AroCell inleder samarbete med Corgenix och erbjuder analys av Tymidinkinas 1 med hjälp av AroCell TK 210 ELISA i USA

Uppsala, SWEDEN


AroCell AB (AROC NASDAQ Stockholm) tillkännager idag, i ett samarbete med Corgenix (Corgenix Inc., Colorado USA) att AroCell TK 210 ELISA-kit har validerats och godkänts för Tymidinkinas 1 (TK1) mätningar i humana prover för preklinisk och klinisk användning vid Corgenix laboratorieanläggning i Colorado, USA.

Samarbetet innebär att AroCells patenterade biomarkör-test blir tillgängligt både som en kontraktstjänst och som befintligt AroCell TK 210 ELISA-kit för mätningar av TK1 proteinkoncentrationen i humana serumprover. Detta kommer att ge maximal flexibilitet för våra kunder i USA och samtidigt utökas även de tjänster som Corgenix erbjuder i sitt CAP ackrediterade CLIA laboratorium (Clinical Laboratory Improvement Amendments).

Corgenix har över 25 års erfarenhet inom IVD (In Vitro Diagnostisk) industrin, inriktade på produktutveckling, tillverkning, regulatory, distribution och kontraktstjänster med deras CAP/CLIA laboratorium i Colorado, USA. Ett CAP/CLIA laboratorium, är ett kliniskt laboratorium för analys av humana prover som följer USA:s CAP standard. Valideringen av AroCell TK 210 ELISA metoden har framgångsrikt genomförts och nu lagts till i Corgenix laborativa testutbud.

"Corgenix Kliniska Laboratorium erbjuder kunderna ett kvalitetssäkrat lab för analys av unika biomarkörer i deras provuppsättningar" säger Kelly R Pitts, Ph.D., General Manager och Chief Scientific Officer på Corgenix. "AroCells TK1 analys är det senaste tillskottet i vårt testutbud, som utökar vår förmåga att betjäna kunder som ständigt utvidgar gränserna för de terapeutiska metoderna inom onkologi och andra områden."

"Vi är entusiastiska över denna möjlighet att samarbeta med Corgenix genom att de tillhandahåller tjänsten att mäta TK1 proteinet med AroCells TK 210 ELISA i deras laboratorium. Detta kommer att stärka vår position i USA och är i linje med AroCells kommersialiserings-strategi att göra AroCell TK 210 ELISA allmänt tillgängligt. Detta underlättar även användning av TK1 mätningar i klinisk forskning och läkemedelsutveckling inom läkemedelsindustrin" säger Michael Brobjer, VD för AroCell. "Den framfångsrika valideringen hos Corgenix laboratorium är även ett bevis på att AroCells kit är robust och enkelt att använda”

Tymidinkinas 1 är en värdefull biomarkör och möjligheten av en TK1-proteinanalys från ett CLIA registrerat laboratorium i USA kommer göra tillämpningen enklare och bekvämare för användare både inom läkemedelsindustrin och i klinisk forskning.

AroCell TK 210 ELISA är den enda tillgängliga analysmetod som mäter TK1 koncentration i blod. Metoden är CE märkt I Europa (EU/ESS).

För ytterligare information:
Michael Brobjer, VD
Telefon: +46(0)18 50 30 20
E-post: michael.brobjer@arocell.com

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Michael Brobjers försorg, för offentliggörande den 15 april, 2019 kl. 08.00

Om Tymidinkinas 1

Tymidinkinas 1 (TK1) är ett viktigt enzym i DNA syntesen. Den är uppreglerad under den sena G1 fasen och tidiga S fasen i cellcykeln. TK1 närvaro i celler är en indikator på en aktiv cellproliferation, och ökade nivåer i blodet kan indikera en celldöd av celler med aktiv cellproliferation till följd av, till exempel, terapeutisk cellgiftsbehandling.

 

Om CLIA laboratorium

Center for Medicare and Medicaid Services (CMS) reglerar all laboratorietestning (förutom forskning) utförd på människor i USA genom Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) förordningen. Totalt täcker CLIA cirka 260 000 laboratorieenheter. Avdelningen för Clinical Laboratory Improvement & Quality, inom Quality, Safety & Oversight Group, som är under Center for Clinical Standards and Quality (CCSQ), har ansvaret för genomförandet av CLIA-programmet. Syftet med CLIA-programmet är att säkerställa kvaliteten på laboratorietestning. Även om alla kliniska laboratorier måste vara korrekt certifierade för att få Medicare- eller Medicaid-betalningar, har CLIA inget direkt Medicare- eller Medicaid-programansvar.

Kort om Corgenix
Corgenix, Inc. är ett amerikanskt företag som fokuserar på In Vitro Diagnostik (IVD) utveckling, tillverkning och kommersialisering i kompanionsdiagnostik och komplementär diagnostisk. Med sitt CAP/CLIA laboratorium (Corgenix Clinical Laboratory), samarbetar de med diagnostik-, läkemedels-, bioteknik-företag och akademiska organisationer för att kunna förse dem med unika tester som underlättar deras forskning och utveckling och som leder till framgångsrika resultat för deras kunder.

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinkoncentrationen av Tymidinkinas 1 (TK1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.


För mer information, se www.arocell.com

Bilaga