Containerships Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018

Helsinki, FINLAND


Containerships Oyj     Pörssitiedote 16.8.2018 klo  09:00

Containerships Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018

Tammi-kesäkuu 2018: Liikevaihto kasvoi lähes 15 prosenttia ja nettotulos parani 1,7 miljoonaa euroa

- Liikevaihto 126,5 (110,5) milj. euroa
- Käyttökate 8,0 (7,1) milj. euroa
- Katsauskauden tulos 1,8 (0,1) milj. euroa
- Containerships Oyj:n pääomistaja Container Finance Ltd Oy ja CMA CGM -konserni allekirjoittivat 20.6.2018 sopimuksen, jonka myötä Container Financen konttilogistiikka-, satama- ja terminaalitoiminnot siirtyvät osaksi CMA CGM -konsernia. Sopimus edellyttää viranomaisten hyväksyntää.

Huhti-kesäkuu 2018: Liikevaihdon kasvu jatkui vahvana, haasteena polttoaineiden hintojen muutos

- Liikevaihto 63,9 (54,8) milj. euroa
- Käyttökate 4,0 (3,6) milj. euroa
- Katsauskauden tulos 1,3 (-0,5) milj. euroa
- Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan 10 % ja käyttökatteen paranevan edellisvuodesta. Aiemmin liikevaihdon kasvun arvioitiin olevan 5-10 %

Avainluvut

Avainluvut, IFRS4-6/20184-6/2017Muutos1-6/20181-6/2017Muutos1-12/2017 
Liikevaihto, Meur63,954,816,5 %126,5110,514,5 %226,7 
Käyttökate, Meur4,03,611,8 %8,07,113,1 %15,2 
% liikevaihdosta6,3 %6,6 % 6,3 %6,4 % 6,7 % 
Liikevoitto, Meur2,31,737,1 %4,63,245,2 %7,8 
% liikevaihdosta3,6 %3,1 % 3,6 %2,9 % 3,4 % 
Tulos, Meur1,3-0,5n/a1,80,11747,0 %0,2 
% liikevaihdosta2,0 %-0,9 % 1,5 %0,1 % 0,1 % 
Omavaraisuusaste      16,0 % 
Omavaraisuusaste, oikaistu      20,8 % 
Henkilöstö keskimäärin690605    633* 
Containerships esittää käyttökatteen ja oikaistun omavaraisuusaseteen vaihtoehtoisina tunnuslukuina, koska ne kuvaavat johdon mielestä paremmin konsernin operatiivista liiketulosta ja taloudellista asemaa sekä parantavat vertailukelpoisuutta. Käyttökatteen täsmäytys liiketulokseen ilmenee konsernin laajasta tuloslaskelmasta. Oikaistu omavaraisuusaste (Omapääoma/taseen loppusumma *100) sisältää pääomalainan 5 Meur. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät kuitenkaan korvaa IFRS-standardin mukaisia tunnuslukuja.
*Vuoden 2018 puolivuosikatsauksen henkilöstön keskimääräinen lukumäärä on 690. Vastaava korjattu henkilömäärä 31.12.2017 on 633, tilinpäätöksen 2017 luvusta (562) puuttui osa kuorma-auton kuljettajista.

Toimitusjohtajan katsaus

Kari-Pekka Laaksonen: Huhti-kesäkuun liikevoitto kasvoi 37,1 % edellisvuodesta ja oli 2,3 (1,7) miljoonaa euroa. Liikevoiton kasvu oli seurausta liikevaihdon myönteisestä kehityksestä. Liikevaihtomme kasvoi tammi-kesäkuussa 14,5 % ja toisella vuosineljänneksellä noin 16,5 %. Tammi-kesäkuun liikevoitto 4,6 (3,2) miljoonaa euroa oli siten tavoitteidemme mukainen. Liikevoiton parantumista rajoitti erityisesti kasvaneet polttoainekustannukset edellisen vuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna. Tavoitteemme on parantaa liiketoiminnan kannattavuutta edelleen alusten optimoinnin, reittien suunnittelun ja muiden kustannusten alenemiseen tähtäävien säästöohjelmien kautta.

