 

1 000 euroa 1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015
     
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1 798 2 169
Osakeperusteiset maksut 295 725
Yhteensä 2 093 2 894

 


Takaukset ja muut vakuudet
 

1 000 euroa 31.12.2016 31.12.2015
     
Takaukset - 29

 

6. Sitoumukset

Ei-purettavissa olevien toimitilojen vuokrasopimusten ja muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:
 

1 000 euroa 31.12.2016 31.12.2015
     
Yhden vuoden kuluessa 2 395 2 161
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluttua 5 722 1 218
Yli viiden vuoden kuluessa 548 -
Yhteensä 8 665 3 379

Konsernilla ei ollut merkittäviä aineellisten hyödykkeiden hankintaa koskevia sitoumuksia 31.12.2016 tai 31.12.2015.

 

7. Ehdolliset velat
 

1 000 euroa 31.12.2016 31.12.2015
     
Pankkitakausvastuut 4 136 2 727
     
Kiinnitetyt panttivelkakirjat 200 200

 

1 000 euroa 31.12.2016 31.12.2015
     
Muiden puolesta annetut vakuudet    
Takaukset - 29

 

8. Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot

 

 
1 000 euroa
Kirjanpito-arvo
31.12.2016
Käypä arvo
31.12.2016
Kirjanpito-arvo
31.12.2015
Käypä arvo
31.12.2015
Rahoitusvarat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat        
Johdannaissaamiset (taso 2) 160 160 - -
Myytävissä olevat rahoitusvarat (taso 3) 87 87 87 87
Pitkäaikaiset myyntisaamiset 4 473 4 473 1 872 1 872
Lyhytaikaiset myyntisaamiset 35 908 35 908 40 232 40 232
Lyhytaikaiset muut saamiset 3 115 3 115 7 133 7 133
Rahavarat 9 242 9 242 3 030 3 030
         
Rahoitusvelat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat velat        
Johdannaisvelat (taso 2) 588 588 138 138
Ostovelat ja muut velat 36 844 36 844 38 020 38 020
Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta - - 33 33
Pitkäaikaiset rahoitusleasingvelat 491 491 58 58
Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 7 973 7 973 5 044 5 056
Lyhytaikainen tililuottolimiitti 815 815 1 918 1 918
Lyhytaikaiset rahoitusleasingvelat 205 205 112 112
Muut lyhytaikaiset velat - - - -

 

9. Tunnusluvut
 

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 1.1.-
31.12.2016
1.1.-31.12.2015
     
Liikevaihto, 1 000 euroa 100 011  
97 728
     Liikevaihto, muutos % 2,3 14,0
Liikevoitto/-tappio, 1 000 euroa 11 003 8 474
     Liikevoitto/-tappio, muutos % 29,8 2,0
     Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta    11,0 8,7
Tulos ennen veroja, 1 000 euroa 11 735 7 612
     Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 11,7 7,8
Oman pääoman tuotto, % 28,3 12,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 23,9 18,3
Omavaraisuusaste, % 58,7 52,4
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin, 1 000 euroa 1) 1 549 558
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin, % liikevaihdosta 1,5 0,6
IAS 38:n mukaiset aktivoinnit aineettomiin hyödykkeisiin, 1 000 euroa 6 185 5 179
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, 1 000 euroa 21 794 20 299
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot,
% liikevaihdosta
21,8 20,8
Tilauskanta, 1 000 euroa 65 717 66 344
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä katsauskauden aikana 791 723
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 243 4 137
Nettovelkaantumisaste, % 0,5 11,1

1) Luvut eivät sisällä investointeja tuotekehitykseen.
 

 

Osakekohtaiset tunnusluvut 1.1.-
31.12.2016
1.1.-31.12.2015
     
Tulos/osake, euroa 0,11 0,04
Tulos/osake, euroa, laimennusvaikutuksen mukainen 0,10 0,04
Oma pääoma/osake, euroa 0,41 0,34
Osinko/osake, euroa 0,04 0,03
Osinko/tulos, % 38,36 72,7
Efektiivinen osinkotuotto, % 1,7 1,6
Hinta/voittosuhde 22,1 43,4
     
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa 109 271 496 108 395 409
josta omassa hallussa 117 129 118 507
Ulkona olevat osakkeet 109 154 367 108 276 902
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana 108 685 905 107 370 551
Laimennusvaikutuksellinen osakkeiden määrä keskimäärin 111 798 635 109 640 245

 

10. Tunnuslukujen laskentakaavat
 

       
Liikevoitto/-tappioprosentti = Liikevoitto/-tappio x100
    Liikevaihto  
       
Voitto-/tappioprosentti (ennen veroja) = Voitto/tappio ennen veroja x100
    Liikevaihto  
       
Oman pääoman tuotto % (ROE) = Voitto/tappio x100
    Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)  
       
Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) = Voitto/tappio ennen veroja + rahoituskulut x100
    Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana)  
       
Omavaraisuusaste % = Oma pääoma x100
    Taseen loppusumma – saadut ennakot  
       
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin, % liikevaihdosta = Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin x100
    Liikevaihto  
       
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta = Tutkimus- ja tuotekehitysmenot x100
    Liikevaihto  
       
Nettovelkaantumisaste % (gearing) = Korolliset velat - rahavarat x100
    Oma pääoma  
       
Tulos/osake (EPS) = Emoyrityksen omistajien osuus tuloksesta  
    Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana  
       
Oma pääoma/osake = Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
    Ulkona olevien osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä  
       
Osinko/osake = Osinko  
    Ulkona olevien osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä  
       
Osinko/tulos % = Osinko/osake x100
    Tulos/osake (EPS)  
       
Efektiivinen osinkotuotto % = Osinko/osake x100
    Tilikauden päätöskurssi  
       
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) = Tilikauden päätöskurssi  
    Tulos/osake (EPS)