SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ JULKISTAA UUDEN SSH200-KASVUVISION

Helsinki, FINLAND


SSH Communications Security Oyj, pörssitiedote, 4. kesäkuuta 2019 klo 09.00


SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ JULKISTAA UUDEN SSH200-KASVUVISION

Visio tähtää yli 200 miljoonan euron vuotuiseen pitkän tähtäimen liikevaihtoon identiteetin- ja pääsynhallintamarkkinoilla

SSH.COM:in hallitus on hyväksynyt yhtiön uuden SSH200-kasvuvision, joka tähtää 200 miljoonan euron vuotuiseen liikevaihtoon identiteetin- ja pääsynhallintamarkkinoilla 2020-luvun loppuun mennessä.

Kasvuvisio kuvaa SSH.COM:in pitkän tähtäimen ambitiotasoa. Visio perustuu pitkäjänteiseen ja systemaattiseen työhön, jonka tulokset alkavat näkyä ajan myötä. Kasvuvisio ei vaikuta aiemmin julkistamaamme ohjeistukseen vaan se pysyy ennallaan.

Kasvuvision kulmakivet

SSH200-vision taustalla on SSH.COM:in näkemys siitä, miten digitaalinen transformaatio, pilvipalvelujen lisääntyvä käyttäminen, digitaalisten rajojen kaatuminen ja alati kasvavat tietoturvauhkat kiihdyttävät tietoturvamarkkinoiden kasvua ja lisäävät yritysten painetta yhdistää identiteetin- ja pääsynhallinta, pilvitietoturva ja IT-alustojen tietoturva entistä ketterämmiksi ja turvallisemmiksi kokonaisuuksiksi.

SSH.COM:in näkemyksen mukaan näiden uusien haasteiden ratkaiseminen edellyttää ennakoivia ratkaisuja. Etätyö, verkkolaitteiden määrän räjähdysmäinen kasvu, uudet liiketoimintamallit ja monipilviratkaisut murtavat vanhat rajat ja pakottavat yrityksiä ottamaa käyttöön ns. zero trust -arkkitehtuurin, jossa kaikki yhteydet kaikkiin palveluihin varmistetaan joka kerta. Raja-aidat ja reaktiiviset ratkaisut eivät enää riitä. Ratkaisuiden on oltava entistä ketterämpiä ja nopeampia ottaa käyttöön ja niiden täytyy integroitua muiden yritystietojärjestelmien kanssa. Tietoturvan on katettava kaikki verkkokerrokset fyysisistä verkoista alustoihin ja sovelluksiin saakka.

Fokus älykkääseen pääsynhallintaan

SSH:n näkemyksen mukaan nimenomaan älykäs pääsynhallinta on tulevina vuosina keskeinen alue organisaatioiden tietoturvassa. Tämä on markkinasegmentti, johon SSH keskittyy ja jossa se tavoittelee kasvua.

Tutkimusyritys MarketResearchFuture ennustaa, että relevantti markkinasegmentti (Privileged Access Management) kasvaa yli noin 5 miljardiin euroon vuoteen 2023 mennessä (vuotuinen kasvuprosentti on yli 30 %). Johtavien analyytikkojen kuten Gartnerin ja IDC:n mukaan pilviratkaisujen osuus tästä kokonaismarkkinasta kasvaa nopeasti.

SSH200-kasvuvisio ja SSH:n tuotteet

SSH:n kasvutuotteet PrivX® ja Universal SSH Key Manager® (UKM) ovat kumpikin kasvuvision olennaisia osia.

UKM auttaa yrityksiä hallitsemaan niiden kriittisen infrastruktuurin käyttöoikeuksia ja turvaamaan SSH-avaimiin perustuvat laitteiden väliset M2M-yhteydet. UKM on ratkaisu kyberturvahaasteeseen, jonka toistaiseksi ovat ratkaisseet vain suurimmat finanssialan yhtiöt ja harvalukuiset muut edelläkävijäyhtiöt.

SSH:n arvion mukaan SSH-avaintenhallintaratkaisuille on tuhansia potentiaalisia asiakkaita ja yhden asiakkuuden arvo voi vaihdella noin sadasta tuhannesta jopa miljooniin euroihin. Tietoturvatarkastajat kiinnittävät entistä enemmän huomiota SSH-avaimiin, mikä nopeuttaa markkinoiden kasvamista. UKM on ainutlaatuinen ratkaisu sillä se kartoittaa yrityksen infrastruktuurin pääsyverkoston kokonaisuudessaan. SSH.COM:illa on toimialan vahvin patenttisalkku tällä alueella ja 15 myönnettyä UKM:ään liittyvää patenttia ja useita patenttihakemuksia. Tämä auttaa luomaan ja ylläpitämään vahvan, pitkäaikaisen markkina-aseman ja mahdollistaa myös potentiaalisen muilta toimittajilta saatavan lisensointiliikevaihdon.

PrivX on moderni ratkaisu yritysten hybridi- ja monipilviympäristöjen älykkääseen pääsynhallintaan. Se auttaa asiakkaita ratkaisemaan pääsynhallintahaasteet nopeasti ja ilman kalliita infrastruktuuri-investointeja tai pitkiä käyttöönottoprojekteja. PrivX on suunniteltu alusta alkaen pilvi-, monipilvi- ja hybridiympäristöihin ja se perustuu zero trust -malliin.

