QPR Softwaren puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2018

Helsinki, FINLAND


QPR SOFTWARE PÖRSSITIEDOTE, 2.8.2018 KLO 9.00

QPR SOFTWAREN PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2018


Liikevaihto ja liiketoiminnan rahavirta kasvoivat           

Huhti-kesäkuu 2018

 • Liikevaihto oli 2 272 tuhatta euroa (2017: 2 198) ja kasvoi 3 %.
 • Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 54 % (51).
 • Liiketulos -118 tuhatta euroa (-99).
 • Liiketulos -5,2 % liikevaihdosta (-4,5).
 • Liiketoiminnan rahavirta 142 tuhatta euroa (-66).
 • Tulos ennen veroja -117 tuhatta euroa (-113).
 • Vuosineljänneksen tulos -85 tuhatta euroa (-86).
 • Tulos/osake -0,007 euroa (-0,007).

Tammi-kesäkuu 2018

 • Liikevaihto oli 5 154 tuhatta euroa (2017: 5 011) ja kasvoi 3 %.
 • Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 56 % (54)
 • Liiketulos 282 tuhatta euroa (388).
 • Liiketulos 5,5 % liikevaihdosta (7,8).
 • Liiketoiminnan rahavirta 1 739 tuhatta euroa (1 649).
 • Tulos ennen veroja 94 tuhatta euroa (364).
 • Kauden tulos 40 tuhatta euroa (279).
 • Tulos/osake 0,003 euroa (0,023).
 • Näkymät tilikaudelle 2018 ovat ennallaan, mutta yhtiö täsmentää odotuksiaan loppuvuoden liikevaihdon kasvusta ja arvioi liikevaihdon kasvun kiihtyvän tammi - kesäkuussa saavutetusta tasosta. Arvio perustuu katsauskauden jälkeen heinäkuussa saatuihin tilauksiin, tehtyihin sopimuksiin ja tarjouskantaan.


Liiketoiminta

QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Innovoimme, kehitämme ja myymme ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Lisäksi tarjoamme asiakkaille monipuolisia konsultointipalveluita.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

QPR Software on tehnyt viime vuosina merkittävät investoinnit uuden prosessianalyysi- ja mittausohjelmistonsa kehitykseen sekä kaikkien ohjelmistotuotteidensa käyttöliittymiin. Yhtiö arvioi prosessianalyysiohjelmistojen ja -palvelujen kysynnän jatkavan kasvuaan kuluvana vuonna. Kasvun painopiste on Euroopassa, vaikka suurten organisaatioiden prosessianalyysiohjelmistojen kysyntä on vahvassa kasvussa myös Euroopan ulkopuolella. Maakohtaiset erot kysynnässä ovat nykyisessä, aikaisen markkinan vaiheessa edelleen suuria.

Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistoissa arvioimme kilpailun säilyvän kireänä kehittyneiden maiden markkinoilla. Kehittyvien maiden markkinoilla on kuitenkin edelleen kasvupotentiaalia kyseisille tuotteille.
 

Näkymät tilikaudelle 2018

Näkymät tilikaudelle 2018 ovat ennallaan, mutta yhtiö täsmentää odotuksiaan loppuvuoden liikevaihdon kasvusta ja arvioi liikevaihdon kasvun kiihtyvän tammi - kesäkuussa saavutetusta tasosta. Tämä arvio perustuu katsauskauden päättymisen jälkeen heinäkuussa saatuihin tilauksiin, tehtyihin sopimuksiin sekä tarjouskantaan. Heinäkuussa saatujen tilausten arvo on merkittävästi edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi.

Aiemmin julkistetut näkymät:

QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2018 (2017: 9 084 tuhatta euroa). Liikevaihdon merkittävin kasvun lähde on yhtiön ohjelmistoliiketoiminta, ja siinä erityisesti prosessianalyysi- ja mittausohjelmisto QPR ProcessAnalyzer. Myös konsultoinnin liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisvuodesta.

Yhtiö lisää kuluvana vuonna panostuksiaan kasvuliiketoimintoihinsa, erityisesti kansainvälisessä myynnissä ja markkinoinnissa. Kustannusten kasvusta huolimatta QPR arvioi liiketuloksen kasvavan edellisvuodesta ja ylittävän 5 prosenttia liikevaihdosta (2017: 0,4 % liikevaihdosta).


