Rettelse til meddelelse 12/2018: Conferize annoncerer lanceringsdato for sin nye platform: Spår positivt cash flow inden udgangen af 2021

København, DENMARK


Selskabsmeddelelse Nr. 13/2018
København, 1. oktober 2018


Rettelse til meddelelse 12/2018: Conferize annoncerer lanceringsdato for sin nye platform: Spår positivt cash flow inden udgangen af 2021

Rettelse: Af selskabsmeddelelse nr. 12/2018 fremgik det fejlagtigt af tabellen i meddelelsen, at antallet af brugere på platformen ved udgangen af 2018 forventes at være 74.000. Det korrekte tal er 63.000.

Selskabsmeddelelse nr. 12/2018 skulle dermed have haft følgende indhold:


Conferize annoncerer lanceringsdato for sin nye platform: Spår positivt cash flow inden udgangen af 2021

Bestyrelsen for Conferize A/S har i dag besluttet, at næste generation af selskabets Event Management Software (EMS V2) bliver lanceret den 30. november 2018, i overensstemmelse med planerne i prospektet ved selskabets børsnotering i juni 2017. Den nye EMS platform har været under udvikling i ca. 2 år og erstatter den prototype, som i øjeblikket er tilgængelig på www.conferize.com.

Den nye EMS platform tilbyder en hidtil uset enkel tilgang til event management. Alle kan nu uden forudgående erfaring oprette events for 5 til 5.000 deltagere med hjemmeside, kommunikation, billetsalg og meget mere. Samtidig med at styrke og forenkle administrationen af det enkelte event får eventdeltagere, arrangører og talere et fælles digitalt rum til at netværke, dele viden og sammen skabe indhold – både før, under og efter arrangementet. Endemålet er at skabe markant mere værdi og udbytte for både eventafholdelse og -deltagelse, end det hidtil har være muligt.

Ved udgangen af august 2018 udgjorde Conferizes kundebase mere end 10.000 eventarrangører over hele verden, hvorfor selskabet forventer, at der allerede i 2019 vil blive afholdt et stort antal events på den nye platform.

Lanceringen af den nye EMS platform markerer en ny fase for selskabet. Udover at skabe yderligere vækst på platformen, skal indtjeningen nu løftes. Dette fremgår af selskabets kommercielle strategi 2019-2021, som offentliggøres i dag.

For at understøtte udbredelsen af den nye platform, stilles den således gratis til rådighed for eventarrangører. Conferize introducerer dog samtidigt billetgebyrer, så selskabet fremadrettet tager et mindre procentuelt gebyr i forhold til billetprisen på alle billettransaktioner. I løbet af 2019 vil der endvidere blive åbnet for endnu en indtægtskilde, nemlig muligheden for tilkøb af yderligere funktioner til softwaren på abonnementsbasis.

Af strategien fremgår det, at selskabet forventer, at indtægterne fra billetsalget i 2019 vil være relativt beskedne, da der normalt går tid fra et event oprettes til det afholdes. Fra 2020 og frem forventer selskabet en væsentlig fremgang i indtjening. Selskabet forventer således et positivt cash flow inden udgangen af 2021, såfremt den nuværende vækst fastholdes

Selskabets forventninger til vækst og omsætning, der er baseret på den nuværende performance på platformen, fremgår af nedenstående tabel.

  2018 2019 2020 2021
Antal brugere (1.000 stk.) 63 123 231 374
Antal eventarrangører (1.000 stk.) 13 28 49 78
Antal events, akkumuleret (1.000 stk.) 32 51 80 130
Omsætning (1.000 $) 0 71 1.089 2.954

Selskabets kommercielle strategi er netop gjort tilgængelig på Conferize's investorportal invest.conferize.com.

Conferize A/S afholder investorarrangement d. 2. oktober 2018 i København, hvor selskabet vil gennemgå den kommercielle strategi 2019-2021 og forventningerne til de kommende år. Tilmelding er gratis, men forpligtende via www.conferize.com/irevent2018.

København den 17. september 2018
Bestyrelsen for Conferize A/S

Steen Tromholt, formand for bestyrelsen.
Martin Ferro Thomsen, CEO


Om Conferize
Conferize er en banebrydende digital eventplatform med fokus på at skabe mere meningsfulde møder og fællesskaber. På Conferize-platformen får eventdeltagere, arrangører og talere et fælles digitalt rum til at netværke, dele viden og sammen skabe indhold – både før, under og efter det fysiske møde.

Målet for Conferize er at opnå en ledende position på det globale eventmarked gennem en konstant tiltrækning af stadigt flere eventarrangører – og hermed deltagere og talere. I kraft af en voksende brugermasse vil Conferize på sigt opbygge et globalt netværk af brugere, events, communities og viden – et netværk som eventaktører verden over kan navigere og deltage i for at skabe mere meningsfulde møder mellem mennesker.

Cvr. nr. 34472742
invest.conferize.com

Certified Adviser
Selskabets Certified Adviser er BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab (CVR-nr. 20222670), Gert Mortensen, Havneholmen 29, DK-1561 København V, tlf. +45 39 15 52 00.

Investorkontakt
Søren Dalsgaard Hansen, CFO i Conferize A/S, +45 31 21 17 26  //  ir@conferize.com

Vedhæftede filer


Attachments

Conferize - Commercial Strategy 2019-2021 v2 (corrected) Selskabsmeddelelse 2018 13 - Rettelse 2018 12 V2 lancering og Kommerciel strategi 2019-2021