การวิจัยครั้งใหม่ของ Black Hat Asia: ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยมากกว่า 70% คาดการณ์ถึงการละเมิดข้อมูลครั้งใหญ่ทั่วเอเชียในอีกสองปีข้างหน้า

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ประจำอยู่ในเอเชียเกือบ 60% กลัวการโจมตีที่มุ่งร้ายตามแนวระนาบจากประเทศรัสเซีย จีน และเกาหลีเหนือ บางส่วนยังข้องใจกับประสิทธิภาพของกรอบแนวคิดเรื่องความเป็นส่วนตัวของ APEC ด้วย

New York, New York, UNITED STATES


SINGAPORE, March 13, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางข้อมูลในเอเชียคาดการณ์ว่าจะได้เห็นความเสียหายข้ามชาติในเครือข่ายบริษัทและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในอีกหนึ่งถึงสองปีข้างหน้า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่รู้สึกไม่มั่นใจกับความสามารถของพวกเขาในการป้องกันภัยคุกคามที่กำลังจะเกิดขึ้น

ความกังวลเรื่องเหล่านี้และอื่นๆ ได้บรรยายอยู่ในรายงานฉบับแรกของ Black Hat Asia ที่มีชื่อว่า ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในเอเชีย (Cybersecurity Risk in Asia)  รายงานฉบับนี้รวบรวมขึ้นจากแบบสอบถามเกือบ 100 ฉบับจากผู้เข้าร่วมประชุมที่ Black Hat Asia ทั้งในปัจจุบันและอดีต รายงานฉบับนี้ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกว่าด้วยปัญหาความปลอดภัยทางข้อมูลที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการป้องกันและความเปราะบางทางไซเบอร์ในเอเชีย ผลลัพธ์ที่ออกมาคล้ายกับคำตอบของผู้เข้าร่วมประชุม Black Hat ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างมากในเรื่องความกังวลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับโลกที่เพิ่มขึ้น

Black Hat คืองานประชุมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดจากนักวิจัยด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของข้อมูลบริษัท การใช้ประโยชน์จากชุมชนผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ Black Hat ได้รับข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญในเอเชียทั้งในระดับ CEO, CSO, CIO และระดับที่ขึ้นต้นด้วย C อื่นๆ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีข้อมูลและความปลอดภัยทางข้อมูล ผู้ดูแลเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย

การโจมตีที่มีความเสี่ยงต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในปีพ.ศ. 2563
เกือบ 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามคาดการณ์ว่าการโจมตีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในหลายประเทศทั่วเอเชียจะเกิดขึ้นในอีกสองปีถัดจากนี้ เช่นเดียวกับแบบสอบถามของ Black Hat ที่จัดทำในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในการศึกษาของ Black Hat Asia กังวลว่าเหตุการณ์ในภูมิภาคของพวกเขาเมื่อเร็วๆ นี้อาจชี้ว่าการรั่วไหลครั้งใหญ่ของข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญกำลังจะเกิดขึ้น การโจมตีที่ผ่านมาในตะวันออกกลางและเอเชียได้ทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างต่อระบบควบคุมอุตสาหกรรม การขโมยข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบ และการเจาะระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศต่างๆ ในเอเชีย 

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางข้อมูลกลัวอะไร
ไม่กี่ปีมานี้ ทวีปเอเชียไม่เพียงถูกโจมตีด้วยมัลแวร์ที่ฉับพลันและจำนวนมากอย่างต่อเนื่องเท่านั้น แต่การโจมตีดังกล่าวยังพุ่งเป้าและมุ่งความสนใจไปยังเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงอย่าง การขโมยหรือการกรรโชกข้อมูลด้วย ransomware แนวโน้มเหล่านี้และอื่นๆ เป็นเหตุผลให้เกือบ 60% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าการโจมตีแบบระบุเป้าหมายเป็นเรื่องที่พวกเขากังวลมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้กระทำที่มุ่งร้ายในรัสเซีย จีน และเกาหลีเหนือ

การขาดแคลนคนและทรัพยากรเป็นปัญหาสำคัญ
ในการตอบคำถาม มากกว่า 30% เชื่อว่าสาเหตุหลักที่ทำให้กลยุทธ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ในเอเชียล้มเหลวคือการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะ การขาดแคลนทักษะเช่นนี้ร่วมกับการขาดแคลนเงินทุนเป็นส่วนผสมที่อันตรายที่จะทำให้องค์กรรักษาความปลอดภัยในเอเชียจำนวนมากไม่มั่นใจในความสามารถที่จะป้องกันข้อมูลสำคัญขององค์กรตนจากการโจมตีทางไซเบอร์ได้ รายงานยังทำให้เห็นอีกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในเอเชียมีความประสงค์จะเปลี่ยนงานมากกว่าเพื่อนร่วมอาชีพของเขาในสหรัฐอเมริกาและยุโรป แต่พวกเขาแสดงความไม่พอใจที่คล้ายกันเมื่อฝ่ายบริหารระดับสูงให้ความสนใจกับความสำคัญของความปลอดภัยสูงสุด กว่า 50% ของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในเอเชียกล่าวว่าพวกเขากำลังตั้งใจหาหรือเปิดรับงานใหม่ๆ อยู่