KESKEISET TUNNUSLUVUT

        
Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
4-6/
2018
4-6/
2017
Muutos,
%
1-6/
2018
1-6/
2017
Muutos,
%
1-12/
2017
        
Liikevaihto2 2722 19835 1545 01139 084
Käyttökate120123-3760817-7946
 % liikevaihdosta5,35,6 14,816,3 10,4
Liiketulos-118-99-19282388-2732
 % liikevaihdosta-5,2-4,5 5,57,8 0,4
Tulos ennen veroja  -117-113-394364-74-6
Katsauskauden tulos-85-86240279-86-152
 % liikevaihdosta-3,7-3,9 0,85,6 -1,7
        
Tulos/osake, euroa-0,007-0,00720,0030,023-86-0,013
Oma pääoma/osake, euroa  0,2200,266-170,2200,266-170,231
        
Liiketoiminnan rahavirta142-663141 7391 6495984
Rahavarat kauden lopussa1 2381 336-71 2381 336-7318
Korollinen nettovelka  -1 238-1 336-7-1 238-1 336-7-318
Nettovelkaantumisaste, %  -45,3-40,412-45,3-40,412-11,0
Omavaraisuusaste, %  57,969,4-1757,969,4-1749,5
Oman pääoman tuotto, %-11,5-9,8 2,816,6 -4,8
Sijoitetun pääoman tuotto, %-15,1-10,6 20,823,9 1,4


RAPORTOINTI
                                                                   

Tämän puolivuosikatsauksen luvut on raportoitu 1.1.2018 voimaan tulleen IFRS 15 –standardin mukaisesti.   Tilikauden 2017 IFRS 15:n vaikutuksilla oikaistut, vertailukelpoiset konserniluvut on julkistettu pörssitiedotteella 25.4.2018.

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen. Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, Pilvipalvelut sekä Konsultointi. Konsultoinnin tuloutukseen uusilla laskentaperiaatteilla ei ole vaikutusta, mutta ohjelmistomyynnin tuloutus muuttuu. Pilvipalvelujen osuutta ohjelmistomyynnistä yhtiö ei ole aiemmin erikseen raportoinut.

Yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot koostuvat ylläpitopalveluista ja pilvipalveluista. Edellä mainittujen lisäksi jatkuviin tuottoihin luetaan se osuus ohjelmistolisensseistä, jossa käyttöoikeus on myyty asiakkaalle toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella etukäteen laskutettavaksi kaudeksi. Lisenssien osuus tuloutetaan yhtenä ajankohtana, laskutuskauden alussa. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus uusiutuu kauden päätyttyä, yleensä vuoden kuluttua, ellei sitä irtisanota irtisanomisajan puitteissa.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan. 


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Alkuvuoden liikevaihdon kasvun melko alhaisesta tasosta (+3 %) huolimatta QPR:n liiketoiminta on kehittymässä hyvään suuntaan. Viime ja kuluvana vuonna tekemämme tuotekehitysinvestoinnit ovat merkittävästi lisänneet ohjelmistojemme kilpailukykyä. Uusien ohjelmistoversioiden vastaanotto markkinoilla on ollut erittäin myönteinen.

Kansainvälinen liikevaihto kasvoi tammi – kesäkuussa 17 % ohjelmistomyynnin vetämänä. Erityisesti kasvoivat prosessien analysointi- ja mittaamisohjelmisto QPR ProcessAnalyzerin myynti eurooppalaisille asiakkaille sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistomyynti Lähi-itään.

Katsauskauden aikana toimitimme prosessien analysointi- ja mittaamisohjelmistoja muun muassa Fennovoimalle, Piraeus Bankille Kreikkaan, eurooppalaiselle julkisomisteiselle metsäalan yritykselle, yli 30 maassa toimivalle finanssialan yritykselle sekä globaalin terveydenhuoltovälineitä valmistavan yrityksen Euroopan yksikölle. Suorituskykyohjelmistomme uusia asiakkaita olivat muun muassa Saudi Railway Company, saudiarabialainen Board of Grievances sekä suuria julkishallinnon organisaatioita Abu Dhabissa.

