Paziņojums par papildus jautājuma iekļaušanu akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā


Akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” (vienotais reģistrācijas numurs: 40003021108, juridiskā adrese: Elizabetes iela 1, Rīga, LV-1010) valde paziņo, ka pamatojoties uz akcionāra “Vitol Netherlands B.V.” (reģ. nr. 24296371, juridiskā adrese: K.P. van der Mandelelaan 130, 3062MB Roterdama, Nīderlande) pieprasījumu, akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” ārkārtas akcionāru sapulces, kas notiks 2017.gada 19.septembrī, plkst. 15.00, viesnīcā „Monika Centrum Hotels”, Elizabetes ielā 21, Rīgā, darba kārtībā ir iekļauts papildus jautājums “2. Par pamatkapitāla palielināšanu”.

Akcionāra “Vitol Netherlands B.V.” piedāvātais lēmumu projekts papildus darba kārtības jautājumā “2. Par pamatkapitāla palielināšanu”:

“2. Par pamatkapitāla palielināšanu.

1.     Konceptuāli atbalstīt pamatkapitāla palielināšanu par 60 000 000 EUR līdz 120 000 000 EUR emitējot jaunas akcijas slēgtajā (ne publiskajā) akciju emisijā ar mērķi refinansēt kuģošanas biznesa parādsaistības.

2.     Uzdot valdei sadarbībā ar padomi sagatavot un iesniegt akcionāru sapulcei izskatīšanai un apstiprināšanai dokumentus, kas nepieciešami pamatkapitāla palielināšanai.”

Akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” valde

         Artis Ozoliņš, komunikācijas konsultants
         AS "LATVIJAS KUĢNIECĪBA"
         Tālrunis: +371- 26179051
         E-pasts: AOzolins@golin.com
         Mājas lapa: www.lk.lv