SIA VIA SMS Group revidēts konsolidētais gada pārskats par 2016.gadu

LATVIA


Pārskata periodā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim VIA SMS Group, neto apgrozījums sasniedza EUR 16 545 403, kas, salīdzinot ar 2015. gadu, ir par 22% vairāk. Lielāko neto apgrozījuma pieaugumu 2016. gadā nodrošināja Spānijas meitas uzņēmums, kur neto apgrozījums pieauga vairāk kā četras reizes. Zviedrijā neto apgrozījums pieauga par 38%, savukārt Čehijā - par 29%, salīdzinot ar neto apgrozījuma datiem uz 2015. gada 31. decembri. VIA SMS Group EBITDA 2016. gadā sasniedza EUR 2 993 324, nodrošinot neto peļņu EUR 1 109 449 apmērā.

VIA SMS Group neto kredītportfelis 2016.gada 31.decembrī bija EUR 14 669 170, pārskata periodā tas pieauga par 39%, lielāko kredītportfeļa pieaugumu nodrošināja Spānija, kur kredītportfelis uz 2016. gada 31. decembri, salīdzinājumā ar 2015. gada 31. decembri, pieauga vairāk kā trīs reizes. Zviedrijas kredītportfelis pieauga vairāk kā divas reizes, savukārt Latvijā - par 35%.

SIA VIA SMS Group

SIA VIA SMS Group izsniedz nenodrošinātos aizdevumus privātpersonām kopš 2009. gada. Uzņēmums darbojas, izmantojot zīmolus VIA SMS, SAVA.card, VIAKREDIT, VIA CONTO un piedāvā aizdevumus ar atmaksas termiņu līdz 12 mēnešiem Latvijā, Čehijā, Polijā, Zviedrijā un Spanijā. VIA SMS Group ir vairāk kā 750 000 reģistrētu klientu, un kopējais izsniegto aizdevumu apjoms 2016.gada laikā ir sasniedzis 74.4 milj. EUR.

VIA SMS Group uzņēmumu grupā ietilpstošais uzņēmums ViaSpar (Zviedrija) ir saņēmis atļauju piesaistīt depozītus Zviedrijā līdz SEK 50K apmērā.

2016. gada beigās darbību uzsāka VIA SMS Group uzņēmums VIAINVEST - savstarpējo aizdevumu platforma, ar kuras palīdzību privātpersonām un uzņēmumiem ir iespēja veikt tiešsaistes ieguldījumus VIA SMS Group ietvaros izsniegtajos aizdevumos.

Jānis Urtāns

Finanšu direktors

SIA VIA SMS group

Tālrunis: +371 67212412

E-pasta adrese: janis.urtans@viasmsgroup.com


Attachments

VIA SMS Group_Kosolidētais_Finanšu_pārskats_2016_LAT.pdf VIA SMS Group_Corporate_2016_LAT.pdf