Par AS “Latvijas kuģniecība” trešā ceturkšņa neauditētajiem rezultātiem


AS “Latvijas kuģniecība” (LK) un tās meitas sabiedrību (LK koncerna) 2017. gada deviņu mēnešu ieņēmumi sasniedza USD 69,11 milj. jeb EUR 62,47 milj. (2016. g. 9 mēnešos – USD 74,33 milj. (EUR 66,81 milj.)). Savukārt neto peļņa bija USD 13,08 milj. jeb EUR 11,94 milj. (2016. g. 9 mēnešos – tīrie zaudējumi USD 19,33 milj. (EUR 16,93 milj.)), galvenokārt pateicoties uzkrājumu flotes vērtības samazinājumam reversēšanai un peļņai no ar pamatdarbību nesaistītu aktīvu pārdošanas, flotes vērtības samazinājums 2017. gada 9 mēnešos – USD 13,52 milj. (EUR 38.54 milj.).

Peļņa no flotes darbības 2017. gada 9 mēnešos  – USD 32,64 milj. jeb EUR 29,85 milj., kas ir ievērojami mazāk nekā 2016. gada 9 mēnešos – USD 43,47 milj. (EUR 39,16 milj.).

Komercflotes sastāvā izmaiņu nav (16 kuģi). LK meitas sabiedrība SIA “LSC Shipmanagement” turpina daudz uzmanības veltīt trešo pušu kuģu tehniskās vadības palielināšanai (kopā 25 kuģi, ieskaitot 9 trešo personu tankkuģus).

Galvenie LK koncerna finanšu rādītāji par 9 mēnešu periodu no 2015. līdz 2017. gadam (miljonos USD/miljonos EUR):

 

  9M 2015  9M 2016 9M 2017 9M 2015  9M 2016 9M 2017
   (USD) (USD) (USD)  (EUR) (EUR) (EUR)
Apgrozījums 68.93 74.33 69.11 61.71 66.81 62.47
EBITDA 35.62 40.33 29.74 32.67 36.35 27.27
Peļņa (zaudējumi) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem 15.38 (0.81) (0.96) 14.53 (0.42) (0.33)
Ārkārtas posteņi (ieņēmumi no finanšu aktīvu realizācijas) (14.21) 0.02 4.50 12.61 0.02 3.92
Ārkārtas posteņi ((flotes vērtības palielinājums vai (samazinājums)) (2.40) (18.26) 9.77 (2.20) (16.28) 8.56
Neto peļņa (zaudējumi) (1.41) (19.33) 13.08 (0.45) (16.93) 11.944

 

Par AS “Latvijas kuģniecība”

AS “Latvijas kuģniecība” Koncernam (Nasdaq Riga: LSC1R) pieder 16 kuģi vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos, nodrošinot darbu vairāk nekā 1300 profesionāliem un augsti kvalificētiem jūrniekiem no Latvijas. LK meitas uzņēmums LSC “Shipmanagement” papildus tehniski pārvalda vēl 9 kuģus, kopumā vadot 25 kuģu lielu floti. LK Koncerna flotes vidējais vecums ir 9 gadi. Visi kuģi saņēmuši ISM (International Safety Management) sertifikātus.

Marita Kroiča, komunikācijas konsultante

AS “Latvijas kuģniecība”

Tālrunis: +371-29724366

E-pasts: MKroica@golin.com

www.lk.lv


Attachments

LSC_Q3_2017_LV.pdf