Enzymatica AB: Enzymatica publicerar årsredovisningen för 2018

Lund, SWEDEN


Pressmeddelande

1 april, 2019

Enzymatica publicerar årsredovisningen för 2018
Enzymatica meddelar idag att årsredovisningen för 2018 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.enzymatica.se  samt kan läsas via länk nedan. En engelsk kortversion av årsredovisningen finns tillgänglig på den engelskspråkiga versionen av hemsidan.

För mer information, kontakta:
Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB
Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com   

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.
Telefon:  08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se


Bilaga


Attachments

Enzymatica Årsredovisning 2018