Pöyry Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2019


Pöyry Oyj          Liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2019

Pöyry Oyj Liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2019, 15.5.2019 klo 12.15

Yhdestoista peräkkäinen parantuneen kannattavuuden vuosineljännes

Tammi–maaliskuun 2019 keskeiset tunnusluvut  
 (Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta.)

  • Oikaistu liiketulos kasvoi 12,1 (8,9) miljoonaan euroon. Liiketulos oli 12,3 (8,4) miljoonaa euroa.
     
  • Liikevaihto oli 151,8 (131,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 15,4 %.
     
    • Tilauskanta kasvoi 2,8 % joulukuusta 2018 ja 5,3 % maaliskuusta 2018 ollen 551,3 (523,6) miljoonaa euroa.
     1-3/1-3/Muutos,1-12/
Pöyry-konserni   20192018%2018
Tilauskanta kauden lopussa, milj. euroa  551,3523,65,3536,3
Liikevaihto yhteensä, milj. euroa  151,8131,515,4579,5
Liiketulos, milj. euroa  12,38,446,654,7
Liiketulos, % liikevaihdosta  8,16,4 9,4
Oikaistu liiketulos, milj. euroa  12,18,936,143,2
Oikaistu liiketulos, % liikevaihdosta  7,96,7 7,5
Tulos ennen veroja, milj. euroa  11,17,352,458,1
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa  7,3-2,4409,6114,1
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa  0,140,0953,60,75
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa  0,140,0953,60,75
Osakekohtainen tulos, oikaistu, euroa  0,140,0945,40,56
Nettovelkaantumisaste, % ilman IFRS 16 vaikutusta  -50,210,2 -58,7
Sijoitetun pääoman tuotto, %  27,618,2 34,9
Henkilöstö keskimäärin raportointikaudella, kokopäiväisinä työntekijöinä  4 9144 5847,24 700

Kaikki luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yhteen- tai vähennyslaskussa voi ilmetä pieniä epätarkkuuksia. Tämän liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Toimitusjohtaja Martin à Porta:

Vuoden 2019 ensimmäinen neljännes jatkoi liiketuloksen parannuksen sarjaa ja oli yhdestoista peräkkäinen edellisen vuoden vastaavaa jaksoa parempi. Oikaistu liiketulos parani tällä vuosineljänneksellä 36 % edellisen vuoden vertailukauteen nähden ja oikaistu liiketulosprosentti oli 8 %. Saatujen tilausten määrä pysyi vahvalla tasolla ja tilauskanta kasvoi liikevaihdon 15 % kasvusta huolimatta edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liiketoiminnan kassavirta oli 7 miljoonaa euroa positiivinen. Oman pääoman ehtoisen lainan takaisinmaksu vaikutti nettovelkaantumisasteeseen.

ÅF AB:n (publ) tekemä julkinen käteisostotarjous kaikista Pöyryn osakkeista toteutui 21.2.2019, mistä lähtien Pöyry on ollut osa ÅF Pöyry -konsernia. Vähemmistöosakkaiden lunastamista koskeva välimiesmenettely on käynnissä ja Pöyryn osakkeet poistetaan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta, kun välimiesmenettely on saatu päätökseen. Integraatio ÅF:n ja Pöyryn välillä on alkanut hyvin tarjoten monenlaisia mahdollisuuksia läpi koko organisaation.

Teollisuussektorimme kehitys on jatkunut vahvana erityisesti Euroopassa ja trendin ennustetaan jatkuvan. Muilla alueilla näkymät ovat vaihtelevat. Energiamarkkina Euroopassa tarjoaa muutamia valikoituja mahdollisuuksia ja säilyy vahvana erityisesti konsultointi- ja markkinamallinnus- sekä due diligence -palveluille. Infra-, vesi- ja ympäristömarkkinat ovat vakaat ja odotamme tasaista toimeksiantojen virtaa ydinmarkkinoillamme.

Markkinanäkymät vuodelle 2019

Yleisesti ottaen markkinaolosuhteiden odotetaan jatkuvan samankaltaisina kuin edelliset 12 kuukautta. Kasvu euroalueella on jatkunut, mutta volatiliteetti pääomamarkkinoilla ja poliittinen epävarmuus saattavat vaikuttaa investointipäätöksiin. Aasiassa meille tärkeät markkinat jatkavat vahvoina ja tarjoavat mahdollisuuksia erityisesti energialiiketoiminnallemme. Lähi-idässä korkea kysyntä suolanpoistolle ja energiakapasiteetin lisäykselle jatkuu. Latinalaisen Amerikan näkymät ovat jakautuneet, Brasilian talous saattaa osoittaa elpymistä nopeammin kuin investointiaktiviteetin odotetaan lisääntyvän. Pohjois-Amerikan kysyntä jatkuu hyvänä, mutta USA:n asettamat kaupan rajoitukset ja mahdolliset vastatoimet luovat epävarmuutta sekä Pohjois-Amerikan että maailmanmarkkinoille.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:
Juuso Pajunen, talousjohtaja

ÅF Pöyry on merkittävä kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointiyhtiö. Kehitämme maailmanlaajuisesti asiakkaillemme ratkaisuja, jotka edistävät kestävää kehitystä ja auttavat hyödyntämään kaupungistumisen ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Olemme yli 16 000 sitoutunutta asiantuntijaa, jotka kehittävät kestäviä, uuden sukupolven ratkaisuja infra-, teollisuus- ja energiasektoreille ympäri maailman.

Making Future.

puh. 010 33 26632