Kuluvan vuoden jälkipuoliskon näkymät ovat hyvät ja arvioimme liikevaihdon kasvun kiihtyvän loppuvuonna tammi – kesäkuussa saavutettuun tasoon verrattuna.

Jari Jaakkola
toimitusjohtaja


LIIKEVAIHDON KEHITYS

Huhti-kesäkuu 2018

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2 272 tuhatta euroa (2 198) ja kasvoi 3 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 54 % (51). Liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti QPR:n ohjelmistoista riippumattoman alihankintakonsultoinnin lopettaminen.

Ohjelmistolisenssien liikevaihto laski huhti - kesäkuussa 13 % edellisvuodesta, mikä johtui useiden ohjelmistokauppojen siirtymisestä vuoden kolmannelle neljännekselle. Heinäkuussa katsauskauden päättymisen jälkeen saatujen tilausten arvo on merkittävästi edellisvuotta korkeampi.

Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihto laski 8 % edellisvuodesta. Valuuttakurssimuutoksilla oli negatiivinen vaikutus ylläpitopalvelujen liikevaihtoon.

Pilvipalvelujen liikevaihto ylsi 60 %:n kasvuun edellisvuoteen verrattuna. Alan yleisen kehityksen mukaisesti asiakkaat valitsevat yhä useammin ohjelmistot käyttöönsä pilvipalveluna. QPR:n asiakkaista tämä koskee erityisesti prosessianalyysiohjelmistomme QPR ProcessAnalyzerin asiakkaita.

Konsultointipalvelujen liikevaihto kasvoi 11 %, mikä johtui toiminnankehityskonsultoinnin sekä digitalisointi- ja muutosjohtamisen konsultoinnin myynnin kasvusta suomalaisille asiakkaille. Myös suorituskykyjohtamisohjelmisto QPR Metricsin uudet toimitukset Lähi-idän asiakkaille vaikuttivat myönteisesti konsultointipalvelujen liikevaihtoon.

Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 5 % ja liikevaihto Suomessa 2 %. Liikevaihdosta kertyi 57 % (58) Suomesta, 23 % (24) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 19 % (18) muualta maailmasta.

Tammi-kesäkuu 2018

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 5 154 tuhatta euroa (5 011) ja kasvoi 3 %. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 56 % (54). Kansainvälinen ohjelmistomyynti ja toiminnankehityskonsultointi Suomessa kehittyivät myönteisesti.

Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 17 % ohjelmistomyynnin kasvun vetämänä. QPR ProcessAnalyzerin toimitukset eurooppalaiselle asiakkaille sekä QPR Metricsin toimitukset Lähi-idän asiakkaille lisääntyivät. Liikevaihto Suomessa laski 6 % edellisvuodesta, mikä johtui pääosin QPR:n ohjelmistoista riippumattoman alihankintakonsultoinnin lopettamisesta.

Konsernin liikevaihdosta kertyi 56 % (61) Suomesta, 27 % (25) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 17 % (14) muualta maailmasta.


LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN

        
Tuhatta euroa4-6/
2018
4-6/
2017
Muutos,
%
1-6/
2018
1-6/
2017
Muutos,
%
1-12/
2017
        
Ohjelmistolisenssit389447-131 5261 49422 326
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut771838-81 4821 690-123 260
Pilvipalvelut3242036063040157819
Konsultointi787710111 5151 42562 680
Yhteensä2 2722 19835 1545 01139 084


LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI

        
Tuhatta euroa4-6/
2018
4-6/
2017
Muutos,
%
1-6/
2018
1-6/
2017
Muutos,
%
1-12/
2017
        
Suomi1 3051 27722 8973 079-65 459
Muu Eurooppa ml. Venäjä ja Turkki52953001 3841 242112 288
Muu maailma43739012873690271 337
Yhteensä2 2722 19835 1545 01139 084


TULOSKEHITYS

Huhti-kesäkuu 2018

Toisella vuosineljänneksellä konsernin liiketulos oli –118 tuhatta euroa (-99). Liiketuloksen heikkeneminen johtui strategian mukaisista panostuksista kasvuliiketoimintoihin, ja kasvaneet kustannukset ovat lähinnä henkilöstökuluja.

