Xbrane Biopharma AB tidigarelägger bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2018


Pressmeddelande
2019-02-20

Xbrane Biopharma AB har beslutat att tidigarelägga publicering av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2018. Bokslutskommunikén kommer att publiceras fredagen den 22 februari 2019 istället för torsdagen 28 februari 2019 som tidigare kommunicerats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD/IR
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen, CFO
M: +46 (0) 708-278 636
E: susanna.helgesen@xbrane.com

Om Xbrane
Xbrane Biopharma AB är ett bioteknikbolag som utvecklar, tillverkar och producerar biosimilarer. Xbrane har en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer och världsledande kompetens inom biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Solna strax utanför Stockholm och företaget har forsknings- och utvecklingsanläggningar i Sverige och i Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE. Avanza Bank AB är Xbranes Certified adviser (corp@avanza.se, +46 (0)8 409 421 20). För mer information besök gärna www.xbrane.com.


Attachments

Xbrane Biopharma tidigarelägger bokslutskommunikén  2018