Xbrane Biopharma AB: Alessandro Sidoli och Saeid Esmaeilzadeh kommer inte att ställa upp för omval 2019


Pressmeddelande
2019-02-21
  
Xbrane Biopharma AB (publ) ("Xbrane") har idag genom valberedningen informerats om att Alessandro Sidoli och Saeid Esmaeilzadeh inte kommer ställa upp för omval vid årsstämman 2019. Valberedningen arbetar med att hitta ersättare för ledamöterna och information om eventuella nya ledamöter kommer offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman.

Saeid Esmaeilzadeh, medgrundare och avgående styrelseledamot i Xbrane kommenterar: "Som medgrundare, huvudägare och styrelseledamot sedan 2008 har jag fått förmånen att se Xbrane på nära håll växa från ett litet lovande forskningsprojekt till att idag vara en ledande biosimilarutvecklare som under första kvartalet i år kommer att inleda sin första kliniska fas III studie. Det har varit en fantastisk resa som nu gått över i en mer mogen fas och jag känner därför att det är dags för mig att lämna över stafettpinnen och att fortsätta följa bolaget som huvudägare."

Alessandro Sidoli, avgående styrelseledamot i Xbrane kommenterar: "Det har varit mycket givande att delta i styrelsearbetet i Xbrane sedan 2016 men jag har av privata skäl beslutat att inte ställa upp för omval."

Anders Tullgren, Xbranes styrelseordförande, kommenterar: "Jag vill ta tillfället i akt och rikta ett stort tack till Saeid och Alessandro för deras exceptionella insatser i att bygga upp Xbrane till det bolag det är idag. Deras engagemang och expertis inom entreprenörskap, forskning och medicinutveckling har varit starkt bidragande till att Bolaget kommit till där det befinner sig idag."

Om Xbrane
Xbrane Biopharma AB är ett bioteknikbolag som utvecklar, tillverkar och producerar biosimilarer. Xbrane har en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer och världsledande kompetens inom biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Solna strax utanför Stockholm och företaget har forsknings- och utvecklingsanläggningar i Sverige och i Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE. Avanza Bank AB är Xbranes Certified adviser (corp@avanza.se, +46 (0)8 409 421 20   ). För mer information besök gärna www.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD/IR
M: +46 (0) 763-093 777   
E: martin.amark@xbrane.com

Anders Tullgren, Styrelseordförande och ledamot i valberedningen
E: valberedning@xbrane.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 tid som ovan.  


Attachments

Sidoli och Esmaeilzadeh kommer inte att ställa upp för omval 2019