Glastonin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2017: Liiketulos edellisvuotta parempi

FINLAND


Helsinki, Suomi, 2017-10-30 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

GLASTON OYJ ABP                               OSAVUOSIKATSAUS     30.10.2017 klo 8.30

Glastonin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2017: Liiketulos edellisvuotta parempi


Tämä tiedote on tiivistelmä Glastonin tammi-syyskuun 2017 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Tiedote on myös saatavilla Glastonin verkkosivuilla osoitteessa www.glaston.net.


HEINÄ–SYYSKUU 2017

 • Saadut tilaukset olivat 26,8 (25,6) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto kasvoi 23 % ja oli 25,3 (20,5) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 2,0 (0,4) miljoonaa euroa.
 • Liiketulos oli 1,3 (-0,3) miljoonaa euroa eli 5,1 (-1,3) % liikevaihdosta.
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 1,3 (-0,3) miljoonaa euroa eli 5,1 (-1,3) % liikevaihdosta.


TAMMI–SYYSKUU 2017

 • Saadut tilaukset olivat 74,9 (79,3) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta 30.9.2017 oli 41,8 (46,0) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto oli 77,3 (72,0) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 5,0 (2,0) miljoonaa euroa eli 6,5 (2,8) % liikevaihdosta.
 • Liiketulos oli 2,6 (-0,1) miljoonaa euroa eli 3,4 (-0,2) % liikevaihdosta. 
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 2,8 (0,0) miljoonaa euroa eli 3,6 (0,0) % liikevaihdosta.
 • Sijoitetun pääoman tuotto ROCE oli 7,0 (-0,2) %.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,006 (-0,006) euroa.
 • Korolliset nettovelat olivat 8,2 (7,7) miljoonaa euroa.
 • Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen osuus liikevaihdosta oli 3,8 (3,0) %.
 • Glaston täsmentää vuoden 2017 näkymiään ja arvioi nyt koko vuoden 2017 vertailukelpoisen liikevoiton olevan 4,0 – 5,5 miljoonaa euroa. (Aiemmat näkymät: Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2016. Koko vuoden 2016 vertailukelpoinen liiketulos oli 2,8 miljoonaa euroa.)
   

NÄKYMIEN TÄSMENNYS
Glastonin tammi-syyskuun vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,8 miljoonaa euroa eli samalla tasolla kuin koko vuonna 2016. Aiemmin vuoden 2017 vertailukelpoisen liiketuloksen arvioitiin paranevan vuodesta 2016.


Glaston täsmentää näkymiään ja arvioi nyt koko vuoden 2017 vertailukelpoisen liikevoiton olevan 4,0 – 5,5 miljoonaa euroa. (Aiemmat näkymät: Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2016. Koko vuoden 2016 vertailukelpoinen liiketulos oli 2,8 miljoonaa euroa.)

TOIMITUSJOHTAJA ARTO METSÄNEN:

”Kolmannella vuosineljänneksellä Glastonin hyvä kehitys jatkui. Liikevaihto kasvoi 23 % edellisvuoteen nähden, ja liiketulos oli 1,3 miljoonaa euroa vertailukauden ollessa tappiolla. Myös tilaukset ylittivät edellisvuoden tason. Tammisyyskuuta tarkasteltaessa avainindikaattorit ovat niin ikään kehittyneet positiivisesti tilauskertymää lukuun ottamatta, sillä kolmannen neljänneksen tilauskertymä ei riittänyt paikkaamaan alkuvuoden alhaista tasoa.

Markkina-alueista Pohjois-Amerikka ja erityisesti Yhdysvallat aktivoituivat. Vahvistimme asemaamme kasvavassa laminointituotesegmentissä ja saimme muutaman ison karkaisukonetilauksen. Pohjois-Amerikan
kehittyneillä markkinoilla arkkitehtuurilasin laatuvaatimukset kasvavat edelleen, ja tämä tuo meille uusia mahdollisuuksia sekä uuskonemyyntiin että päivitystuotteisiin.