Konsernin kiinteät kulut olivat huhti-kesäkuussa 2 129 tuhatta euroa (2 007), ja nousivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 6 %. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 75,3 % (73,4) eli 1 603 tuhatta euroa (1 473).

Tulos ennen veroja oli -117 tuhatta euroa (-113) ja katsauskauden tulos oli -85 tuhatta euroa (-86). Osakekohtainen tulos oli -0,007 euroa (-0,007) osakkeelta.

Tammi-kesäkuu 2018

Konsernin liiketulos oli tammi-kesäkuussa 282 tuhatta euroa (388) eli 5,5 % liikevaihdosta (7,8). Liiketuloksen heikkeneminen johtui strategian mukaisista panostuksista kasvuliiketoimintoihin, ja kasvaneet kustannukset ovat lähinnä henkilöstökuluja.

Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 4 218 tuhatta euroa (3 963), ja kasvoivat 6 % edellisvuoteen verrattuna. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 74,8 % (72,5) eli 3 154 tuhatta euroa (2 872). Luottotappiot, jotka sisältyvät kiinteisiin kuluihin, olivat 18 tuhatta euroa (9).

Tulos ennen veroja oli 94 tuhatta euroa (364) ja katsauskauden tulos oli 40 tuhatta euroa (279). Osakekohtainen tulos oli 0,003 euroa (0,023) osakkeelta.


RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Katsauskauden tammi-kesäkuu liiketoiminnan rahavirta oli 1 739 tuhatta euroa (1 649). Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 1 238 tuhatta euroa (1 336).

Nettorahoituskulut olivat katsauskaudella tammi-kesäkuussa 188 tuhatta euroa (24) ja niihin sisältyi valuuttakurssitappioita 190 tuhatta euroa (29). Poikkeuksellisen suuret valuuttakurssitappiot johtuvat konsernin venäläisen tytäryhtiön lakkauttamisesta. Ruplan ja euron väliset kurssierot ovat syntyneet tytäryhtiön käyttöpääomasta ruplan heikennyttyä merkittävästi vuosina 2009 – 2018. Kurssierot ovat aiempina vuosina raportoitu konsernin laajassa tuloksessa, ja nyt yhtiön lopetushetkellä rahoituskuluina tuloslaskelmassa.  Kurssitappioilla ei siten ole vaikutusta kertyneisiin voittovaroihin eikä liiketoiminnan rahavirtaan.

Investoinnit tammi - kesäkuussa olivat 454 tuhatta euroa (516), ja ne olivat pääasiassa tuotekehitysinvestointeja.

Yhtiön rahoitusasema on vahva eikä yhtiöllä ei ollut katsauskauden päättyessä korollista rahoitusvelkaa. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -45 % (-40). Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 58 % (69).


TUOTEKEHITYS

QPR innovoi ja kehittää ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Tuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR EnterpriseArchitect, QPR Metrics, QPR ProcessDesigner ja QPR ProcessAnalyzer.

Katsauskaudella tammi - kesäkuussa tuotekehitysmenot olivat 1 039 tuhatta euroa (1 222) eli 20 % liikevaihdosta (24). Katsauskaudella tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 421 tuhatta euroa (449). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa. Tammi - kesäkuussa tuotekehityspoistoja kirjattiin 377 tuhatta euroa (318).


HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 82 henkilöä (80). Keskimääräinen henkilöstömäärä huhti-kesäkuussa oli 81 (78).

Henkilöstön keski-ikä on 40,2 (38,9) vuotta. Naisia on 20 % (30) ja miehiä 80 % (70) henkilöstöstä. Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 18 % (15), konsultoinnissa ja asiakaspalvelussa 41 % (41), tuotekehityksessä 32 % (34) ja hallinnossa 9 % (10) henkilöstöstä.

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, lähinnä konsernin ja tulosyksiköiden liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta.


