SANOFI VOLTOOIT HAAR ACQUISITIE VAN ABLYNX NA HET VERSTRIJKEN VAN DE SQUEEZE-OUT PROCEDURE


PARIJS, Frankrijk en GENT, België - 19 juni 2018 - Sanofi (Euronext: SAN; NYSE: SNY) en Ablynx kondigen vandaag aan dat Sanofi nu alle uitstaande aandelen (met inbegrip van aandelen vertegenwoordigd door American Depositary Shares ("ADSs")), warrants en converteerbare obligaties (samen, de "Effecten") van Ablynx NV ("Ablynx") heeft verworven na het verstrijken van de Squeeze-out procedure.

De Squeeze-out periode startte op 22 mei 2018, in overeenstemming met toepasselijk Belgisch en V.S. recht, ingevolge de verwerving door Sanofi van meer dan 95% van de uitstaande aandelen in Ablynx bij de afwikkeling van de initiële aanvaardingsperiode van haar overnamebod op Ablynx.

Op 12 juni 2018, bij het verstrijken van de Squeeze-out periode, zijn 2.893.201 aandelen (met inbegrip van 7.163 aandelen vertegenwoordigd door ADSs) en 8 converteerbare obligaties van Ablynx aangeboden tijdens de Squeeze-out.

De Effecten die tijdens de Squeeze-out periode werden aangeboden, zullen naar verwachting op of rond 19 juni 2018 worden afgewikkeld.

Alle aandelen (met inbegrip van aandelen vertegenwoordigd door ADSs) en alle converteerbare obligaties van Ablynx die niet tijdens de Squeeze-out werden aangeboden, worden geacht van rechtswege aan Sanofi te zijn overgedragen. De noodzakelijke middelen voor de betaling van de prijs daarvan zijn in bewering bij de Deposito- en Consignatiekas. De vroegere Ablynx houders van deze Effecten behouden het recht om EUR 45,00 per aandeel (of ADS) en EUR 393.700,78 per converteerbare obligatie te ontvangen. Om deze bedragen te ontvangen, moeten zij contact opnemen met de Deposito- en Consignatiekas, waar de fondsen beschikbaar blijven.

Op 13 juni 2018 werden (i) de aandelen in Ablynx geschrapt van de gereglementeerde markt van Euronext Brussels, (ii) de ADSs geschrapt van de NASDAQ Global Select Market en (iii) de converteerbare obligaties geschrapt van de open markt Frankfurt MTF (Freiverkehr).

Over Sanofi

Sanofi werkt elke dag opnieuw aan oplossingen voor mensen met gezondheidsproblemen. Wij zijn een wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op de menselijke gezondheid. We voorkomen ziekten door middel van vaccins en bieden innovatieve behandelingen om pijn te bestrijden en het lijden te verlichten. We helpen zowel mensen die te maken krijgen met een zeldzame ziekte als miljoenen mensen met langdurige chronische aandoeningen.

Meer dan 100.000 medewerkers van Sanofi in 100 landen zetten zich in om wetenschappelijke innovatie om te zetten in zorgoplossingen overal ter wereld.

Sanofi, Empowering Life

Over Ablynx

Ablynx is een biofarmaceutische onderneming actief in de ontwikkeling van Nanobodies®, gepatenteerde therapeutische eiwitten gebaseerd op enkel-keten antilichaamfragmenten die de voordelen combineren van medicijnen gebaseerd op conventionele antilichamen en kleine chemische moleculen. Ablynx is toegewijd om nieuwe medicijnen te ontwikkelen die een duidelijk verschil kunnen maken voor de samenleving. De Vennootschap heeft vandaag meer dan 45 programma's in eigen ontwikkeling en met partners in diverse therapeutische indicaties zoals inflammatie, hematologie, immuno-oncologie, oncologie en ademhalingsziekten. Ablynx heeft overeenkomsten met verscheidene farmaceutische bedrijven waaronder AbbVie; Boehringer Ingelheim; Eddingpharm; Merck & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, VS; Merck KGaA; Novartis; Novo Nordisk en Taisho Pharmaceutical. De onderneming is gevestigd in Gent, België. Meer informatie is te vinden op www.ablynx.com.

