Ny vetenskaplig artikel från AroCell som konfirmerar värdet avTK 210 ELISA som verktyg inom läkemedelsutveckling och pre-klinisk forskningAroCell AB (publ) meddelar idag att en vetenskaplig artikel med titeln ” Doxorubicin effects on leukemia and breast cancer cells in culture on the Thymidine Kinase 1 protein levels using AroCell TK 210 ELISA: a tool for drug development” författad av Kiran Jagarlamudi et al.  i tidningen Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids. Resultaten har rapporterats 2017 i samband med ett vetenskapligt möte i Gdansk.

Tymidinkinas 1 (TK1) har stor potential som biomarkör för cellprolifiering och cellsönderfall vid monitorering av behandling i samband med cancersjukdomar. Publikationen hade som mål att mäta induktion och utsläpp av TK1 från leukemi och bröstcancerceller in vitro. Den visar exempel på en experimentell modell att mäta de kliniska effekterna av doxorubicin, en vanligt förekommande kemoterapeutisk läkemedelssubstans.

”Vi är glada att kunna publicera dessa resultat som visar att AroCell TK 210 ELISA kan använda TK1 protein som en biomarkör för klinisk effekt av läkemedelssubstanser, speciellt för substanser riktade mot cell prolifiering och DNA skador,” säger Michael Brobjer, AroCells nya VD. ”Dessa resultat stödjer AroCells fokus på att använda TK 210 ELISA i läkemedelsutveckling och pre-klinisk forskning. De understryker potentialen av TK1 som en biomarkör som kan användas för att utvärdera potentialen hos nya läkemedelssubstanser innan man studerar dem i djurmodeller, till exempel xenograftmodeller.”

AroCell TK 210 ELISA är ett test som är lätt att använda, robust och ger reproducerbara resultat. Dessutom kan man använda standardutrustning för 96 håls plattor som finns i de flesta laboratorier vid användningen av TK 210 ELISA.

Artikeln finns att läsa på: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15257770.2018.1478094

För ytterligare information:
Michael Brobjer, VD
AroCell AB (publ)
Telefon +46(0)70 669 96 87
E-mail: michael.brobjer@arocell.com

Denna informationen lämnades genom Michael Brobjers försorg, för offentliggörande den 11 december 2018 kl. 08:30 hours.

Kort om AroCell
AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK 1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörssjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AV som Certified Adviser.

För mer information, se www.arocell.com


Bilaga