QPR SOFTWAREN STRATEGIA 2018-2020

QPR Software kehittää ja myy kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnan analysointi-, mittaus- ja mallinnusohjelmistoja. Lisäksi yhtiö tarjoaa asiakkailleen toiminnankehityksen suunnittelu- ja toteutuspalveluja.

Yhtiö kohdistaa tuotekehityksensä vastaamaan erityisesti organisaatioiden haasteisiin johtaa ja kehittää liiketoimintaa digitalisoituvassa maailmassa. Erityinen painopistealue kehittämiselle on prosessien analysointi, mallinnus ja mittaaminen. Yhtiö uskoo, että tämä markkina kasvaa jatkossa merkittävästi, kun yritykset keräävät toiminnastaan yhä enemmän transaktio- ja muita tapahtumatietoja. Yhtiön tavoitteena on saada merkittävä markkinaosuus voimakkaasti kasvavasta prosessien analysointi- ja mittaamismarkkinasta.

Yhtiö nopeuttaa edelleen tuotekehitystä lisäämällä hallitusti resursseja sekä kohdistamalla niitä erityisesti prosessianalyysi-, mallinnus- ja mittausohjelmistoihin. Ohjelmistokehityksessä kiinnitetään erityistä huomiota hyvään käyttäjäkokemukseen.

QPR tavoittelee kasvua lähivuosien aikana erityisesti kansainvälisestä ohjelmistomyynnistä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhtiö edelleen lisää kuluvana vuonna resursseja ja panostuksia kansainväliseen markkinointiin sekä myyntiin. QPR:n kansainvälisessä jakelustrategiassa kanavakumppaneilla säilyy merkittävä rooli vakiintuneissa mallinnus- ja suorituskyvyn johtamisen tuotteissa. Yhtiön oman kansainvälisen suoramyynnin painopiste on prosessien analysointi- ja mittaamisohjelmistossa.

                     

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

     
Osakkeen pörssivaihdon kehitys1-6/20181-6/2017Muutos, %1-12/2017
     
Vaihdetut osakkeet, kpl407 435887 151-541 552 104
Vaihto, euroa669 9791 300 786-482 463 215
% osakkeista3,47,4 12,9
Keskimääräinen kaupantekokurssi,
 euroa
1,641,47121,59
     
Osake ja markkina-arvo30.6.201830.6.2017Muutos, %31.12.2017
     
Osakkeita yhteensä, kpl12 444 86312 444 863-12 444 863
Omat osakkeet, kpl457 009457 009-457 009
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl0,110,11-0,11
Ulkona olevat osakkeet, kpl11 987 85411 987 854-11 987 854
Osakkeenomistajat, kpl1 1771 185-11 246
Päätöskurssi, euroa1,621,79-91,71
Osakekannan markkina-arvo, euroa19 420 32321 458 259-920 499 230
Omien osakkeiden kirjanpidollinen
vasta-arvo yhteensä, euroa
50 27150 271-50 271
Omien osakkeiden hankintahinta
yhteensä, euroa
439 307439 307-439 307
Omien osakkeiden osuus yhtiön
osakkeiden lukumäärästä, %
3,73,7-3,7


YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Software Oyj:n 12.4.2018 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2017 jaetaan osinkona 0,03 euroa osaketta kohti (0,03) eli yhteensä 360 tuhatta euroa (360). Osinko maksettiin osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2018 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 23.4.2018.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä ja että hallituksen jäseninä jatkavat seuraavat henkilöt: Juha Häkämies, Vesa-Pekka Leskinen, Topi Piela ja Taina Sipilä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

Edelleen yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 12.4.2018 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, (http://www.qpr.com/fi/sijoittajat).


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeisiä merkittäviä tapahtumia ei ole.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski) sekä rahoitusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla. Yli 60 päivää sitten erääntyneiden myyntisaamisten määrä oli katsauskauden lopussa 11 % (15) myyntisaamisten määrästä.

Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 55 % oli euromääräisiä (71). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna katsauskauden lopussa.

Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2017 toimintakertomuksen sivuilla 21-22 (QPR Software vuosikertomus 2017).


