Par SIA “VESTABALT” prasību pret AS “Latvijas kuģniecība”


SIA “VESTABALT” (Vestabalt) ir cēlusi prasību Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā pret AS „Latvijas kuģniecība” (Kuģniecība), lūdzot atzīt par noslēgtu starpniecības līgumu starp abām pusēm un piedzīt no Kuģniecības par labu Vestabalt starpniecības maksu 101 tūkst. EUR apmērā. Kuģniecība prasību neatzīst un ir iesniegusi savus paskaidrojumus tiesai. 

Par AS “Latvijas kuģniecība”

AS “Latvijas kuģniecība” koncernam (Nasdaq Riga: LSC1R) pieder 16 kuģi vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos, nodrošinot darbu vairāk nekā 1300 profesionāliem un augsti kvalificētiem jūrniekiem no Latvijas. AS “Latvijas kuģniecība” meitas uzņēmums LSC “Shipmanagement” papildus tehniski pārvalda vēl 9 kuģus, kopumā vadot 25 kuģu lielu floti. AS “Latvijas kuģniecība” koncerna flotes vidējais vecums ir 9 gadi. Visi kuģi saņēmuši ISM (International Safety Management) sertifikātus. 

Papildu informācija:

Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante

AS "LATVIJAS KUĢNIECĪBA"

Tālrunis: +371-25959447

E-pasts: EDobulane@golin.com

Mājas lapa: www.lk.lv/lv/