Par emisijas prospekta reģistrēšanu un atļauju izteikt akciju publisko piedāvājumu


2017. gada 14. novembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome nolēma reģistrēt emisijas prospektu līdz 400 000 000 akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” jaunās emisijas B kategorijas vārda akciju papīra formā piedāvājumam ar katras akcijas nominālvērtību 0,30 EUR, atļaujot izteikt akciju publisko piedāvājumu.  

Emisijas prospekts pievienots pielikumā.  

Papildu informācija:

Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante

AS "LATVIJAS KUĢNIECĪBA"

Tālrunis: +371-25959447

E-pasts: EDobulane@golin.com

Mājas lapa: www.lk.lv/lv/


Attachments

2016_ar_lv_eur_00_ias.pdf 2016_ar_lv_uni_con_ias.pdf 2015_ar_lv_uni_con_ias.pdf LSC_Prospectus_LAT_2017.pdf 2014_ar_lv_eur_00_ias.pdf 2014_ar_lv_uni_con_ias.pdf 2015_ar_lv_eur_00_ias.pdf 2017_q2_lv_eur_con_ias.pdf