Patent godkänt på den amerikanska marknaden

Uppsala, SWEDEN


AroCell meddelar idag att det amerikanska patentverket har godkänt och utfärdat AroCells patent US 10,100,128 ”Monoclonal Anti-TK1 Antibodies”.


Patentet avser AroCells monoklonala antikroppar som möjliggör en specifik och känslig koncentrationsmätning av tymidinkinas 1 i blod.


” Detta stärker vår patentposition i USA och ökar AroCells möjligheter att göra affärer i USA via partners och direkt. Vi arbetar nu vidare med vår patentportfölj för att ytterligare skydda och bredda vår affär”, säger Johan von Heijne.


För ytterligare information:

Johan von Heijne, tillförordnad VD

Telefon: 0705-95 15 10

E-post: johan.vonheijne@arocell.com


Denna information är sådan information som AroCell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Johan von Heijnes försorg, den 17 oktober, 2018 kl. 08:30

 

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Tymidinkinas 1 (TK1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.


Bilaga


Attachments

2018-10-17 Patent godkänt på den amerikanska marknaden