Sanofi contacten:

Media Relations Contact
Laurence Bollack
Tel.: +33 (0)1 53 77 46 46
mr@Sanofi.com

Investor Relations Contact
George Grofik
Tel.: +33 (0)1 53 77 45 45
ir@Sanofi.com

Ablynx contacten:
Dr Edwin Moses
CEO
Tel.:+32 (0)9 262 00 07
Mob.: +32 (0)473 39 50 68
edwin.moses@ablynx.com

Lies Vanneste
Director IR
Tel.: +32 (0)9 262 0137
Mob: +32 (0)498 05 35 79
lies.vanneste@ablynx.com

Sanofi toekomstgerichte verklaringen

Deze communicatie bevat toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn geen historische feiten maar verklaringen die het volgende bevatten: vooruitzichten, schattingen en hun onderliggende veronderstellingen, verklaringen over plannen, doelen, intenties en verwachtingen met betrekking tot toekomstige financiële resultaten, gebeurtenissen, activiteiten, diensten, productontwikkelingen en -potentieel, en verklaringen met betrekking tot toekomstige prestaties. Doorgaans kunnen toekomstgerichte verklaringen worden geïdentificeerd aan de hand van volgende bewoordingen: "verwachten", "voorzien", "geloven", "proberen", "schatten", "plannen", "zullen" en gelijkaardige uitdrukkingen. Hoewel het bestuur van Sanofi gelooft dat de verwachtingen weergegeven in deze toekomstgerichte verklaringen redelijk zijn, zijn investeerders gewaarschuwd dat toekomstgerichte informatie en verklaringen het voorwerp uitmaken van diverse risico's en onzekerheden, waarvan vele moeilijk te voorspellen zijn en doorgaans buiten de controle van Sanofi vallen, die aanleiding kunnen geven tot werkelijke resultaten en ontwikkelingen die wezenlijk afwijken van deze uitgedrukt, geïmpliceerd of weerspiegeld in de toekomstgerichte informatie en verklaringen. Deze risico's en onzekerheden kunnen onder meer betrekking hebben op risico's verband houdend met de uitvoering van transacties waarbij bedrijfscombinaties worden gevormd, zoals het risico dat de onderneming niet succesvol integreert, dat de integratie moeilijker, meer tijdrovend of kostelijker is dan verwacht of dat te verwachte voordelen van de overname niet gerealiseerd zullen worden, risico's verband houdend met toekomstige opportuniteiten en plannen voor de gecombineerde onderneming, inclusief onzekerheid over de te verwachte financiële prestaties en resultaten van de gecombineerde onderneming volgend op de voltooiing van de voorgestelde overname, een verstoring van de voorgestelde overname die de gewone bedrijfsvoering of het onderhouden van relaties met klanten, werknemers, producenten, leveranciers of patiënten moeilijker maakt en de mogelijk dat, indien de gecombineerde onderneming de beoogde voordelen van de overname niet zo snel bereikt zoals verwacht door financiële analisten of investeerders, de marktprijs van Sanofi's aandelen zou dalen, evenals andere risico's verbonden aan Sanofi's respectievelijke bedrijven, inclusief de mogelijkheid om de verkoop en opbrengsten van bestaande producten te verhogen, te ontwikkelen, te commercialiseren of nieuwe producten op de markt te brengen, concurrentie, inclusief potentiële generieke concurrentie, de onzekerheden die inherent verbonden zijn aan onderzoek en ontwikkeling, inclusief toekomstige klinische data en analyse, wettelijke verplichtingen en toezicht door wetgevende autoriteiten, zoals de FDA of de EMA, inclusief de beslissingen van desbetreffende autoriteiten met betrekking tot de goedkeuring van en het ogenblik waarop medicijnen, toestellen of biologische applicaties die ingediend kunnen worden als kandidaat-producten worden goedgekeurd, evenals de beslissingen met betrekking tot het labelen en andere zaken die de beschikbaarheid of commerciële mogelijkheid van kandidaat-producten kunnen aantasten, de afwezigheid van een garantie dat kandidaat-producten, indien goedgekeurd, commercieel succesvol zullen zijn, risico's verbonden aan intellectuele eigendomsrechten, inclusief de mogelijkheid om intellectuele eigendomsrechten te beschermen en patenten te verdedigen, toekomstige geschillen, de toekomstige goedkeuring en commercieel succes van therapeutische alternatieven en onstabiele economische omstandigheden. Hoewel de lijst van factoren zoals hier vooropgesteld representatief is, dient geen enkele lijst beschouwd te worden als een verklaring met betrekking tot alle mogelijke risico's, onzekerheden en veronderstellingen die een wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op de geconsolideerde jaarrekening, resultaten of activiteiten van de vennootschap. De voorgaande factoren dienen samen met de risico's en waarschuwende mededelingen, zoals besproken of geïdentificeerd in de publieke kennisgevingen met de SEC en de AMF door Sanofi, gelezen te worden, inclusief deze opgelijst onder "Risico Factoren" en "Waarschuwende Mededelingen met betrekking tot de Toekomstgerichte Mededelingen" in Sanofi's jaarlijks rapport in Form 20-F voor het jaar beëindigd op 31 december 2017. De toekomstgerichte verklaringen gelden enkel op deze datum en, anders dan vereist onder het toepasselijke recht, neemt Sanofi geen verplichting op zich om de toekomstgerichte informatie en verklaringen te actualiseren en aan te passen.

Bijlage


Attachments

pdf versie van het persbericht.pdf