Katsauskauden merkittävin yksittäinen kauppa oli Glaston Air-karkaisukoneen myynti Kiinaan. Kauppa oli meille tärkeä päänavaus tuotteen potentiaalisesti merkittävimmällä markkinalla. Kauppa vahvistaa näkemystämme yhä ohuemman lasin käytöstä aurinkopaneeleissa.”


AVAINLUVUT
 

       
  30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016
       
Tilauskanta, milj. euroa 41,8 46,0 45,6
Saadut tilaukset, milj. euroa 74,9 79,3 112,9
Liikevaihto, milj. euroa 77,3 72,0 107,1
Käyttökate, (EBITDA), vertailukelpoinen, milj. euroa 5,0 2,0 5,4
Käyttökate (EBITDA), vertailukelpoinen, % liikevaihdosta 6,5 2,8 5,1
Liiketulos (EBIT), vertailukelpoinen, milj. euroa 2,8 0,0 2,8
Liiketulos (EBIT), vertailukelpoinen, % liikevaihdosta 3,6 0,0 2,6
Kauden voitto/tappio, milj. euroa 1,2 -1,1 1,0
Osakekohtainen tulos, EUR 0,006 -0,006 0,005
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -7,2 4,5 13,4
Sijoitetun pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko vuoden tulokseksi 7,0 -0,2 4,6
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 2,3 3,1 3,9
Omavaraisuusaste, % 45,4 43,6 43,2
Velkaantumisaste, % 43,6 53,2 46,7
       

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Kolmannella vuosineljänneksellä lasinjalostusmarkkinat olivat alkuvuotta vilkkaammat. Vahvinta kehitys oli Pohjois-Amerikassa. EMEA-alue oli kokonaisuutena vakaa, mutta kauppoja siirtyi edelleen eteenpäin. Aasian markkina-alueella kysyntä oli edelleen varovaista. Etelä-Amerikan markkinat olivat heikot.

MACHINES
Kolmannella vuosineljänneksellä koneliiketoiminnan markkinoilla oli havaittavissa piristymistä. Positiivista kehitystä oli varsinkin Pohjois-Amerikassa. Näillä alueilla alati tiukentuvat rakennusmääräykset ajavat laminoidun lasin kysyntää. Tässä merkittävässä tuoteryhmässä uudistettu laminointilinjaratkaisumme on saanut hyvän vastaanoton, ja katsauskaudella solmittiin kaksi ensimmäistä laminointilinjakauppaa Yhdysvaltoihin. Etelä-Amerikan markkinat jatkuivat vaimeina.

EMEA-alueella ei tapahtunut merkittävää muutosta edelliseen neljännekseen verrattuna, ja päätöksenteko oli edelleen hidasta monissa maissa. Tilauksia saatiin tasaisesti ja markkinakehitys oli vakaa. Lähi-idän markkinoilla aktiviteetti jatkui hyvällä tasolla. Itä-Euroopassa investointipäätöksiin vaikuttivat edelleen hitaasti etenevät EU:n tukemat investointipäätökset. Hiljaisemman kauden jälkeen Venäjällä oli merkkejä markkinan piristymisestä. Keski-Euroopan markkinoilla kysyntä vahvistui, ja Glaston solmi syyskuun lopussa kaupan kahden FC-karkaisulinjan toimittamisesta Belgiaan. Isossa-Britanniassa markkinat heikentyivät talouskehityksen epävarmuudesta johtuen. Portugalissa valtion tukema investointiohjelma vauhditti kysyntää.
 
Aasian markkina-alueella lasinjalostuskoneiden kysyntä jäi alhaiseksi. Kiinan suhteellisen vaimeilla markkinoilla aurinkoenergiaan liittyvien hankkeiden aktiviteetti on tasaisesti kasvanut. Glaston sopi syyskuussa Glaston Air-karkaisukonekaupasta Kiinaan. Kone menee aurinkopaneelivalmistukseen ja erityisesti ohuen lasin lämpökäsittelyyn. Kone toimitetaan asiakkaalle vuoden 2018 puolessavälissä.