PrivX:n potentiaaliset markkinat ovat erittäin suuret; merkittävä osa Privileged Access Management -ratkaisuiden tarvitsijoista hyötyy helposta käyttöönotosta, monipilvi- ja hybridikyvykkyydestä, kevyestä infrastruktuurista, skaalautuvuudesta, luotettavuudesta ja käytön helppoudesta. Pilvipalveluiden toimittajat pystyvät käyttämään PrivX:ää tarjotakseen pääsynhallintaa palveluna, mihin perinteiset Privileged Access Management -tuotteet eivät kykene hyvin. Useat patentit ja patenttihakemukset auttavat SSH:ta säilyttämään kilpailuetunsa tällä alueella.

PrivX ja UKM täydentävät myös hyvin toisiaan. UKM auttaa yrityksiä hoitamaan pääsynhallinnan konesali-infrastruktuuriin ja PrivX tarjoaa strategisen jatkopolun sekä avainpohjaiseen että uudenaikaiseen pääsynhallintaan ja palveluntarjoajien pääsynhallintaan. Tämän yhdistelmän avulla yrityksen pystyvät ratkaisemaan regulaatio- ja turvatarkastushaasteensa tavalla, johon muut ratkaisut eivät pysty.

SSH:n kyvykkyydet ja strategiset toimenpiteet

Universal SSH Key Manager® (UKM) ja Tectia®SSH -tuotteet toivat SSH.COM:ille vuonna 2018 vahvaa kassavirtaa ja noin 6 miljoonaa euroa tulosta. Näiden tuotteiden hyvä kannattavuus on osaltaan tehnyt mahdolliseksi yhtiön määrätietoisen, yhteensä lähes 20 miljoonan euron panostuksen uusiin tuotteisiin kuten PrivX:ään.

SSH.COM:illa on hyvä asema kasvattaa markkinaosuuttaan identiteetin- ja pääsynhallinta­mark­kinoilla ja etenkin kaikkein nopeimmin kasvavalla pilvisegmentillä. SSH-protokollan ympärille rakennettu kannattava perusliiketoiminta ja yhtiön vahva positio kasvavilla SSH-avain­tenhallinta­markkinoilla tukevat tätä tavoitetta.

Yhtiön verkkosivuilla vierailee Google Analyticsin mukaan noin 470 000 kävijää kuukaudessa (toukokuu 2019), mikä on huomattavasti enemmän kuin monilla selvästi suuremmilla kilpailijoilla. Yhtiöllä on myös yli 50 patenttia, joista monet suojaavat perustavaa laatua olevia kyberturva- ja pilviteknologioita.

Osana kasvuvisiota SSH tutkii strategisia toimenpiteitä kasvun kiihdyttämiseksi ja omistaja-arvon kasvattamiseksi. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi strategiset allianssit, myynti- ja markkinointiyhteistyö ja muut strategiset tai rakenteelliset toimenpiteet yhtiön liiketoimintojen menestyksen ja arvon maksimoimiseksi.

Hallituksen jäsenten kommentteja

SSH.COM:in perustaja ja hallituksen jäsen Tatu Ylönen toteaa: ”SSH.COM on rakentanut perustavaa laatua olevia tietoturvatuotteita vuodesta 1995 lähtien ja ratkaisumme ja protokollamme ovat turvallisen internetin kulmakiviä. Kasvuvisiomme perustuu toimivampien, helppokäyttöisempien ja kustannustehokkaampien ratkaisuiden rakentamiseen asiakkaillemme. Visio nojautuu vahvaan, tutkimukseen perustuvaan näkemykseen tietoturvamarkkinoiden ja asiakkaiden tarpeiden kehittymisestä 2020-luvulla.”

SSH.COM:in hallituksen puheenjohtaja Petri Kuivala lisää: ”SSH200-kasvuvisio kuvaa pitkän tähtäimen ambitiotasoamme ja sitä, minne tähtäämme ja mihin uskomme kykenevämme. Vision toteuttaminen vaatii pitkäjänteistä ja systemaattista työtä, jonka tulokset alkavat näkyä ajan myötä. Kasvuvisio ei vaikuta julkistamaamme vuoden 2019 ja keskipitkän tähtäimen ohjeistukseen vaan ne pysyvät ennallaan."

Lisää informaatiota pääomamarkkinapäivänä

Yhtiö kertoo tarkemmin uudesta kasvuvisiostaan ja markkinanäkemyksestään analyytikko- ja sijoittajatilaisuudessa, joka pidetään maanantaina 10.6.2019 klo 09.00 alkaen Hotel Scandic Simonkentän Espa-salissa (Simonkatu 9, Helsinki).

Kutsu ja ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteesta https://blog.ssh.com/paaomamarkkinapaiva-10-6-2019. Osallistumisesta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan pääomamarkkinapäivään viimeistään 5.6.2019.


SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

Kaisa Olkkonen
Toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Kaisa Olkkonen, toimitusjohtaja, puh. +358 40 5795216


Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com


SSH Communications Security:
SSH.COM auttaa yrityksiä hallitsemaan ja turvaamaan digitaalista ydintään – kriittistä dataa, sovelluksia ja palveluita. Yli 3000 asiakkaamme joukossa on 40% Fortune 500 -yrityksistä, monet maailman johtavista rahoitusalojen yrityksistä ja johtavia yrityksiä monilta muilta toimi­aloilta. Autamme asiakkaitamme menestymään pilviaikakaudella tarjoamalla kitkattomia pääsynhallintaratkaisuja, jotka minimoivat pääsyoikeuksiin liittyvät riskit. SSH.COM myy sovelluksiaan maailmanlaajuisesti verkossa, toimipisteiden kautta sekä kattavan myynti­partneri­verkoston avulla. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja meistä löydät Internet-osoitteestamme www.ssh.com.