„Aprangos” grupės 2018 m. 12 mėnesių tarpinė informacija

Vilnius, LITHUANIA


„Aprangos“ grupės neaudituotas konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą per 2018 m. 12 mėnesių sudarė 9,4 mln. eurų, kai 2017 m. atitinkamu laikotarpiu pelnas siekė 16,6 mln. eurų, t.y. sumažėjo 43,1%. Grupės neaudituotas konsoliduotas 2018 m. ketvirto ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą sudarė 4,1 mln. eurų, kai 2017 m. ketvirtą ketvirtį pelnas buvo 4,0 mln. eurų, t.y. padidėjo 3,6%.

2018 m. 12 mėnesių rezultatų santykiniam sumažėjimui didžiausią įtaką darė vienkartinis pastatų pardavimo sandoris, įvykęs 2017 m. trečią ketvirtį, kurio teigiama įtaka 2017 m. rezultatams sudarė 3,5 mln. eurų. Eliminavus vienkartinį pastatų pardavimo sandorį, Grupės 2018 m. 12 mėnesių pelnas prieš apmokestinimą sumažėjo 27,9% nuo 13,1 iki 9,4 mln. eurų.

„Aprangos“ grupės EBITDA per 2018 m. 12 mėnesių sudarė 15,8 mln. eurų ir, lyginant su atitinkamu 2017 m. laikotarpiu, sumažėjo 31,5%. 2018 m. ketvirto ketvirčio EBITDA sudarė 5,6 mln. eurų, t.y. padidėjo 1,2%, lyginant su 2017 m. ketvirtu ketvirčiu.

Eliminavus vienkartinį pastatų pardavimo sandorį, Grupės 2018 m. 12 mėnesių EBITDA sumažėjo 19,2% nuo 19,6 iki 15,8 mln. eurų.

Su „Aprangos“ grupės 2018 m. dvylikos mėnesių neaudituota konsoliduota tarpine finansine atskaitomybe bei vadovų patvirtinimu galima susipažinti prisegtose bylose. Tarpinė informacija taip pat paskelbta: http://aprangagroup.lt/lt/investuotojams.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
(8~5) 2390801

 

Priedai


Attachments

FA2018Q4 LT Vadovu patvirtinimas 2018Q4 LT