SIA VIA SMS Group starpperiodu pārskats par 2017 gada 6 mēnešiem

LATVIA


Pārskata periodā SIA VIA SMS Group ir strādājusi veiksmīgi, tās neto apgrozījums sasniedzis EUR 9 567 475, kas, salīdzinot ar to pašu periodu 2016. gadā, ir par 22% vairāk. Lielāko neto apgrozījuma pieaugumu 2017. gada pirmajos sešos mēnešos nodrošināja Spānija un Zviedrija, kur neto apgrozījums pieauga divas reizes. EBITDA 2017. gada sešos mēnešos sasniedza EUR 1 188 562, nodrošinot neto peļņu EUR 363 159 apmērā.

SIA VIA SMS Group neto kredītportfelis 2017. gada 30. jūnijā bija EUR 17 996 380; salīdzinot ar 2016. gada 31. decembri, tas ir pieaudzis par 22.7%. Lielāko kredītportfeļa pieaugumu nodrošināja Spānija, kur kredītportfelis 2017. gada 30. jūnijā salīdzinājumā ar 2016. gada 31. decembri ir pieaudzis par 44%, Polijas kredītportfelis pieauga par 37%, savukārt Latvijas - par 25%.

SIA VIA SMS Group

VIA SMS Group ir alternatīvo finanšu pakalpojumu sniedzējs, kas piedāvā patēriņa kreditēšanas pakalpojumus Eiropā. Kopš uzņēmuma dibināšanas 2009. gadā, VIA SMS Group ir būtiski paplašinājusi darbību, apgūstot 5 valstu tirgus, kā arī attīstījusi plašu produktu klāstu, piedāvājot dažādus pakalpojumus vairāk kā 10 zīmolu ietvaros. Lai arī uzņēmuma pamatdarbība ir patēriņa kredītēšana, tas attīstījis arī tādus produktus kā maksājumu karti SAVA.card, savstarpējo aizdevumu platformu VIAINVEST, uzkrājumu produktu ViaSpar, kā arī emitējis uzņēmuma obligācijas. VIA SMS Group centrālais ofiss atrodas Rīgā, Latvijā, taču uzņēmums ir pārstāvēts arī tādās valstīs kā Zviedrija, Polija, Čehija un Spānija. Kopumā uzņēmums nodarbina vairāk kā 140 profesionāļus visā Eiropā.

 

 

         Jānis Urtāns
         
         Finanšu direktors
         
         SIA VIA SMS Group
         
         Tālrunis: +371 67212412
         
         E-pasta adrese: janis.urtans@viasmsgroup.com


Attachments

Konsolidētais_finanšu_pārskats_VIA_SMS_Group_01012017_30062017.pdf