Nasdaq Stockholm meddelar Cyxone AB vite motsvarande två årsavgifter

SWEDEN


Stockholm, 8 februari, 2019 – Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Cyxone AB (”Cyxone” eller ”Bolaget”) har brutit mot regelverket för Nasdaq First North (”Regelverket”) och har därmed meddelat Cyxone ett vite uppgående till två årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 200 000.

Disciplinnämnden konstaterar att Cyxone brutit mot punkten 4.1 i Regelverket genom att Bolagets VD under ett anförande vid eventet BioStock Live i Stockholm den 28 september 2017 selektivt presenterade insiderinformation, vilken offentliggjordes genom pressmeddelande först den 3 oktober 2017. Disciplinnämnden bestämmer påföljden till ett vite motsvarande två årsavgifter.

En utförlig beskrivning av ärendet och disciplinnämndens beslut finns publicerat på:

http://business.nasdaq.com/list/Rules-and-Regulations/european-surveillance/disciplinary-processes/decisions-and-sanctions/stockholm-2019.html

I nämndens avgörande har deltagit f.d. justitierådet Marianne Lundius, civilekonomen Ragnar Boman, direktören Carl-Johan Högbom, advokaten Wilhelm Lüning och direktören Anders Oscarsson.

Om Disciplinnämnden

Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har till uppgift att pröva ärenden om börsmedlemmars och de noterade bolagens överträdelser av de regler som gäller vid börsen. Om börsen misstänker att en medlem eller ett bolag handlat i strid med regelverket anmäls detta till disciplinnämnden. Börsen utreder och driver ärendet och disciplinnämnden bedömer fallet och fattar beslut om eventuella sanktioner. Sanktioner för ett noterat bolag kan vara varning, vite eller avnotering. Vitesbeloppet kan uppgå till mellan 1 och 15 årsavgifter. Medlemmen kan drabbas av varning, vite eller avslutat medlemskap. De viten som nämnden dömer ut går inte till börsens verksamhet utan till en stiftelse som arbetar med forskning på värdepappersmarknaden. Disciplinnämndens ordförande och vice ordförande ska vara jurister med domarerfarenhet. Av övriga ledamöter ska minst två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden.

Ledamöter: F.d. justitierådet Marianne Lundius (ordf), justitierådet Ann-Christine Lindeblad (v ordf), direktören Erik Einerth, direktören Stefan Erneholm, direktören Anders Oscarsson, advokaten Wilhelm Lüning, direktören Jack Junel, civilekonomen Ragnar Boman, civilekonomen Carl Johan Högbom, advokaten Patrik Marcelius, auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson och auktoriserade revisorn Svante Forsberg.

About Nasdaq

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) is a leading global provider of trading, clearing, exchange technology, listing, information and public company services. Through its diverse portfolio of solutions, Nasdaq enables customers to plan, optimize and execute their business vision with confidence, using proven technologies that provide transparency and insight for navigating today's global capital markets. As the creator of the world's first electronic stock market, its technology powers more than 100 marketplaces in 50 countries. Nasdaq is home to over 4,000 total listings with a market value of approximately $12 trillion. To learn more, visit business.nasdaq.com.

Media Relations Contact
Erik Granström
+46 8 405 78 07
erik.granstrom@nasdaq.com
 

 

Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland, Nasdaq Riga, Nasdaq Stockholm, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing and Nasdaq Broker Services are respectively brand names for the regulated markets of Nasdaq Copenhagen A/S, Nasdaq Helsinki Ltd., Nasdaq Iceland hf., Nasdaq Riga, AS, Nasdaq Stockholm AB, Nasdaq Tallinn AS, AB Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing AB and Nasdaq Broker Services AB. Nasdaq Nordic represents the common offering by Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland and Nasdaq Stockholm. Nasdaq Baltic represents the common offering by Nasdaq Tallinn, Nasdaq Riga and Nasdaq Vilnius.

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements

The matters described herein contain forward-looking statements that are made under the Safe Harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements include, but are not limited to, statements about Nasdaq and its products and offerings. We caution that these statements are not guarantees of future performance. Actual results may differ materially from those expressed or implied in the forward-looking statements. Forward-looking statements involve a number of risks, uncertainties or other factors beyond Nasdaq's control. These factors include, but are not limited to factors detailed in Nasdaq's annual report on Form 10-K, and periodic reports filed with the U.S. Securities and Exchange Commission. We undertake no obligation to release any revisions to any forward-looking statements.