Yhtiö on päivittänyt arviotaan tulevaisuuden näkymistä. Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan 10 % ja käyttökatteen paranevan edellisvuodesta.

Markkinatilanne ja keskeiset tapahtumat

Containerships on suomalainen täyden palvelun logistiikkayhtiö, joka tarjoaa turvallisen, nopean ja ympäristöystävällisen konttiliikenneratkaisun Itämeren, Pohjanmeren ja Välimeren alueilla. Tarjontaan kuuluvat sekä standardoidut että asiakaskohtaiset kontit ja eri kuljetusmuodot ovelta ovelle. Konsernin liiketoiminnan ydin on Itämerellä, jossa Containerships on alansa johtavia yhtiöitä. Konserni on laajentanut 2010-luvulla toimintaansa myös Välimeren alueelle, jonka toiminnot kattavat tällä hetkellä 12 % konsernin liikevaihdosta.

Liiketoimintaympäristössä ei tapahtunut katsauskaudella merkittäviä muutoksia. Venäjän markkinatilanne on pysynyt talouspakotteiden ja maan yleisen taloustilanteen vuoksi haasteellisena. Ison-Britannian Brexit-päätös ei ole ainakaan toistaiseksi vaikuttanut yhtiön liiketoimintaan. Toimintaympäristössä ei ennakoida tapahtuvan merkittäviä muutoksia lähitulevaisuudessa.

Yhtiö etenee suunnitellusti valitsemallaan ympäristöystävällisellä LNG-strategian mukaisella investointipolulla: laivojen rakennus on aloitettu ja LNG-alukset (neljä alusta) tulevat yhtiön käyttöön kuluvan vuoden syys-joulukuun (kaksi alusta) ja tammi-maaliskuun 2019 aikana (kaksi alusta). Yhtiö on kasvattanut LNG-rekkojen määrää Isossa-Britanniassa ja tutkii mahdollisuuksia lisätä LNG-rekkojen määrää myös Alankomaissa ja Suomessa.

Välimeren liiketoiminnassa syksyllä 2016 aloitettu oma agentuuritoiminta Algeriassa on jatkanut kannattavaa kasvua. Tunisiassa ja Libyassa liiketoimintaa kehitetään yhteistyössä paikallisten agenttien kanssa.  

Container Finance Ltd Oy ja CMA CGM -konserni allekirjoittivat 20.6.2018 sopimuksen toiminnan rakenteellisesta uudelleenjärjestelystä, jonka piirissä ovat Container Financen konttilogistiikka-, satama- ja terminaalitoiminnot. Järjestelyt koskevat Containerships Oyj:tä, Multi-Link Terminals Ltd:iä ja CD Holding Oy:tä, jotka järjestelyn myötä tulevat osaksi CMA CGM -konsernia. Sopimuksen lopullisen hyväksymisen myötä Container Financen logistiikkatoiminnot tulevat osaksi CMA CGM:n toimintoja Euroopassa ja Välimeren alueella. CMA CGM on yksi maailman johtavista merilogistiikkayhtiöistä. Sopimus edellyttää viranomaisten hyväksyntää, lopullisen hyväksynnän saamisen on arvioitu kestävän 3-6 kuukautta.

Konsernin perustiedot

Containerships-konserni on perheomisteinen yhtiö. Containerships Oyj:n osakkeet ovat 98-prosenttisesti Container Finance Ltd Oy:n omistuksessa, ja kaksi prosenttia osakkeista on yhtiön toimitusjohtajan omistuksessa. Container Finance Ltd Oy:n kotipaikka on Suomi.

Containerships Oyj muodostuu emoyhtiö Containerships Oyj:stä sekä sen vähintään 90-prosenttisesti omistamista 19 tytäryhtiöstä.  Konsernilla on toimintaa 22 maassa.

Containerships Oyj:n 60,0 miljoonan euron vakuudellinen joukkovelkakirjalaina on listattu Nasdaq Helsingissä (Helsingin Pörssi) ja laina erääntyy maksettavaksi 2021.