Uudet teknologiat

Kolmannella vuosineljänneksellä Emerging Technologies -yksikön neuvottelut liittyen aurinkoenergiaan, autoteollisuuteen ja vaativiin arkkitehtuurilasiratkaisuihin etenivät suunnitelmien mukaan.

Katsauskaudella Glaston toimitti kalifornialaiselle kumppanilleen Heliotrope Technologiesille prototyyppilinjaan asennettavan erikoislaitteen, joka mahdollistaa isompien lasikokojen prosessoinnin. Toimitettu laite on avainasemassa uuden teknologian kehittämisessä. Linjan käyttöönotto tapahtuu loppuvuoden aikana. Pilottilinjan suunnittelu eteni päätösvaiheeseen.


SERVICES
Kolmannella vuosineljänneksellä huoltomarkkinoiden varovaisen myönteinen kehitys jatkui.  Huoltopalvelujen ja työkalujen kysyntä oli selvästi yli edellisvuoden vastaavan jakson tason. Työkalujen suurimmat alueet olivat edelleen EMEA-alue ja Pohjois-Amerikka. Varaosissa myynti jatkui hyvällä tasolla. EMEA-alueella kehitys oli varsin positiivista ja Pohjois-Amerikassa myynti pysyi korkealla tasolla.

Päivitystuotteissa tilaukset kaksinkertaistuivat. Vahvinta kehitys oli EMEA-alueella ja erityisesti Pohjois-Amerikassa, jossa modernisointituotteiden markkina oli erinomainen. Alueen tilausten arvo kasvoi lähes 70 %:lla edelliseen neljännekseen verrattuna. Myös tammi
–syyskuuta tarkasteltaessa Pohjois-Amerikan modernisointimarkkina toipui, ja tilausten määrä kaksinkertaistui edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Laminointilinjojen päivitystuote jatkoi hyvin alkanutta myyntiään.

NÄKYMIEN TÄSMENNYS
Kolmannella vuosineljänneksellä lasinjalostusmarkkinoiden kehitys jatkui pääosin myönteisenä. Maailmantalouden pitkään jatkunut epävakaus ja poliittisten jännitteiden lisääntyminen tietyillä alueilla vaikuttavat asiakkaiden investointihalukkuuteen, ja päätöksentekoajat ovat pidentyneet. Merkkejä markkinoiden pysyvästä muutoksesta ei ole kuitenkaan havaittavissa. Arvioimme myönteisen markkinakehityksen jatkuvan.

Glastonin tammi-syyskuun vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,8 miljoonaa euroa eli samalla tasolla kuin koko vuonna 2016. Aiemmin vuoden 2017 vertailukelpoisen liiketuloksen arvioitiin paranevan vuodesta 2016.

Glaston täsmentää näkymiään ja arvioi nyt koko vuoden 2017 vertailukelpoisen liikevoiton olevan 4,0 – 5,5 miljoonaa euroa. (Aiemmat näkymät: Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2016. Koko vuoden 2016 vertailukelpoinen liiketulos oli 2,8 miljoonaa euroa.)


TIEDOTUSTILAISUUS
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään 30.10.2017 klo 13.00 yhtiön tiloissa osoitteessa Lönnrotinkatu 11, Helsinki.

Lisätietodot:  
toimitusjohtaja Arto Metsänen, puh. 010 500 500
talousjohtaja Päivi Lindqvist, puh. 010 500 500GLASTON OYJ ABP
Agneta Selroos
Viestintäjohtaja


Glaston Oyj Abp

Glaston on edelläkävijä lasinjalostuksen teknologioissa ja palveluissa. Vastaamme globaalisti rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden vaativimpiin lasinjalostustarpeisiin.  Lisäksi hyödynnämme uusia teknologioita, jotka tuovat lasiin älyä ja kestäviä ratkaisuja. Olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme niin parasta tietotaitoa kuin viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net

 Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

 

 


Attachments

Glaston Q3 2017.pdf