Ytterligare ett abstract som visar värdet av AroCells provberedningssteg i samband med diagnostik har accepterats av ISOBM inför mötet i Hamburg


AroCell meddelar idag att ytterligare ett abstract har accepterats av ISOBM (International Society of Oncology and BioMarkers) för presentation som poster vid organisationens årliga konferens i Hamburg den 24-27 november 2018.


Studien med titeln Molecular forms of serum thymidine kinase 1 in hematological malignancies determined with the AroCell TK 210TM ELISA,” visar hur viktigt AroCells sample dilution buffer (”SDB”) är vid provberedning av kliniska prover. SDB är en del av AroCells produkt och används i ett provberedningssteg som förbättrar testets känslighet.

“Resultaten från studien konfirmerar att AroCells TK210 ELISA teknik reducerar ospecifik detektion av TK1 i prover från friska blodgivare. Detta innebär att vi bättre kan skilja på prover från sjuka och friska när AroCells provberedningsmetod används. Därmed ökar värdet av testet i diagnostiska sammanhang”, säger Professor Eriksson, chef för AroCells Forskning och Utveckling.

Utöver posterpresentation som nämns ovan, kommer bolaget på samma konferens att göra en muntlig presentation där resultat som visar funktionell prestanda och jämför TK 210 ELISA med metoder som är baserade på enzymaktivitet.


Båda dessa presentationer bekräftar att TK 210 ELISA är ett värdefullt test för att diagnostisera och monitorera behandling av hematologiska maligniteter, samt bröstcancer som tidigare har beskrivits (Tumor Biology, 2016). TK 210 ELISA är ett känsligt, specifikt och robust test. Testet är lätt att använda och kan anpassas till automatiserade ELISA-plattformar som är vanligt förkommande på kliniska rutinlaboratorier.


För ytterligare information:
Johan von Heijne, tf VD
Telefon: +46-705-95 15 10
E-post: johan.vonheijne@arocell.com

 

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johan von Heijnes försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2018 kl. 08.40.


Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

För mer information, se www.arocell.com. 

Bilagor


Attachments

2018-10-09 A second abstract accepted at ISOBM 2018-10-09 Ytterligare ett abstract