„Aprangos“ grupės 2018 m. devynių mėnesių tarpinė informacija

Vilnius, LITHUANIA


„Aprangos“ grupės neaudituotas konsoliduotas 2018 m. devynių mėnesių pelnas prieš apmokestinimą sudarė 5,3 mln. eurų, kai per 2017 m. 9 mėnesius pelnas prieš apmokestinimą siekė 12,6 mln. eurų (sumažėjo 57,8%). Trečiojo ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą per metus sumažėjo nuo 7,4 mln. eurų 2017 metais iki 2,7 mln. eurų 2018 metais (sumažėjo 64,0%).

Tiek 2018 m. trečio ketvirčio, tiek 9 mėnesių rezultatų santykiniam sumažėjimui didžiausią įtaką darė vienkartinis pastatų pardavimo sandoris, įvykęs 2017 m. trečią ketvirtį, kurio teigiama įtaka 2017 m. rezultatams sudarė 3,5 mln. eurų.

Eliminavus vienkartinį pastatų pardavimo sandorį, Grupės 2018 m. 9 mėnesių pelnas prieš apmokestinimą sumažėjo 41,6% nuo 9,1 iki 5,3 mln. eurų, o 2018 m. trečio ketvirčio pelnas sumažėjo 32,0% nuo 3,9 iki 2,7 mln. eurų.

Grupės EBITDA per 2018 m. 9 mėnesius sudarė 10,2 mln. eurų, o atitinkamą 2017 m. laikotarpį 17,5 mln. eurų.

Eliminavus vienkartinį pastatų pardavimo sandorį, Grupės 2018 m. 9 mėnesių EBITDA sumažėjo 27,3% nuo 14,0 iki 10,2 mln. eurų. EBITDA pelningumas per metus laiko sumažėjo nuo 13,5% iki 7,7% (nuo 10,8% iki 7,7%, eliminavus vienkartinį 2017 m. sandorį).

Su „Aprangos“ grupės 2018 m. devynių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpine finansine atskaitomybe bei vadovų patvirtinimu galima susipažinti prisegtose bylose. Tarpinė informacija taip pat paskelbta: http://aprangagroup.lt/lt/investuotojams.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
(8~5) 2390801

 

 

 

Priedai


Attachments

FA2018Q3 LT Vadovu patvirtinimas 2018Q3 LT