Handelsstatistik Januari 2019

SWEDEN


Stockholm, 1 februari 2019 – Idag publicerar Nasdaq (Nasdaq:NDAQ) månatlig handelsstatistik för de nordiska och baltiska marknaderna. Nedan följer ett sammandrag av utvecklingen på Nasdaq Stockholm under januari 2019:

  • Aktiehandeln på Nasdaq Stockholm minskade med 12,1% till en genomsnittlig daglig handel på 16,089 mdr SEK, jämfört med 18,298 mdr SEK under januari 2018. Jämfört med föregående månad, december 2018, minskade omsättningen med 8,1%.
  • Antal clearade derivatkontrakt ökade med 0,3% till en genomsnittlig daglig handel på 410 392 kontrakt, jämfört med 409 360 kontrakt under januari 2018.
  • Handeln i börshandlade fonder (ETFs - Exchange Traded Funds) på Nasdaq Stockholm ökade med 86,3% till en genomsnittlig daglig handel på 576 m SEK jämfört med 309 m SEK under januari 2018.
  • Ericsson, Telefonab LM var den mest handlade aktien per dag på Nasdaq Stockholm under månaden, följd av Nordea Bank Abp.
  • Morgan Stanley Int. plc var den mest aktiva börsmedlemmen under månaden, följd av Deutsche Bank AG.
  • Nasdaq Stockholms andel av orderbokshandeln i våra noterade aktier minskade till 68,2% jämfört med 68,3% under föregående månad1.
  • Nasdaq Stockholm kunde under januari månad erbjuda bästa köp/sälj-kurs (s.k. EBBO2 – European Best Bid and Offer) i OMXS30 bolag 92,3% av tiden.

För mer information ta del av vår månatliga statistikrapport som finns tillgänglig på http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/statistics

1. Källa: Thomson Reuters. Inkluderade är handelsplatser i Europa som erbjuder handel i aktier noterade på Nasdaq Nordic.     
2. EBBO (European Best Bid and Offer) syftar till det bästa tillgängliga priset för att sälja eller köpa ett handelsinstrument såsom en aktie.

   

About Nasdaq

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) is a leading global provider of trading, clearing, exchange technology, listing, information and public company services. Through its diverse portfolio of solutions, Nasdaq enables customers to plan, optimize and execute their business vision with confidence, using proven technologies that provide transparency and insight for navigating today's global capital markets. As the creator of the world's first electronic stock market, its technology powers more than 100 marketplaces in 50 countries. Nasdaq is home to over 4,000 total listings with a market value of approximately $12 trillion. To learn more, visit business.nasdaq.com.

 
Media Relations Contact:
Erik Granström
+46 73 449 78 07
erik.granstrom@nasdaq.com