ความอ่อนแอทางความปลอดภัย
การอยู่ท่ามกลางความอ่อนแอทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางข้อมูลต้องทำงานอย่างหนัก เกือบ 40% เชื่อว่าผู้ใช้ปลายทางผู้ซึ่งฝ่าฝืนนโยบายความปลอดภัยหรือตกเป็นเหยื่อของการหลอกเอาข้อมูลและการหลอกลวงทางฟิชชิ่งและวิศวกรรมสังคม คือผู้ที่ทำให้องค์กรของพวกเขาเปราะบางต่ออันตราย ผู้เชี่ยวชาญยังอ้างว่าค่าใช้จ่ายก็เป็นปัญหา เกือบ 30% ระบุว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฏถือเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อความปลอดภัยจำนวนมากที่สุด ความกังวลเหล่านี้ยังมีการอ้างถึงแม้ในการปฏิบัติตามกรอบแนวคิดเรื่องความเป็นส่วนตัวของ APEC ซึ่งเรียกร้องให้บริษัทต่างๆ ใน 27 ประเทศที่รวมกันก่อตั้งภูมิภาคกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกนำแนวทางความเป็นส่วนตัวดังกล่าวไปปฏิบัติ 30% ของผู้ตอบแบบสอบถามมองว่ากรอบแนวคิดนี้เป็นการเพิ่มภาระให้พวกเขา ในขณะที่ 14% กล่าวว่ากรอบดังกล่าวไม่ได้พัฒนาเรื่องความเป็นส่วนตัวแต่อย่างใด

ดาวน์โหลดรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ผลการศึกษาในรายงานฉบับนี้และคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาได้เรียกร้องให้ข้าราชการและผู้นำทางธุรกิจออกมาดำเนินการ ทวีปเอเชียต้องการความสนใจในการริเริ่ม การวิจัย และการป้องกันด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์มากกว่านี้ หากต้องการข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปดำเนินการได้และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มและผลการศึกษาที่สำคัญในแวดวง สามารถดาวน์โหลดสำเนาของ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในเอเชีย ได้ที่นี่: blackhat.com/latestintel/03122018-cyber-risk-in-asia.html  

Black Hat Asia 2018: 20-23 มีนาคม - Singapore
เพื่อเป็นการตอบสนองต่อผลการศึกษาในรายงานฉบับนี้ รวมถึงแนวโน้มและหัวข้อการวิจัยระดับโลก Black Hat จะเป็นเจ้าภาพในงานสร้างความคิดที่ฉลาดที่สุดในชุมชนด้านความมั่นคงสารสนเทศที่ Black Hat Asia 2018 งานนี้จะประกอบด้วยการให้ข้อมูลงานวิจัยที่ทันสมัย การจัดการฝึกอบรม และ Business Hall ซึ่งมีผู้ให้บริการโซลูชั่นชั้นนำและโปรแกรมเฉพาะทางอื่นๆ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนความปลอดภัยทางข้อมูลที่กว้างขวางขึ้น งานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 20-23 มีนาคมที่ Marina Bay Sands ในประเทศสิงคโปร์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและต้องการประหยัดค่าบัตรผ่านเข้าฟังการบรรยาย S$200 ภายในวันที่ 16 มีนาคมกรุณาเยี่ยมชม blackhat.com/asia-18/

ติดต่อกับ Black Hat (#BlackHat)

วันที่และกิจกรรมของ Black Hat ในอนาคต

  • Black Hat สหรัฐอเมริกา 2018 - เมืองลาสเวกัส รัฐเนวาดา - 4-9 สิงหาคม
  • Black Hat ยุโรป 2018 - กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร - 3-6 ธันวาคม

เกี่ยวกับ Black Hat
กว่า 20 ปีที่ Black Hat ได้ให้ความรู้ การพัฒนา และทิศทางล่าสุดของงานวิจัยเกี่ยวกับความปลอดภัยทางข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมงาน กิจกรรมและการอบรมซึ่งเป็นที่สนใจในระดับโลก เกิดขึ้นจากความต้องการของชุมชนความปลอดภัย และความพยายามอย่างหนักในการรวบรวมความรู้ในแวดวง Black Hat สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เชี่ยวชาญในทุกระดับอาชีพ กระตุ้นความเติบโตและความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา นักวิจัยระดับโลก และผู้นำในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การประชุมเพื่อให้ข้อมูลและการฝึกอบรมของ Black Hat จัดขึ้นทุกปีในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  blackhat.com  Black Hat จัดตั้งโดย UBM plc. ซึ่ง UBM นี้เป็นผู้จัดกิจกรรม B2B โดยเฉพาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก พนักงาน 3,750+ คนของเราอาศัยอยู่ในกว่า 20 ประเทศ ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานต่างๆ กว่า 50 แห่ง ความรู้และความสนใจที่ลึกซึ้งของเราเกี่ยวกับหน่วยงานเหล่านี้ทำให้เราสามารถสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่จะทำให้ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จได้ โปรดเข้าไปที่ www.ubm.com เพื่อดูข่าวสารและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ UBM 

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อมวลชน:
Kimberly Samra
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Black Hat
BlackHatPR@ubm.com