SIA VIA SMS Group revidēts konsolidētais gada pārskats par 2017.gadu

LATVIA


Pārskata periodā Grupas neto apgrozījums sasniedzis 20 039 219 EUR, kas ir par 21,1% vairāk, nekā 2016.gadā. Lielāko neto apgrozījuma pieaugumu 2016.gadā nodrošināja Spānijas tirgus, kur novērots neto apgrozījuma pieaugums par 63%. Zviedrijā neto apgrozījums pieauga par 55%, bet Polijā - par 17%, salīdzinot ar neto apgrozījuma rādītājiem uz 2016.gada 31.decembri. EBITDA 2017.gadā sasniedza 2 900 866 EUR, nodrošinot neto peļņu 1 182 522 EUR apmērā.

Ņemot vērā auditorsaabiedrības BDO ieteikumu, Grupa ir mainījusi izmaksu uzskaites principus, tā rezultātā ir koriģēts 2016.gada finanšu rezultāts, samazinot neto peļņu no 1 109 449 EUR uz 420 282 EUR, savukārt 2017.gada finanšu rezultāts, salīdzinot ar iesniegto 2017.gada neauditēto finanšu pārskatu, ir palielinājies no 831 134 EUR uz 1 197 104 EUR,. 

2017.gadā Grupa ir veikusi ieguldījumus jaunā meitas sabiedrību Rumānijā, tiešsaistes maksājumu kompānijā VIA Payments, kā arī ieviesusi jaunu tiešsaistes patēriņa kreditēšanas zīmolu Polijā – Cashalot. 2017.gadā VIA SMS Group veicinājusi arī savstarpējo aizdevumu platformas VIAINVEST attīstību.

Grupas neto kredītportfelis 2017.gada 31.decembrī bija 18 022 102 EUR, pārskata periodā tas ir pieaudzis par 23%. Lielāko kredītportfeļa pieaugumu nodrošināja meitassabiedrība Čehijā, kur kredītportfelis uz 2017. gada 31. decembri, salīdzinājumā ar 2016.gada 31.decembri, ir pieaudzis par 41%. Spānijas kredītportfelis pieauga par 24%, Polijas - par 32% un Latvijas - par 25%.

AS VIA SMS group

AS VIA SMS group izsniedz nenodrošinātos aizdevumus privātpersonām kopš 2009.gada. Uzņēmums darbojas, izmantojot zīmolus VIA SMS, SAVA.card, VIAKREDIT, VIA CONTO un piedāvā aizdevumus ar atmaksas termiņu līdz 12 mēnešiem Latvijā, Čehijā, Polijā, Zviedrijā, Spanijā un Rumānijā. VIA SMS Group ir vairāk kā 1 milj. reģistrētu klientu, un kopējais izsniegto aizdevumu apjoms 2017.gada laikā ir sasniedzis 96.8 milj. EUR.

2017.gadā VIA SMS Group pamatā fokusējās uz pozīciju nostiprināšanu esošajos tirgos, jaunu tirgu apgūšanu, kā arī intensīvu produktu attīstību. Balstoties uz stabiliem rādītājiem vairākumā esošo tirgu, kā arī arvien pieaugošu pieprasījumu patēriņa kreditēšanas tirgū visā Eiropā, Grupa 2017.gadā nodibināja meitas sabiedrību Rumānijā, kā arī ieguva licenci patēriņa kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai šajā valstī. Tiešsaistes patēriņa kreditēšanas pakalpojumi Rumānijā tiek piedāvāti ar zīmola nosaukumu VIACONTO.ro. Paplašinot darbības apmērus Polijā, Grupa 2017.gada jūlijā izveidojusi jaunu patēriņa kreditēšanas zīmolu Cashalot, kas Polijas iedzīvotājiem piedāvā tiešsaistes patēriņa kreditēšanas pakalpojumus.

2017.gadā VIA SMS Group arī uzsākusi darbu pie tiešsaistes maksājumu pakalpojumu zīmola attīstības. Grupa ir nodibinājusi meitas sabiedrību VIA Payments, kas ir ieguvusi elektroniskās naudas iestādes licenci un plāno uzsākt pakalpojumu sniegšanu 2018.gada otrajā ceturksnī.

2017.gadā VIA SMS Group ir strādājusi, lai veicinātu kredītspējas izvērtēšanas mehānismu efektivitāti, kā arī uzlabotu klientu apkalpošanas speciālistu darbu un klientu apmierinātību visos tirgos. Kompānija fokusējās arī uz savstarpējo aizdevumu platformas VIAINVEST attīstību. Līdz 2017.gada beigām caur platformu finansēto aizdevumu kopējā vērtība sasniedza 43 miljonus eiro.

2017.gada 7.septembrī VIA SMS Group veiksmīgi noslēdza reorganizācijas procesu un veica juridiskās formas maiņu no SIA (sabiedrība ar ierobežotu atbildību) uz AS (akciju sabiedrība).

         Jānis Urtāns
         
         Finanšu direktors
         
         VIA SMS group, AS
         
         Tālrunis: +371 67212412
         
         E-pasta adrese: janis.urtans@viasmsgroup.com


Attachments

Korporativas_parvaldibas_zinojums_2017_LAT.pdf Annual_report_Cosolidated_VIA_SMS_Group_2017_signed_LAT.pdf