Taloudellinen tulos

Konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 14,5 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 126,5 (110,5) miljoonaa euroa. Itä- ja Pohjanmeren (CSL Baltic) segmentin liikevaihto oli noin 88 (88) % ja Välimeren (CSL MED) segmentin 12 (12) % liikevaihdosta. Itä- ja Pohjanmeren liiketoiminnan volyymi kasvoi noin 14 %. Huolimatta haastavasta markkina- ja kilpailutilanteesta Välimerellä yhtiö onnistui alkuvuonna kasvattamaan liiketoiminnan volyymia ja parantamaan kannattavuutta. Välimeren liiketoiminnan kannattavuus parantui myös markkinahintojen nousun myötä. Yhtiö jatkoi toiminnan kehittämistä paremmin asiakastarpeita vastaavaksi, mikä käänsi myynnin huhti-kesäkuussa kasvuun. Myönteisen kehityksen Välimerellä uskotaan jatkuvan loppuvuonna tehtyjen toimenpiteiden ansiosta. 

Ensimmäisen vuosipuoliskon operatiivinen kannattavuus parani: käyttökate oli 0,9 miljoonaa ja liikevoitto 1,4 miljoonaa euroa parempi kuin edellisenä vuonna. Tammi-kesäkuussa käyttökate oli 8,0 miljoonaa euroa eli 6,3 % liikevaihdosta (7,1 miljoonaa euroa ja 6,4 %). Liikevoitto oli 4,6 miljoonaa euroa eli 3,6 % liikevaihdosta (3,2 miljoonaa euroa ja 2,9 %). Baltic-segmentin liikevoitto 4,1 (3,5) oli ja MED-segmentin 0,5 (-0,3) miljoonaa euroa. Toiminnan tehostamisella on onnistuttu nostamaan käyttöasteita, mikä on parantanut kannattavuutta. Sitä vastoin öljyn maailmanmarkkinahinnan ja polttoaineiden hintojen nousu lisäsivät operatiivisia kustannuksia merkittävästi 4,1 miljoonalla eurolla rajoittaen kannattavuuden parantumista. 

Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos ennen veroja parani 1,7 miljoonaa euroa ja oli 1,8 (0,1) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut ovat valuuttakurssien muutosten johdosta vaihdelleet ja olivat aiempaa suuremmat huhti-kesäkuussa, mikä kasvatti laskennallisia eriä. Joukkovelkakirjalainan korkokuluista osa aktivoidaan laivojen rakentamiskuluihin IFRS-raportoinnin mukaisesti siitä lähtien, kun laivojen ennakkomaksut on maksettu, mikä tapahtui lokakuussa 2016.

IFRS-raportoinnin mukainen oma pääomaa ei sisällä noin 5 miljoonan euron arvoista pääomalainaa. Oikaistu oma pääoma on noin 26 miljoonaa euroa, kun se IFRS:n mukaan laaditussa taseessa on noin 21 miljoonaa euroa.

Tase, rahoitus ja rahavirta

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli edellisvuotta parempi, ollen 4,4 (1,6) miljoonaa euroa positiivinen. Kauden lopussa rahavarat olivat 9,2 (4,3) miljoonaa euroa.

Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat katsauskauden aikana 5,3 (3,5) miljoonaa euroa sisältäen aineettomat ja aineelliset hyödykkeet. Investoinnit kohdistuivat pääasiassa kontti-, kone- ja kalustohankintoihin, joiden osuus oli 2,3 miljoonaa euroa, aluksiin joiden osuus oli 1,1 miljoonaa euroa sekä aineettomiin hyödykkeisiin joiden osuus oli 1,9 miljoonaa euroa. Poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 3,4 (3,9) miljoonaa euroa.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 690 (605) henkilöä. Henkilömäärän kasvu tuli pääasiassa kuljettajien ja konsernin palvelukeskuksen lisäresursoinnista.

