CORRECTION: VIA SMS group AS starpperiodu pārskats par 2018.gada sešiem mēnešiem

LATVIA


Veiktie labojumi: VIA SMS group AS publicētajā 2018. gada 6 mēnešu finanšu pārskata konsolidētajā bilancē un naudas plūsmas pārskatā bija iekļauti VIA Payments UAB klientu naudas līdzekļi Lietuvas Centrālajā Bankā EUR 3 123 900 apmērā. Labojumu rezultātā klientu naudas līdzekļi ir atspoguļoti kā "Ārpus bilances aktīvi/saistības", un ir pievienota atbilstoša piezīme. VIA SMS group AS atkārtoti publicē starpperiodu pārskatus par 2018. gada sešiem mēnešiem latviešu un angļu valodā.

Pārskata periodā VIA SMS group AS ir strādājusi veiksmīgi, tās neto apgrozījums sasniedzis EUR 10 493 305, kas, salīdzinot ar to pašu periodu 2017. gadā, ir par 9.7% vairāk. Lielāko neto apgrozījuma pieaugumu 2018. gada sešos mēnešos nodrošināja Spānija un Zviedrija. EBITDA 2018. gada sešos mēnešos sasniedza 2 251 091 EUR, nodrošinot neto peļņu 1 251 708 EUR apmērā.

Pārskata periodā būtisku izaugsmi piedzīvojis VIA SMS group AS meitas uzņēmums Zviedrijā, neto apgrozījumam pieaugot par 28% gada griezumā. Izaugsmi veicinājusi piedāvāto produktu klāsta optimizācija un pielāgošana klientu vajadzībām. Meitas uzņēmums Polijā, savukārt, piedzīvojis nelielu kritumu neto apgrozījumā.  VIA SMS group AS meitas uzņēmums Rumānijā, kas darbību uzsāka š.g. februārī, turpina attīstīt darbību un nostiprināt pozīcijas šajā tirgū, ņemot vērā līdzšinējo veiksmīgo VIA SMS group AS pieredzi citos Eiropas tirgos. Meitas uzņēmums, kas darbojas Latvijā, uzrādījis labus rezultātus, ko veicinājusi jauna produkta ieviešana, kā arī pieaugošais pieprasījums pēc maksājumu kartes ar kredītlīniju SAVA.card.

VIA SMS group AS

VIA SMS group AS ir alternatīvo finanšu pakalpojumu sniedzējs, kas piedāvā patēriņa kreditēšanas pakalpojumus Eiropā. Uzņēmums darbojas, izmantojot zīmolus VIA SMS, SAVA.card, VIAKREDIT, VIA CONTO, VIALET un piedāvā aizdevumus ar atmaksas termiņu līdz 24 mēnešiem.  

Periodā, kas aptver 2018. gada pirmos sešus mēnešus, VIA SMS group AS galvenais mērķis bija tirgus pozīciju stiprināšana esošajos mērķa tirgos – Latvijā, Zviedrijā, Polijā, Čehijā, Spānijā un Rumānijā. Tāpat noritēja intensīvs darbs pie savstarpējo aizdevumu platformas VIAINVEST atpazīstamības veicināšanas un jaunu investoru piesaistes.

VIA SMS group AS arī uzsākusi intensīvu darbu pie digitālo maksājumu produktu VIALET attīstīšanas, kas 2017. gada oktobrī ieguva elektroniskās naudas iestādes licenci. Produkta oficiāla atklāšana lietotājiem tiek plānota 2018. gada otrajā pusgadā.

         Viktorija Ratačova
         Finanšu direktore
         VIA SMS Group AS
         Tālrunis: +371 66102924
         E-pasta adrese: viktorija.ratacova@viasmsgroup.com


Attachments

Konsolidētais_finanšu_pārskats_VIA_SMS_Group_01012018_30062018_cor.pdf