AroCell tecknar distributörsavtal med Gongyingshi i Kina för AroCell TK 210 ELISA

Uppsala, SWEDEN


Arocell tillkännager idag att ett distributionsavtal har tecknats med det Peking etablerade företaget Gongyingshi, för marknadsföring och distribution av AroCell TK 210™ ELISA i Kina.

Läkemedels- och bioteknikindustrin har en hög tillväxt i Kina vilket gör det till en attraktiv marknad för innovativa biomarkörer så som AroCell TK 210 ELISA. Vår TK 210 ELISA mäter koncentrationsnivåer av tymidinkinas 1 (TK 1) i blodprov och ger värdefull information om cellproliferation och cellsönderfall hos patienter med cancertumörer. Men också, under patientövervakning av cancerbehandling kan TK 210 ELISA stödja kliniker med att optimera behandlingen och uppskatta risken för återfall.

“Vi ser fram emot detta nya samarbete med Gongyingshi för distribution och marknadsföring av AroCell TK 210 ELISA”, säger Michael Brobjer, AroCells VD.
Gongyingshi är en väl etablerad internet + biomedicinskforsknings tjänsteleverantör på den kinesiska marknaden, med över 9000 kunder, etablerat underdistributörsnätverk samt ett internt expertsäljteam. Gongyingshi’s webbplattform erbjuder en ”one-stop shop” för biomedicinforskare i Kina, vilket är en utmärkt position för att främja försäljningen av AroCell TK 210 ELISA på den kinesiska marknaden. Detta stödjer AroCells kommersialiseringsstrategi som syftar till att göra AroCell TK 210 ELISA allmänt tillgängligt och därmed underlätta användandet av produkten inom cancerforskning, klinisk rutinanvändning och läkemedelsutveckling inom läkemedelsindustrin”.

För ytterligare information:
Michael Brobjer, VD
Telefon: +46(0)18 50 30 20
E-post: michael.brobjer@arocell.com

 

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Michael Brobjers försorg, för offentliggörande den 15 januari, 2018 kl. 08.00.


Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Tymidinkinas 1 (TK1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser: certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.
För mer information, se www.arocell.com

Bilaga