Riskit ja riskien hallinta

Containershipsin liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät tällä hetkellä poliittisen tilanteen vaikeutumiseen yhtiön toiminta-alueella Itä- ja Välimerellä. Lisäksi äkilliset nousut öljyn hinnassa aiheuttavat yhtiölle operatiivisten kustannusten nousua, joita yhtiö kykenee kompensoimaan viiveellä. Maailmantalouden suhdannevaihtelut voivat vaikuttaa hyödykkeiden kysyntään ja sitä kautta kuljetusmääriin ja tämä vaatii toimintaherkkyyden ylläpitämistä.  Riskit ja riskienhallinta on kuvattu tarkemmin yhtiön verkkosivuilla ja tilinpäätöksessä. Yhtiön arvion mukaan riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia katsauskaudella.

Riita-asiat

Vuoden 2017 tilinpäätöksessä on selostettu Containerships Oyj:n vireillä olevat riita-asiat. Konsernilla ei ole tällä hetkellä merkittäviä keskeneräisiä riita-asioita. Mahdollinen riita-asia saattaa tulla Algerian entisen agentin avoinna oleviin saamisiin liittyvistä maksuista. Konserni on esittänyt entiselle agentille näihin ja muihin lopettamisiin liittyviin erimielisyyksiin liittyen yhteensä noin 1,8 miljoonan euron korvausvaatimukset. Agenttisopimuksen mukaan erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyssä Lontoossa. Konsernin arvion mukaan prosessi tullaan aloittamaan syksyllä 2018.

Raportointikauden jälkeiset tapahtumat

Raportointikauden jälkeen ei ole ollut olennaisia raportoitavia tapahtumia.  

Tulevaisuudennäkymät

Konserni on päivittänyt arviotaan tulevaisuuden näkymistä. Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan edelleen kasvavan 10 %. Koko vuoden käyttökatteen arvoidaan olevan viime vuotta parempi.

Toiminnan tehostamista jatketaan. Etenkin myyntityötä pyritään edelleen kehittämään keskittymällä niihin segmentteihin ja alueisiin, joissa kasvua on saavutettavissa sekä tehostamalla edelleen toimintaa erityisesti näillä alueilla. Yhtiö ei odota markkinatilanteessa suuria muutoksia. Tilanteen odotetaan jatkuvan haastavana Välimerellä.

LNG-alusten rakentaminen on käynnissä ja alukset tullaan suunnitelman mukaan toimittamaan loppuvuoden 2018 ja vuoden 2019 ensimmäisen kvartaalin aikana. Lisäksi yhtiö jatkaa panostuksia LNG-rekkaliikenteen kehittämiseen.

Containerships julkaisee kolmannen osavuosikatsauksen ajanjaksolta 1.1.-30.9.2018 torstaina 15.11.2018.


CONTAINERSHIPS OYJ
HALLITUS

Kari-Pekka Laaksonen, toimitusjohtaja

Lisätietoja: Toimitusjohtaja, Kari-Pekka Laaksonen, Puh. 050 550 2555, kari-pekka.laaksonen(at)containerships.fi


LIITTEET: Liite 1

 - Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

 - Konsernitase, IFRS

 - Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS

 - Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

 - Liikevaihto ja tulos segmenteittäin

 - Aineelliset hyödykkeet

 - Aineettomat hyödykkeet

 - Käyvän arvon hierarkia

 - Ehdolliset velat sekä annetut sitoumukset

 - Lähipiiritapahtumat

 - Liikevaihto ja tulos neljänneksittäin


JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.containershipsgroup.com


Raportointi ja laskentaperiaatteet

Puolivuosiskatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Containerships Oyj on raportoinut tuloksensa IFRS-laskentaperiaatteiden mukaisesti vuoden 2016 alusta lähtien. Kaikki esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä.

Puolivuosikatsauksessa esitettyjä tietoja ei ole tilintarkastettu.

Konserni on ottanut tilikauden alussa käyttöön 1.1.2018 voimaan tulleet IFRS 9 Rahoitusinstrumentit- ja IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardit.