TALOUDELLISET TIEDOTTEET

Vuoden 2018 aikana QPR Software Oyj puolivuosikatsauksen ja osavuosikatsauksen suomen ja englannin kielillä seuraavasti:

 • Osavuosikatsaus 1-9/2018: torstai 25.10.2018


QPR SOFTWARE OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Jaakkola, puh. 040 5026 397

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

        
Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
4-6/
2018
4-6/
2017
Muutos,
%
1-6/
2018
1-6/
2017
Muutos,
%
1-12/
2017
        
Liikevaihto2 2722 19835 1545 01139 084
Liiketoiminnan muut tuotot-57 -107-24018
        
Materiaalit ja palvelut255297-14643666-31 154
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet
kulut
1 6031 47393 1542 872105 682
Liiketoiminnan muut kulut288311-7586662-121 320
Käyttökate120123-3760817-7946
        
Poistot238223747842911913
Liiketulos-118-99-19282388-2732
        
Rahoitustuotot ja -kulut1-14107-188-24-674-38
Tulos ennen veroja-117-113-394364-74-6
        
Tuloverot322720-54-8536-146
Katsauskauden tulos-85-86240279-86-152
        
        
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
-0,007-0,00720,0030,023-86-0,013
        
Konsernin laaja tuloslaskelma:       
 Katsauskauden tulos-85-86240279-86-152
Muut laajan tuloksen erät,   jotka saatetaan
 myöhemmin siirtää   tulosvaikutteisiksi:
       
Ulkomaisiin yksikköihin   liittyvät muuntoerot1-8 180-8 -7
Laajan tuloslaskelman tulos-84-94-10219271-19-159


KONSERNITASE

     
Tuhatta euroa30.6.201830.6.2017Muutos, %31.12.2017
     
Varat    
     
Pitkäaikaiset varat:    
 Aineettomat hyödykkeet1 9452 032-41 952
 Liikearvo5135130513
 Aineelliset hyödykkeet136203-33153
 Muut pitkäaikaiset varat62127-51127
Pitkäaikaiset varat yhteensä2 6562 874-82 745
     
Lyhytaikaiset varat:    
 Myynti- ja muut saamiset2 0202 260-113 744
 Rahavarat1 2381 336-7318
Lyhytaikaiset varat yhteensä3 2583 596-94 061
     
Varat yhteensä5 9146 470-96 807
     
Oma pääoma ja velat    
     
Oma pääoma:    
 Osakepääoma1 3591 35901 359
 Muut rahastot2121021
 Omat osakkeet-439-4390-439
 Muuntoerot-61-241-75-240
 Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto
5505
 Kertyneet voittovarat1 8492 600-292 169
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma
2 7353 305-172 875
     
 Saadut ennakot1 1941 709-30997
 Siirtovelat1 6431 159422 314
 Osto- ja muut korottomat velat34229715620
Lyhytaikaiset velat yhteensä3 1793 16503 932
     
Velat yhteensä3 1793 16503 932
     
Oma pääoma ja velat yhteensä5 9146 470-96 807


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

        
Tuhatta euroa4-6/
2018
4-6/
2017
Muutos,
%
1-6/
2018
1-6/
2017
Muutos,
%
1-12/
2017
        
Liiketoiminnan rahavirta:       
 Katsauskauden tulos-85-86240279-86-152
 Oikaisut kauden tulokseen2092043906533701 091
 Käyttöpääoman muutokset24-86128813976-17200
 Maksetut korko- ja muut
 rahoituskulut
-5-8-36-14-26-46-37
 Saadut korko- ja muut
 rahoitustuotot
57-35812-3010
 Maksetut verot-6-98-94-14-125-89-128
Liiketoiminnan rahavirta  142-663141 7391 6495984
        
Investointien rahavirta:       
 Investoinnit aineellisiin ja
 aineettomiin 
 käyttöomaisuushyödykkeisiin
-244-251-3-454-516-12-872
Investointien rahavirta  -244-251-3-454-516-12-872
        
Rahoituksen rahavirrat:       
 Lainojen takaisinmaksut-- -- -
 Maksetut osingot-360-3600-360-3600-360
Rahoituksen rahavirta-360-3600-360-3600-360
        
Rahavarojen muutos-462-677-3292677420-247
Rahavarat kauden alussa  1 7042 015-15318565-44565
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus-4-2-66-5-3-880
Rahavarat kauden lopussa  1 2381 336-71 2381 336-7318


