„Aprangos” grupės 2019 m. 3 mėnesių tarpinė informacija

Vilnius, LITHUANIA


2019 m. I-ą ketvirtį „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 49,8 mln. eurų, arba 6,9% daugiau, nei 2018 m. I-ą ketvirtį.

„Aprangos“ grupės neaudituotas konsoliduotas nuostolis prieš apmokestinimą per 2019 m. tris mėnesius sudarė 0,8 mln. eurų, kai 2018 m. atitinkamu laikotarpiu nuostolis siekė 1,2 mln. eurų.

Nuo 2019 sausio 1 d. įsigaliojo naujas 16-asis Tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas (TFAS) „Nuoma“. Dėl šio standarto taikymo 2019 metais sumažėjo Grupės ir Įmonės nuomos sąnaudos, bet padidėjo nusidėvėjimo ir amortizacijos bei palūkanų sąnaudos. Atitinkamai, tai padarė įtaką ir rodiklių skaičiavimams. TFAS 16 „Nuoma“ neigiama įtaka Grupės 2019 m. I-o ketvirčio pelnui prieš apmokestinimą sudarė 140 tūkst. eurų.

„Aprangos“ grupės EBITDA per 2019 m. tris mėnesius siekė 3,8 mln. eurų, kai atitinkamu 2018 m. laikotarpiu EBITDA sudarė 0,4 mln. eurų. TFAS 16 „Nuoma“ teigiama įtaka Grupės EBITDA rodikliui sudarė 3,0 mln. eurų.

Su „Aprangos“ grupės 2019 m. trijų mėnesių neaudituota konsoliduota tarpine finansine atskaitomybe bei vadovų patvirtinimu galima susipažinti prisegtose bylose. Tarpinė informacija taip pat paskelbta: http://aprangagroup.lt/lt/investuotojams.

Rimantas Perveneckas

„Aprangos“ grupės generalinis direktorius

(8-5) 2390 801

 

Priedai


Attachments

Vadovu patvirtinimas 2019Q1 LT FA2019Q1 LT