Nilfisk Årsrapport 2017: Fortsat solid vækst med tilfredsstillende indtjening på niveau med forventningerne til året


Selskabsmeddelelse
28. Februar, 2018
Meddelelse nr. 9


Nilfisk, en førende udbyder af professionelt rengøringsudstyr og services, offentliggør selskabets årsrapport for 2017.

Finansielle højdepunkter

 • I 2017 realiserede Nilfisk en omsætning på 1.081,9 mio. EUR svarende til en solid organisk vækst på 3,7% for den samlede forretning og 5,4% for den professionelle forretning eksklusive de to specialty segmenter. Den organiske vækst var drevet af en stærk udvikling i EMEA (5.9%) og Americas (5.7%)
   
 • For den underliggende drift var EBITDA marginen før særlige poster på tilfredsstillende 11,4% for helåret. I december steg aktiekursen signifikant, hvilket påvirkede udgiften til et fantomaktie-program negativt. Inklusiv denne effekt var EBITDA marginen før særlige poster på 11,1%
   
 • Målt på den underliggende drift var EBIT marginen før særlige poster 7,8% svarende til en stigning på 0,5 procentpoint fra 2016. Inklusiv påvirkningen fra fantomaktie-programmet var EBIT marginen før særlige poster 7,5%
   
 • Afkast på den anvendte kapital (RoCE) steg med 1,4 procentpoint til totalt 16,0%
   
 • Bruttomarginen steg fra 41,9% i 2016 til 42,2% i 2017 primært drevet af en stigning af den akkumulerede bruttomargin i den professionelle forretning i EMEA, Americas og APAC
   
 • Nilfisks besparelsesprogram fortsatte som planlagt, og initiativer svarende til 21 mio. EUR i akkumuleret effekt for 2016 og 2017 er blevet eksekveret. Nilfisk holder planen mod at opnå det fulde besparelsespotentiale på 35 mio. EUR
   
 • I 2018 vil Nilfisk fortsætte med at forenkle samt vækste forretningen og sideløbende investere i transformationer, der vil gøre Nilfisk i stand til at indtage en førerposition i udviklingen af fremtidens rengøringsløsninger

             

Finansielle forventninger til 2018

 • Organisk vækst på 3,0%-4,0%
    
 • EBITDA margin før særlige poster på 11,5%-12,0%

Kommentar

Administrerende direktør i Nilfisk Hans Henrik Lund udtaler:

“2017 har været et godt år for Nilfisk med en stærk vækst i vores to største områder, EMEA og Americas. Vi leverede en solid organisk vækst på 3,7% og realiserede en EBITDA margin før særlige poster på 11,4% for den underliggende drift, hvilket er tilfredsstillende. Samtidig steg vores afkast på den anvendte kapital signifikant med 1,4 procentpoint til i alt 16,0%. Vi har desuden taget en række afgørende skridt mod vores ambition om at udvikle fremtidens rengøringsløsninger, herunder leveringen af vores selvkørende rengøringsmaskine, Nilfisk Liberty A50, til de første kunder samt annonceringen af to nye strategiske partnerskaber inden for robotteknologi.”

Nøgletal

 Helåret
2017
Helåret
2016
4. kvartal
2017
4. kvartal
2016
Omsætning (mio. EUR)1.081,9 1.058,5 280,2 276,4 
EBITDA før særlige poster (mio. EUR)120,1  116,8 26,7 30,5 
EBIT før særlige poster (mio. EUR)81,5 75,8  17,0 20,3 
Organisk vækst3.7%3,0%5,4%11,0%
Bruttomargin 42,2%41,9%40,4%40,6%
EBITDA margin før særlige poster 11,1%11,0%9,5%11,0%
Underliggende drift11,4%11,1%10,6%11,0%
EBIT margin før særlige poster 7,5%7,2%6,1%7,3%
Afkast på den anvendte kapital (RoCE)16,0%14,6%16,0%14,6%


Telekonference
Nilfisk afholder en telekonference i dag kl. 10.00. På investor.nilfisk.com findes et link til telekonferencen. Præsentationsmaterialer er tilgængelige på siden forud for telekonferencen.

For at deltage, ring fra
Danmark: +45 3515 8121
UK: +44 (0)330 336 9411
US: +1 323 794 2093
Konferencekode: 4004773

Kontakt

Investor Relations
Henrik Mølgaard
Head of Investor Relations
T: +45 2046 4948

Media Relations
Louise Refsgaard Klinge
Global Media Relations
T: +45 2067 0833

Nilfisk Annual Report 2017

9 Meddelelse_28022018_Nilfisk Aarsrapport 2017


Attachments

Nilfisk Annual Report 2017 9 Meddelelse_28022018_Nilfisk Aarsrapport 2017