CORRECTION: Paziņojums par nozīmīgas netiešas līdzdalības zaudēšanu


LABOTS: Veikt labojums paziņojuma saņemšanas datumā angļu valodas versijā.

 

Šā gada 25.augustā  AS “Latvijas kuģniecība” (LK)  ir saņēmusi Latvijas valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” paziņojumu par nozīmīgas netiešas līdzdalības zaudēšanu.

Latvijas valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” kā valsts kapitāla daļas turētāja ir atsavinājusi visas tai piederošās 20 000 000 akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” akcijas “Vitol Netherlands B.V.” izteiktā obligātā akciju atpirkšanas piedāvājumā. Līdz ar to tās balstiesību skaits, kas izriet no akcijām, ir nulle.

Par AS “Latvijas kuģniecība”

AS “Latvijas kuģniecība” Koncernam (Nasdaq Riga: LSC1R) pieder 16 kuģi vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos, nodrošinot darbu vairāk nekā 1300 profesionāliem un augsti kvalificētiem jūrniekiem no Latvijas. LK meitas uzņēmums LSC “Shipmanagement” papildus tehniski pārvalda vēl 9 kuģus, kopumā vadot 25 kuģu lielu floti. LK Koncerna flotes vidējais vecums ir 9 gadi. Visi kuģi saņēmuši ISM (International Safety Management) sertifikātus.

 

         Artis Ozoliņš, komunikācijas konsultants
         AS “Latvijas kuģniecība”
         Tālrunis: +371-26179051
         E-pasts: AOzolins@golin.com
         www.lk.lv


Attachments

SLK_KMC22417082513160.pdf