Pöyry Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty välimies


Pöyry Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty välimies

Pöyry Oyj                                                                    Pörssitiedote 24.4.2019 klo 14:50

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa tai näihin maihin tai millään sellaisella alueella tai mihinkään sellaiselle alueelle, jossa ostotarjous olisi soveltuvan lain vastainen.

Pöyry Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty välimies

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on määrännyt yksijäsenisen välimiesoikeuden muiden kuin ÅF Pöyry AB (publ):n ("ÅF") omistuksessa olevien Pöyry Oyj:n ("Pöyry") liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden lunastamista koskevaan lunastusmenettelyyn. Välimiesoikeuden muodostaa professori emeritus Raimo Immonen.

Pöyry tiedotti aiemmin, että ÅF on 22.2.2019 käynnistänyt Pöyryn vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamalla osakeyhtiölaissa tarkoitetun välimiesmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki Pöyryn liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:

Juuso Pajunen, talousjohtaja
Puh. +358 10 33 26632