AS "VIA SMS group" komentārs par pieņemtajiem grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā

LATVIA


Atsaucoties uz 2018. gada 4. oktobrī Saeimas pieņemtajiem grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas paredz kopējo kredīta izmaksu ierobežojumu patērētājam līdz 0,07% dienā no kredīta summas, AS "VIA SMS group" (Sabiedrība) informē, kā ar tās pilnībā kontrolētās meitas sabiedrības SIA "VIA SMS" starpniecību tā plāno turpināt nebanku kredītu izsniegšanu Latvijā arī pēc minēto likuma grozījumu stāšanās spēkā 2019. gada 1. jūlijā.

AS "VIA SMS group" paredz, ka kopējo kredīta izmaksu ierobežojumi patērētājam var ietekmēt Latvijas nebanku kreditēšanas tirgu, taču vienlaikus kredīta izmaksu samazinājums var veicināt arī ievērojamu pieprasījuma un izsniegto aizdevumu summu pieaugumu, jo nelieli īstermiņa aizdevumi tirgū vairs nebūs pieejami. Attīstot savu finanšu produktu portfeli, Sabiedrība ir ņēmusi vērā mainīgo likumdošanas vidi Latvijā un kopš 2018. gada otrā ceturkšņa Latvijas tirgū vairs nepiedāvā īstermiņa aizdevumus. Portfeļa palielināšanas un stabilas attīstības nodrošināšanas nolūkos Sabiedrība īstermiņa aizdevuma produktu Latvijas tirgū ir aizstājusi ar "Elastīgo aizdevumu" – kredītlīniju, kas klientiem sniedz iespēju pieteikties lielākai aizdevuma summai un izvēlēties vajadzībām atbilstošus aizdevuma atmaksas nosacījumus.

AS "VIA SMS group" pastāvīgi attīsta piedāvāto finanšu produktu klāstu arī citās Eiropas Savienības valstīs, kurās darbojas tās meitas sabiedrības - Lietuvā, Zviedrijā, Polijā, Čehijā, Spānijā un Rumānijā. Drīzumā patērētājiem būs pieejams Sabiedrības jaunākais finanšu produkts - digitālo maksājumu platforma VIALET, kas pērnā gada nogalē ieguvusi elektroniskās naudas iestādes licenci Lietuvā. Tāpat Sabiedrība aktīvi attīsta arī esošos produktus, piemēram, savstarpējo aizdevumu platformu VIAINVEST, depozītnoguldījumu produktu VIASPAR, turklāt notiek arī intensīvs darbs pie kredītportfeļu palielināšanas visās pārstāvētajās valstīs.

Ievērojot ilgtspējīgu ieņēmumu un izdevumu plānošanas politiku, Sabiedrība uzskata, ka tās spēja pildīt no obligācijām izrietošos pienākumus paliks nemainīga. AS "VIA SMS group" arī uzsver, ka tā ir ieguldījusi nozīmīgu darbu kredītprocentu risku diversificēšanā, strādājot vairākās Eiropas Savienības valstīs. Patēriņa aizdevumiem piemērojamās procentu likmes citos tirgos paliek nemainīgas.

         Simona Lucatniece
         Sabiedrisko attiecību un mārketinga komunikācijas vadītāja
         VIA SMS Group
         Tālr.: +37166102940
         E-pasts: simona.lucatniece@viasmsgroup.com