IFRS 9 korvasi aiemman IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -standardin. IFRS 9:ään sisältyy uudistettu ohjeistus rahoitusinstrumenttien luokittelusta, kirjaamisesta ja arvostamisesta. Konsernin rahoitusvarat ja -velat on luokiteltu IFRS 9 mukaan jaksotettuun hankintamenoon tai käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi rahoitusvaroiksi ja -veloiksi. Konsernilla ei ole käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavia rahoitusinstrumentteja. IFRS 9 sisältää myös uuden, odotettuja luottotappioita koskevan kirjanpitokäsittelyn mallin, jota sovelletaan rahoitusvaroista kirjattavien arvonalentumisten määrittämiseen. Containerships soveltaa standardiin sisältyvää yksinkertaistettua menettelyä, jonka mukaan arvonalentumiset kirjataan määrään, joka vastaa koko voimassaoloajalta odotettavissa olevia arvonalentumisia. Standardin yleistä suojauslaskentaa koskevat säännökset on myös uudistettu. Containerships ei ole soveltanut IAS 39 mukaista suojauslaskentaa. Johdonnaiset on luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesi kirjattaviksi rahoitusvaroihin ja -velkoihin. IAS 39:n säännökset rahoitusinstrumenttien taseeseen kirjaamisesta ja taseesta pois kirjaamisesta on säilytetty. IFRS 9 standardi otettiin käyttöön takautuvasti, käyttöön otolla ei ole ollut rahoitusvarojen ja -velkojen uudelleenluokittelua lukuun ottamatta vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

IFRS 15  korvasi voimassaolevan tuloutusta koskevan ohjeistuksen ja luo kattavan viitekehyksen sen määrittämiseksi, voidaanko myyntituottoja kirjata, kuinka paljon ja milloin. IFRS 15 sisältää viisiportaisen mallin myyntituoton tunnistamiseen ja sen määrään. Myyntituotto kirjataan määräysvallan siirtyessä asiakkaalle, minkä katsotaan tapahtuvan kun yhtiö siirtää hyödykkeiden omistuksen asiakkaalle ajan kuluessa tai tiettynä ajankohtana. IFRS 15 standardi otettiin käyttöön takautuvasti käytännön apukeinoja soveltaen. Käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta kirjattujen myyntituottojen määrään tai ajoitukseen. Ovelta ovelle kuljetukset koostuvat laivojen ja sisämaan konttikuljetuksista, joita käsitellään erillisinä suoritevelvoitteina ja joista myyntituotot kirjataan pääasiassa ajan kuluessa.

Tulevat uudet standardit, joilla tulee olemaan vaikutusta yhtiön konsernitilinpäätökseen:

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi korvaa IAS 17 -standardin ja siihen liittyvät tulkinnat. Standardia on sovellettava 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. IFRS 16 edellyttää vuokralle ottajilta vuokrasopimusten merkitsemistä taseeseen vuokranmaksuvelvoitteena sekä siihen liittyvänä omaisuuseränä. Taseeseen merkitseminen muistuttaa paljon IAS 17:n mukaista rahoitusleasingin kirjanpitokäsittelyä. Taseeseen merkitsemisestä on kaksi helpotusta, jotka koskevat lyhytaikaisia enintään 12 kuukautta kestäviä vuokrasopimuksia sekä arvoltaan enintään USD 5 000 olevia hyödykkeitä. Vuokralle antajien kirjanpitokäsittely tulee säilymään suurelta osin nykyisen IAS 17:n mukaisena. Containerships -konsernin arvion mukaan IFRS 16 kasvattaa taseen pitkäaikaisia varoja ja korollisia velkoja sekä vaikuttaa tunnuslukuihin, kuten velkojen ja oman pääoman suhteeseen. Lisäksi IFRS 16 soveltaminen vaikuttaa myös tuloslaskelmaan, sillä jatkossa kirjataan käyttöoikeusomaisuuserästä poistoja sekä korkokulua vuokrasopimusvelasta. Konserni ei ole vielä määrittänyt IFRS 16 -standardin käyttöönoton kvantitatiivisia vaikutuksia. Konsernin IAS 17 -standardin mukaisesti määritellyt vuokravastuut 30.6.2018 olivat 16,4 miljoonaa.

Liite


Attachments

Pörssitiedote - puolivuosikatsaus 2018 Containerships Oyj Liite 1