Güney Asya’da global transit geçiş sisteminin kullanımıyla açığa çıkacak çok büyük ticaret potansiyeli


CENEVRE, Oct. 25, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bangladeş, Butan, Hindistan ve Nepal bölgesinde (BBIN) IRU ortaklığıyla birleşik bir pazarı destekleyen Jaipur merkezli CUTS International (Consumer Unity and Trust Society - Tüketici Birliği ve Güveni Topluluğu), bugün bölge genelinde ticarette global çapta uygulanabilen TIR gibi çok yönlü bir transit geçiş sisteminin faydaları üzerine yaptığı bir araştırmasını açıkladı.

Bugün Hindistan’ın kendi TIR (http://APO.af/FREM41) yürütme komitesinin kurulduğunu açıklaması ışığında ele alındığında bu araştırma, karayolu taşımacılığı hizmetlerine dair sağlam bir global çerçeve elde edilmesi yoluyla TIR’ın, ekonomik büyüme ve sürdürülebilir gelişmeye katkı sağlama potansiyelinin bölge genelinde daha fazla desteklenmesini sağlıyor.

CUTS International’ın (www.CUTS-International.org) İcra Direktörü Bipul Chatterjee şu açıklamada bulunuyor: “Bölgesel bağlantı kolaylığı açısından TIR’ın önemi ve Hindistan’ın TIR Konvansiyonunu benimsemeye karar vermesi dikkate alındığında, komşularımız açısından TIR’ı tercih etmek artık kaçınılmaz bir hale geldi.”

BBIN’nin önemli bir ticaret ağı kurma kapasitesini analiz eden rapor (http://APO.af/H1EXfg), taşıtların sınırlar arasında yeterli düzeyde hareket etmesini engelleyen prosedürel ve altyapısal engellere dikkat çekiyor. Örneğin, Hindistan ve Bangladeş arasında gümrükten geçiş prosedürleri için birbirinden çok farklı format ve standartlarda 22 belge, 55 imza ve onlarca fotokopi gerekmektedir.

Bununla birlikte son dönemdeki tek yönlü, çift yönlü, bölgesel ve çok taraflı düzenlemelerle ilgili gelişmeler dört ülke arasında bağlantı kolaylığını artırıyor. Ticaretin kolaylaştırılmasında bir dönüm noktası sayılan 2015 Motorlu Taşıtlar Sözleşmesi bu ülkeler arasında yatırım bağlantıları kurmayı destekliyor.

Öte yandan MVA’nın etkili bir şekilde uygulamaya geçirilmesi için, BBIN bölgesini dünya pazarlarına bağlayacak şekilde dört ülke arasında modern bir transit geçiş sisteminin kurulması şarttır.

TIR ve Ticareti Kolaylaştırma konusunda Kıdemli Danışman olan Kazem Asayesh şu yorumu yaptı: “BBIN ülkelerinde TIR sisteminin uygulamaya geçirilmesi, bölge genelinde belge ve prosedürlerin standart hale gelmesini sağlayacak; nakliye, transit geçiş ve ticareti kolaylaştıracaktır. Bu da büyümeyi engelleyen bazı temel bariyerleri hemen kaldırarak bölgesel entegrasyonun önünü açacaktır.”

Çalışma, TIR’ın BBIN Motorlu Taşıtlar Sözleşmesi’ndeki hedeflerin hayata geçirilmesi, bölge içinde ve bölgeler arasındaki ticaret akışının desteklenmesi için denenmiş ve test edilmiş ideal bir gümrük geçiş aracı olduğu sonucuna varıyor.

Karayolu taşımacılığının ekonomilerin dönüşüm geçirmesindeki kritik rolü ve bu çabanın desteklenmesinde TIR gibi uluslararası ticareti kolaylaştırma konvansiyonlarının sunabileceği gerekli itici güç net bir şekilde öne çıkıyor.

BBIN Motorlu Taşıtlar Sözleşmesi’nin uygulamaya geçirilmesinde TIR Konvansiyonu’nun faydaları hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz aşağıdaki bağlantıyı tıklayın: http://apo.af/YwVYG1.

Görsele erişmek için burayı tıklayın: http://APO.af/UUwq8i.

Videoya erişmek için burayı tıklayın: http://APO.af/y46AJP.

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Organizasyonu (International Road Transport Organisation - IRU) adına APO Group tarafından dağıtılmıştır.

Medya İrtibatı:
Karen Mazzoli
Kıdemli Müdür, Medya ve İletişim
Karen.Mazzoli@IRU.org

CUTS Hakkında:
1984 yılında kurulan CUTS International (www.CUTS-International.org), ticaret, düzenlemeler ve yönetişim üzerine çalışan sivil bir global think-tank kuruluşudur. Genel merkezi Hindistan Jaipur’da bulunan kuruluşun Akra, Cenevre, Hanoi, Lusaka ve Nairobi’de şubeleri bulunmaktadır.

IRU Hakkında:
IRU (www.IRU.org) insanların ve ürünlerin sürdürülebilir şekilde taşınması yoluyla ekonomik büyümeyi, refahı ve güvenliği destekleyen dünya karayolu taşımacılığı kuruluşudur. 1948 yılında kurulan IRU’nun 100’ün üzerinde ülkede üyeleri ve faaliyetleri bulunmaktadır.

TIR Hakkında:
TIR (http://APO.af/FREM41) malların uluslararası sınırlar arasında taşınması için halihazırda var olan tek global gümrük geçiş sistemidir. 60 yıldan uzun süredir ticareti ve büyümeyi destekleyen TIR, Birleşmiş Milletler TIR Konvansiyonu ve anlaşma makamları tarafından yönetilmekte ve idaresi UNECE tarafından yapılmaktadır. TIR garanti sistemi, TIR Sözleşme Taraflarınca yetki verilen IRU tarafından yönetilmektedir. TIR; Transports Internationaux Routiers (Uluslararası Karayolu Taşımacılığı) ifadesinin kısaltmasıdır. En başarılı uluslararası taşıma konvansiyonlarından biri olan TIR, sınırların daha hızlı, daha güvenli ve daha verimli bir şekilde geçilmesini sağlamakta, taşıma masraflarını azaltıp ticareti ve büyümeyi artırmaktadır.