Zbee kan bli en del av kollektivtrafiken i Moldavien.

Lerum, SWEDEN


Clean Motion och Energy Efficiency Agency Moldova, har undertecknat ett MoU, memorandum of understanding, för att starta ett samarbetsprojekt som ska löpa under 2019. Målet med projekt är att minska CO2 utsläppen i Moldavien genom användning av Zbee i kollektivtrafiken.

Energy Efficiency Agency Moldiva, Moldaviens Energimyndighet, har undertecknat en avsiktsförklaring (MoU) att inleda ett samarbetsprojekt. Projektets omfattning är att minska koldioxidutsläppen genom att införa en ny typ av transportsystem för att förbättra kollektivtrafiken i Moldaviens huvudstad, Chişinău.

Niklas Ankarcrona säger: ”Moldaviens planer att använda Zbee som en del av kollektivtrafiken visar på ett nytänkande. Där ser de att nya typer av fordon och affärsmodeller är en nyckel för att skapa hållbar kollektivtrafik och i framtida transportsystem”

Grunden med avsiktsförklaringen är att Clean Motion valts ut som leverantör av elfordon till projektet. Åtta Zbee kommer att köpas in för användning inom kollektivtrafiken under 2019.

Huvudsyftet med projektet är att skapa den första elfordonsinfrastrukturen för användning inom kollektivtrafiken i Moldaviens huvudstad, Chisinau. Projektets fokus är att införa den elektiska poden Zbee i kollektivtrafiken, samt installation av fyra allmänna laddstationer för elfordon.

Clean Motion and Energy Efficiency Agency Moldavien diskuterar också vidare förutsättningar för samarbete gällande etablering av Mikro-Fabrik i landet.

MoU:t är en del av ansökan om bidrag för demonstrationsprojekt i Demo Miljöprogrammet vid Tillväxtverket.

https://tillvaxtverket.se/english/demo-environment-programme.html
http://www.aee.md/en/

 Moldova Energy Efficiency Agency at Factory

 Picture of Niklas Ankarcrona, Christoffer Sveder, Nicolae Soloviov

Lerum, 2019-01-22

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Ankarcrona, Styrelseordförande, Clean Motion AB
Tel: +46 735 310 273
Email: niklas@cleanmotion.se

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd med. Clean Motion har därför utvecklat nästa generation av effektiva och miljövänliga fordon för att möta 2000- talets transportbehov. Bolagets elektriska fordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.
För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se

Bilagor

Clean Motion, Visit from Moldova from left (Niklas Ankarcrona, Christoffer Sveder, Nicolae Soloviov from MEEA) Clean Motion, Visit from Moldova Enegry Efficiency Agency at Factory Sweden 1

Attachments

Clean Motion PM, 20190122, Moldavien MoU, EN-SV