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

        
Tuhatta euroaOsake-
pääoma
Muut
rahastot
Muunto-
erot
Omat
osakkeet
Sijoitetun
vapaan oman
pääoman
rahasto
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma 31.12.20161 35921-233-43952 5383 252
Oma pääoma IFRS muutokset     142142
Oma pääoma 1.1.20171 35921-233-43952 6813 394
Osingonmaksu     -360-360
Kauden laaja tulos  -8  279271
Oma pääoma 30.6.20171 35921-241-43952 6003 305
Kauden laaja tulos  0  -431-430
Oma pääoma 31.12.20171 35921-240-43952 1692 875
Osingonmaksu     -360-360
Kauden laaja tulos  180  40219
Oma pääoma 30.6.20181 35921-61-43951 8492 735


LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2018 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS ‑standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2017 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista standardin käyttöönoton johdosta liikevaihdon tuloutus, liikevoiton kertyminen ja tunnuslukulaskenta ovat muuttuneet tämän tiedotteen Raportointi-osiossa kuvatulla tavalla. Muiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

Konsernilla ei ollut katsauskaudella käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja.
 

AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET

    
Tuhatta euroa1-6/
2018
1-6/
2017
1-12/
2017
    
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:   
 Hankintameno 1.1.9 3188 5218 521
 Lisäykset422449797
    
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:   
 Hankintameno 1.1.1 8211 7461 746
 Lisäykset 326775


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

     
Tuhatta euroa30.6.201830.6.201731.12.2017Muutos, %
     
Yrityskiinnitykset
(yhtiön omassa hallussa)
1 3851 3891 3880
     
Vuokrasopimusten perusteella    
maksettavat vähimmäisvuokrat:    
 Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät238276278-14
 1-5 vuoden sisällä erääntyvät123388-99
Yhteensä239509365-35
     
Vakuudet ja vastuusitoumukset
yhteensä
1 6241 8981 754-7


KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

       
Tuhatta euroa4-6/
2018
1-3/
2018
10-12/
2017
7-9/
2017
4-6/
2017
1-3/
2017
       
Liikevaihto2 2722 8822 1071 9662 1982 813
Liiketoiminnan muut tuotot-5-55670
       
Materiaalit ja palvelut255388246241297370
Työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut
1 6031 5511 5061 3041 4731 399
Liiketoiminnan muut kulut288297432226311351
Käyttökate120640-72201123694
       
Poistot238240250235223206
Liiketulos-118400-322-34-99488
       
Rahoitustuotot ja -kulut1-189-7-7-14-11
Tulos ennen veroja-117211-329-41-113477
       
Tuloverot32-86-70927-112
Katsauskauden tulos-85124-398-32-86365


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

    
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu1-6/2018 tai 30.6.20181-6/2017 tai 30.6.20171-12/2017 tai 31.12.2017
    
Liikevaihto5 1545 0119 084
Liikevaihdon muutos, %2,9  
Käyttökate760817946
 % liikevaihdosta14,816,310,4
Liiketulos28238832
 % liikevaihdosta5,57,80,4
Tulos ennen veroja94364-6
 % liikevaihdosta1,87,3-0,1
Katsauskauden tulos40279-152
 % liikevaihdosta0,85,6-1,7
    
Oman pääoman tuotto (per annum), %2,816,6-4,8
Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), %20,823,91,4
Rahavarat1 2381 336318
Korollinen nettovelka-1 238-1 336-318
Oma pääoma2 7353 3052 875
Nettovelkaantumisaste, %-45,3-40,4-11,0
Omavaraisuusaste, %57,969,449,5
Taseen loppusumma5 9146 4706 807
    
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin454516872
% liikevaihdosta8,810,39,6
Tuotekehitysmenot1 0391 2222 274
% liikevaihdosta20,224,425,0
    
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana807576
Henkilöstö kauden alussa796363
Henkilöstö kauden lopussa828076
    
Tulos/osake, euroa0,0030,023-0,013
Oma pääoma/osake, euroa0,2200,2660,231